Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Kristi forklarelsesdag, 2. rekke

Nøtterøy kirke

27. februar 2000 kl 11.00

Salmer

272      Hellig, hellig, hellig

            1 MOS 3,1-6 MOSES OG TORNEBUSKEN

290      Se universets Herre

            2 PET 1,16-18 IKKE OPPDIKTEDE SAGN

863,1   Ja, en gang mine øyne skal

-------------------

Joh 17,1-8 JESU YPPERSTEPRESTLIGE BØNN

-------------------

104      Vi skal se deg, Herre Jesus

            FORBØNN 1

650      Jesus, livets sol

            NATTVERD Alt B

842      Min største hjertens glede

860      Å salige dag

Inngangsord

La oss be den gamle inngangsbønnen:

Herre! Jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus

for å høre hva

du, Gud Fader, min Skaper,

du Herre Jesus, min Frelser,

du Hellige Ånd, min trøster i liv og død,

vil tale til meg.

Lukk nå opp mitt hjerte, ved din Hellige Ånd,

så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder,

og tro i liv og død på Jesus,

og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet.

Det høre og bønnhøre du ved Jesus Kristus! Amen.

 

La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder...

Preken

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 17. kapittel, fra vers 1:

Jesus løftet blikket mot himmelen og sa:  Far, timen er kommet. La din Sønn bli forherliget, så Sønnen kan forherlige deg. 2 For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. 4 Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre. 5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. 7 Nå vet de at alt det du har gitt meg, er fra deg. 8 For jeg har gitt dem de ord du gav meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg.

 

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

 

Vi står på overgangen mellom to årstider i kirkeåret. Åpenbaringstiden når sitt høydepunkt i dag med Kristi forklarelsesdag. Neste gang vi samles er det fastelavnssøndag. Sentrum i tekstene disse to dagene er tre ord, og de dirrer av høytid: ”Timen er kommet!”

Flere ganger gjennom Johannesevangeliet betones det at Jesu time ennå ikke var kommet, - og så, i dagens tekst, er timen kommet. (2,4; 7,6-8; 7,30; 8,20)

            Da påsken nærmet seg, var det som en mektig understrøm i historien løftet seg opp mot overflaten. Og så brøt Guds skjulte historieplan seg frem i dagen, og åpenbarte Guds mektige hånd under historiens løp. Den veldige Gud stod bak Jesu enkle liv i Jødeland. Himmel og jord var i bevegelse i alt Jesus sa og gjorde. Den levende Gud hadde all sin oppmerksomhet rettet mot det som skjedde med Jesus.

Dagens tekst er innledningen til Jesu yppersteprestlige bønn. Jesus lot disiplene høre hvordan han talte med sin himmelske Far. Denne bønnen er en meget fortrolig åpenbaring av Guds vesen, og av forholdet mellom Jesus og hans himmelske Far. Men forklarelsens lys åpenbarer mer enn det. Det åpenbarer at Guds oppmerksomhet går lenger enn til Jesus. Hans oppmerksomhet går helt frem til frelsen av hver enkelt av oss.

En utvidelse av troen

For noen av oss er dette dagen for en utvidelse av troen. Er du klar for det?

            Mange av oss har vel et grunnleggende bilde av en Gud høyt der oppe i den skinnende himmelen, og lille jeg langt her nede som prøver så sterkt jeg kan å tro på ham. Jesu fortrolige bønn til sin Far åpenbarer at Gud er annerledes enn våre tanker om ham. Jesus beskriver en omhyggelig overlevering av hvert enkelt menneske fra Faderen til Frelseren.

2 For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. 6  Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg fra verden. De var dine, og du gav meg dem, og de har holdt fast på ditt ord.

 

Har du plass for dette i troen din? Om du ikke har plass for Guds oppmerksomhet mot at akkurat du skal bli frelst, - vil du rydde plass for dette i troen din?

 

”Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og lære sannheten å kjenne.” 1 Tim 2,4 Dette har vi vel alle med i troen. Jeg fornemmer at mange har større vansker med å ta til seg at han bryr seg med hver enkelt. Men begge perspektiv er med i ”den lille Bibel”. Har du lagt merke til det?

JOH 3,16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

Dette er en bærende sannhet i hele Johannesevangeliet. I kapittel 6 leser vi:

Joh 6,37 Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort. 44 Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham; og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

Utvelgelsen

Dette åpenbarer en detaljstyring fra Guds side som kan være vanskelig å begripe. Men for de første kristne var Guds utvelgelse en kilde til stor trøst. Det er slik Det nye testamente taler om utvelgelsen.

Rom 8,28-34 Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. 29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken. 30 Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også erklært rettferdige, og dem som han har erklært rettferdige, har han også gitt herlighet. 31  Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? 33  Hvem kan anklage dem som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner, 34 hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja, mer enn det, han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss.

