Studentprest Harald Kaasa Hammer, Tønsberg

9. søndag etter pinse, 1. rekke

Undrumsdal kirke 6.8.1995

 

 

 

PREKEN

I dag taler teksten til dere som hører forkynnelse:

"Vokt dere for de falske profeter!"

Det er jo litt spesielt at jeg skal stå på prekestolen og si: Vokt dere for falske mennesker som står på prekestolen. Tenk om jeg er en falsk profet! Tenk om det er meg denne teksten handler om!

 

Og likevel: Så realistiske må vi være!

Denne prekestolen er bygget for at Guds ord skal lyde herfra.

Den er bygget for at dere skal kunne sitte ned med tillit og ta imot det Gud vil gi dere.

Vi som står på prekestolen har som oppgave å gi dere Guds ord,

            - så dere kan få vite hva Gud vil,

            - så dere kan vende om fra det Gud ikke vil,

            - så dere kan bli frelst,

            - så dere kan komme inn på Guds kurs for livet deres,

            - så dere kan finne deres plass i Guds plan med kirken og med verden.

Det er farlig hvis vi som står på prekestolen bringer fram våre egne tanker i stedet for Guds ord.

Det er skummelt hvis vi ikke tar oppgaven vår alvorlig, hvis vi benytter prekestolen til å samle popularitet, eller prøver å få makt over menigheten.

 

KIRKEN ER ET VERKSTED hvor mennesker kan komme og bli frelst!

 

            Jakob 1,21 Legg da av alt urent og all ondskap, og ta villig imot det ord som er plantet i dere, og som har makt til å frelse deres sjeler.

 

HER OG NÅ er vi samlet for å dele det ordet som kan frelse deres sjeler. Er du her som vet at din sjel ikke er frelst? Nå har du muligheten. Vil du slippe Ordet inn på deg, så det kan virke? -----

 

La meg bruke et eksempel, så vi lettere kan forstå hvor viktig det er at det kirkelige verksted fungerer som det skal:

 

Mange av oss kom hit i bil. Og vi vet litt om hvor viktig det er at det går an å stole på BILVERKSTEDET vi bruker. Noen av oss har funnet frem til et verksted vi kan stole på: Det tar litt lengre tid der, og de er ikke de rimeligste, men jeg kan stole på at alt virker når jeg henter bilen, og jeg stopper for politikontroll uten å få hjertebank.

            Nå finnes det verksmestere som søker popularitet: De gjør det FORT og BILLIG, BAGATELLISERER, TØYER og FIKSER. Og du er med på notene: Bare du kan få bilen FORT, så tåler du at de fusker her og der, og at sjefen presser mekanikerne til å strekke arbeidsdagen. Bare du kan få reparasjonen BILLIG, så tåler du at verksmesteren sløyfer momsen, og kniper på lønna til mekanikerne. Du svelger hvert ord når verksmesteren BAGATELLISERER skadene og TØYER reglene og forskriftene, og du lukker øynene for at han FIKSER speedometeret så det viser for lite. Da kommer du jo så mye fortere fram. Og hvis han stiller litt på kilometertelleren, så sparer du masse på forsikringen.

 

Kanskje har du lært deg til å leve med en slik bil og et slikt verksted? Men hvordan liker du at naboen din også har en slik bil, når barna dine leker i veien?

 

KIRKEN ER ET VERKSTED som forbereder deg for livet her i verden, og for den dagen du skal gjøre regnskap for livet ditt. Ønsker du deg en prest som gjør det fort og billig, bagatelliserer, tøyer og fikser?

 

Vi lever i et samfunn hvor det er lett å skjerme av, så vi ser bare det som er behagelig å se. Det er så lett å rote seg inn i en levemåte hvor jeg tillater meg mer og mer, fordi jeg lever så innestengt. Det gjelder sannelig også menigheten. Vi kan surre oss inn i en daglig og halvhjertet syndsbekjennelse, som gjør at vi tillater oss mer og mer som ikke tåler dagens lys. Og så står folk rundt oss og ler av oss, - med god grunn!

 

Jesus kaller oss ut i lyset, og han kaller alle til å leve i oppgjør med all urettferdighet. Det betyr ikke at kristne er fullkomne, men at de gjør opp når de har gjort noe galt, og at de erklærer krig mot all urettferdighet.

 

I dag handler det om oss som har ansvar for å gi menigheten Guds ord. Hvis vi slutter fred med uretten, og begynner å fikse og bagatellisere og strekke bud og regler, - kan ingen vente at folk vil høre på vår forkynnelse. Det skjønner alle som står utenfor, og det sier Jesus klart og tydelig til disiplene mens folkemengden stod rundt og hørte på. Det er jo bergprekenen vi har lest fra i dag, og den består av det Jesus sa til sine nærmeste disipler og tjenere mens alle hørte på.

 

Folk har ikke rett til å vente av kristne at de er fullkomne, men de har rett til å vente at de som tilhører tilgivelsens religion ber om tilgivelse når de har vært urettferdige, og at de gjør hva de kan for å la være å gjøre det en gang til. Det tror jeg alle forstår!

