Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Bots og bededag, fri tekst

Torød kirke

27. oktober 2002 kl 11.00

Familiegudstjeneste, utdeling av Min egen kirkebok

Salmer

Inngangsprosesjon med kurver til høsttakkefesten

194      Dine hender er fulle av blomster (side 53 i Kirkeboka)

Inngangsord: Kjære menighet! Nåde være med deg, …

Utdeling av Min egen kirkebok (Presten leser side 8 i Kirkeboka!)

Åpningsord med veksellesning: La oss prise Herren vår Gud ...

943      Måne og sol (Side 13 i Kirkeboka)

Innledning til tekstlesningen:

Noe av det fineste jeg ser er en stolt mor og en stolt far:

«Her kommer jeg med barnet mitt! Se! Dette er min jente! Dette er min gutt!»

I dag skal vi lese fra Bibelen om hvor stolt Gud er av gutten sin, han som heter Jesus.»

            Tekstlesning: Joh 1,18 og Matt 3,16-17

502      Jeg vil gjerne ha en venn (side 44 i Kirkeboka)

----------------------

            Preken: Gud ser

            Trosbekjennelse

----------------------

389      Vær meg nær, o Gud (side 36 i Kirkeboka)

            Kunngjøringer + Marianne om tilbud til barn og barnefamilier        

Forbønn ved familiegudstjeneste

DÅP

618      Fylt av glede, 1-2 før første dåp, 3-4 før andre dåp, 5-6 før tredje dåp

(side 29 i Kirkeboka)
725      Jeg folder mine hender små (side 37 i Kirkeboka)

            Velsignelsen

Preken

Jeg vil gjerne ha en venn

som er glad i meg igjen,

en som ikke går sin vei

bort fra meg.

 

Det er fint å ha noen som ser oss! - i hvert fall av og til!

1. Dere som går i barnehagen eller på skolen, dere vet hvor fint det er å ha en voksen som ser

«Se på meg nå! - Se på meg da! - Se da vel! - Se nå!»

2. Andre ganger er det ikke så fint at det er noen voksne der

«Ikke se på meg! Gå vekk!»

Det er hvis vi har gjort noe dumt. Da har vi lyst til å gjemme oss. Og så vet vi at vi gjerne vil ha det sånn som før, at det er en som ser oss. Og så, når det er gått en stund, så sier vi «Jeg var slem. Ikke sant? Kan du tilgi meg?» Og så blir vi venner igjen.

3. Andre ganger roper vi at noen må se hva som skjer

«Se hva de gjør mot meg! Hjelp meg!»

Når vi ikke klarer å ordne opp selv, trenger vi noen som ser, noen som vet akkurat hva som skjedde. Da trenger vi hjelp.

 

Gud er i himmelen.

Det betyr ikke at han er langt borte. At Gud er i himmelen betyr at han ser alt som skjer.

Derfor ber vi «Fader vår, du som er i himmelen, - du som ser alt og vet alt!»

 

Gud ser!

Salme 33,12-15:

«Lykkelige er de som har Herren til Gud. Fra himmelen ser Herren ned og ser hvert menneske.

Han holder øye med alle som bor på jorden, han som har satt sammen alle menneskers hjerter

og legger merke til alt de gjør.»

 

Noen ganger roper vi til Gud: «Se på meg!»

 

Andre ganger sier vi: «Ikke se på meg!»

Det er hvis vi har gjort noe dumt. Da har vi lyst til å gjemme oss. Og så vet vi at vi gjerne vil ha det sånn som før, at Gud ser oss. Og så, når det er gått en stund, så sier vi «Jeg var slem. Ikke sant? Kan du tilgi meg?» Og så blir vi venner igjen.

 

Og noen ganger roper vi: «Se hva de gjør mot meg! Du må hjelpe meg!»

 

Jesus, takk at hånden din

alltid holder fast i min.

Hjelp meg du, så ikke jeg

slipper deg.

Trosbekjennelsen