 

I Det nye testamente er talen om utvelgelsen ord til trøst. Utvelgelsen betyr at Gud legger planer for hvert enkelt menneskes frelse. Når et menneske ønsker å bli frelst, er det Guds påfunn og ikke menneskets: ”Ingen kan komme til Jesus uten at Faderen drar ham.”

Depresjonens mørke

Men utvelgelsen, som er en kilde til uendelig trøst, kan bli snudd til et mareritt for den som kommer inn i depresjonens mørke. Når depresjonen får makt over oss, suger vi til oss alt som kan bekrefte dom og fortapelse. Da kan andre bibellesere tusen ganger si at ordene om utvelgelsen er talt til trøst, - like fullt ser vi bare den mørke side.

Hvis du har din daglige vei sammen med et depressivt menneske, må du be om kraft til å beholde ditt lyse sinn, du som er i stand til å løfte ditt hode. Det nytter ikke å få noen ut av depresjonen ved hjelp av argumenter. Vi får bare holde fast ved vårt eget vitnesbyrd: Det er lys i det høye, når du en gang friskner til og får løftet blikket.

 

Det er lett å bli dratt med inn i depresjonens blinde logikk: ”Når noen er utvalgt til frelse, må det bety at andre er utvalgt til fortapelse.” Det hører så logisk ut, men det er ikke sant. Guds utvelgelse betyr ikke at skjebnen er fastlagt av en guddommelig makt fra tidenes morgen. Gud er ikke en upersonlig kraft eller mekanisme. Gud er en levende Gud. Derfor lærer Jesus oss å be til ham som vår Far. Gud er en levende Gud som er lydhør for våre ja og våre nei. Han kan forandre sine planer. Utvelgelse betyr ikke skjebnebestemmelse, men Guds levende, konsentrerte oppmerksomhet om den enkelte.

JER 18,6-10 Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels ætt, likesom denne pottemakeren gjør med leiren? lyder ordet fra Herren. Som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels ætt.

7 Snart truer jeg et folk og rike med å rykke opp og rive ned og legge øde. 8 Men dersom det folket jeg har truet, vender om fra sin ondskap, da endrer jeg mitt forsett og sparer det for det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det.

9 Snart lover jeg et folk og rike at jeg vil bygge og plante. 10 Men dersom de gjør det som er ondt i mine øyne, og ikke hører på min røst, da endrer jeg mitt forsett, så jeg ikke sender det gode jeg hadde tenkt å gjøre mot folket.

 

Og om jeg nå skulle ha tanker om at Gud ikke har utvalgt meg til frelse, så har vi flere historier om mennesker som søkte Jesus utenom tur, og ble tatt imot. Tenk på den kanaaneiske kvinne! Hun knegikk Jesus om hjelp, før frelsen var kommet til hedningene, og Jesus svarte på hennes bønn. Nå er evangeliet kommet til oss, og Jesus åpner sin favn for oss alle: ”Den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort.”

Lysende tråder

Det er forunderlige hemmeligheter som åpenbares når vi leser Jesu bønn og samtale med sin himmelske Far. Det er påfallende hvordan han åpenbarer og vedlikeholder båndene mellom Guds vilje og sin vilje. Båndene mellom Jesus og Gud er som lysende tråder i vår tro.

4 Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre.

 

Dette er et gjennomgangstema i Jesu taler:

JOH 5,30 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg hører, og etter det dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For det er ikke min egen vilje jeg vil fremme, men hans vilje som har sendt meg.

 JOH 6,38 For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, som har sendt meg. 39 Og hans vilje er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. 40 For dette er min Fars vilje, at den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

 

Det er ganske fantastisk å tenke på dette! Toppen av Guds herlighet er at Jesus får gitt oss mennesker evig liv! Her knyttes det lysende tråder mellom Gud og oss mennesker! Rom 5,2; Ef 1,11-12; 1 Pet 1,21.

3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

Løft ditt hode

Jesus løftet blikket mot himmelen. Og så inn i Guds ansikt. Da så han den store sammenhengen. Han vil ha oss til å løfte blikket også, så vi ser det han ser. Da kan vår tro bli utvidet!

 

”Løft blikket og se!” sa Jesus. Joh 4,35

 

Dette er Guds kall, helt fra Kains tid:

1MO 4,6-7   Herren sa til Kain: "Hvorfor er du harm, og hvorfor stirrer du ned for deg? 7 Hvordan er det? Har du godt i sinne, kan du løfte blikket. Men har du ikke godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Den vil ha makt over deg, men du skal være herre over den."

 

La oss be for hverandre denne dagen,

- at vår tro må bli utvidet!

- at vår menighet må bli preget av at vi løfter blikket!

- at vi ser det Jesus ser!

 

Løft ditt hode, du raske gutt!

Om et håp eller to blir brutt,

Blinker et nytt i ditt øye

Straks det får glans fra det høye.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.