Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Askeonsdag I

Nøtterøy kirke

12. februar 1997 kl 20.00

 

Salmer

128 Se vi går opp

----------

          Preken over Matt 6,16-18: “Når dere faster ...”

----------

632,1-2 Kristus, du er alt mitt håp

          Selvprøvelse

          Syndsbekjennelse

          Ordet om binde- og løsemakten

          Absolusjon (Evt pianissimo meditasjon på orgelet)

632,3 Kristus du er alt mitt håp

          Nattverd

425 Å, var eg meir deg, Jesus, lik

328 Å hvor er jeg vel til mote

 

 

TRE LEDD I JØDISK FROMHETSLIV:

Gi til de fattige - be - faste

 

MTT 6,1  Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen.

2  Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 3  Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, 4  men gi din gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

         5  Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne: De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 6  Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. 7  Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. 8  Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. ( ... Fadervår)

         16  Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine slik som hyklerne; de går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 17  Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, 18  så ikke menneskene ser at du faster, men bare din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

 

Gaver, bønn og faste er ikke metoder til å bli anerkjent som kristne, men det er deler av mitt skjulte liv med Gud.

I dag:

Bønn, bibellesning, gaver, gudstjenester og møter.

 

FROMHET: Indre inderlig hengivelse til Gud.

Av og til kan en oppleve gjenskinnet i ansiktet til en som har vært alene med Gud.

 

MOMENTER

Ikke advare mot overdrivelse av noe vi ikke har!!

 

P d e s: “Han går i kirken bare for å vise seg.” P d a s: “Og han skal være kristen! Han går ikke i kirken en gang.”

Ekthet.

 

Faste = å løsrive seg. Jfr ferie = leve primitivt på hytta. Leve uten TV.

“Synd å ha gardiner.” Når vi er frie nok til å leve uten gardiner, kan vi begynne å snakke sammen.

 

LØNN fra Gud?