 

Bergprekenen fortsetter etter dagens prekenavsnitt, og gir et klart eksempel:

 

            Matteus 7,21-28 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

                        (Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet(, og ikke som deres skriftlærde).)

 

Det er ganske radikalt det Jesus sier her: profetert, drevet ut onde ånder, gjort mange mektige gjerninger, - og så skal de bli diskvalifisert på grunn av at de gjør urett!

 

En del følger kanskje med på verdensmesterskapet i friidrett i Gøteborg. Vi vet at verdens beste løper kan diskvalifiseres for å tråkke utenfor linja én eneste gang. Han kan diskvalifiseres for noe helt annet enn å løpe!

 

Den store diskvalifiseringsgrunn er å gjøre urett.

 

            Lukas 13,24-27 Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husbonden først har reist seg og lukket døren, og dere står utenfor og banker på og sier: "Herre, lukk opp for oss!" da skal han svare: "Jeg vet ikke hvor dere er fra." Da vil dere si: "Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre." Men han skal svare: "Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett."

 

Det er ikke nok å ha spist og drukket ved nattverden, eller å ha fått undervisning av Jesus selv, hvis en gjør urett!

 

I kjærlighetens høysang i 1 Kor 13 møter vi det samme:

 

            1. Korinterbrev 13,1-3 og 6 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Kjærligheten gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.

 

JESUS HAR ORDNET MENIGHETEN

SLIK AT DET SKAL VÆRE MULIG Å BLI FRELST DER

 

Det er tydelig om å gjøre for Jesus at Ordet når frem til menigheten og hver enkelt av oss, så det kan får utført Jesu vilje:

 

            Efeserne 4,11-13 Det er han som gav sine gaver: Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann, som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde.

 

Målet for tjenesten med Ordet er

            å utruste de kristne til tjeneste

            å bygge menigheten

                        så den kan forenes i troen

                        og vokse

                        og fylles av Kristus

 

I den første tid av kirkens historie var det altså fire instanser som ga Jesu ord videre:

            apostler

            profeter

            evangelister

            hyrder og lærere

 

Nå kunne vi ha gjort oss ferdige med teksten ganske fort ved å si at profeter har vi ikke i våre menigheter, og det er ikke så lett å tenke seg det i en statskirkemenighet heller. Det ville bli for lettvint. For det første må vi da arbeide for at det skal bli rom for profetiene igjen. Det er ikke tvil om at vi trenger noen til å gi oss et Guds ord i rette tid! For det andre handler det Jesus sier om å holde fast på hans ord, og det gjelder også hyrde- og lære-tjenesten.

 

Men det er ikke bare forkynnerne og menighetslederne som har ansvar for å gi Ordet videre.

 

            Kolosserne 3,16 La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte.

 

Det står ganske mye i Det nye testamente om hvordan vi kan sørge for at Ordet ikke går tapt underveis frem til den enkelte som trenger frelse.

 

Forkynnere og tilhørere

 

Vi finner tydelige og konkrete formaninger til oss forkynnerne i Det nye testamente. Akkurat som Jesus holdt bergprekenen til disiplene mens hele folket hørte på, slik er det viktig at menigheten kjenner formaningen som forkynnerne har fått.

 

            Lukas 12,42-47 Herren svarte: Hvem er en tro og klok forvalter, en som herren betror oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi dem mat i rette tid? Det er den tjeneren som herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han! Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: "Det varer lenge før min herre kommer", og så gir seg til å slå tjenesteguttene og pikene og ete og drikke og fylle seg. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro.

 

            1. Peters brev 5,2 Vær hyrder for den Guds hjord som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Gjør det ikke for vinnings skyld, men med et villig sinn. Dere skal ikke herske over menigheten som er betrodd dere, men være et eksempel for hjorden.

 

Fristelser for en profet og for andre menighetsledere:

Å tjene seg selv, å herske, skaffe seg rikdom.

 

            Hebreerne 13,7 og 17 Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro! Vær lydige mot deres ledere og rett dere etter dem! For de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere.

 

Om profeter og profeti

 

Profeti:

Alle!     Apostelgjerningene 2,16-18 Men her skjer det som profeten Joel talte om: I de siste dager skal det skje, sier Gud: Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord, de unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utøse av min Ånd, og de skal tale profetisk.

 

NB! På vakt når noen skal ha oss til å følge sin profeti!

 

Hvordan motvirke dette?

 

a. vis omsorg for forkynnerne

 

            1. Timoteus 5,17 Eldste som er gode menighetsforstandere, fortjener dobbel belønning, framfor alt de som arbeider med forkynnelse og undervisning.

 

b. ta medansvar for forkynnelsen

 

            Apostelgjerningene 17,11 Jødene der (var mer høysinnet enn de i Tessalonika, og de) tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte.

 

 

Til alle tider gjennom Kirkens historie har det vært enkeltmennesker og grupper som har villet sortere Guds ord. De mener at det er farlig å lese Bibelen bokstavelig og ta den bokstavelig. Selv om det ikke er vanskelig å finne eksempler på det, er det enda farligere hvis teologene skal ha monopol på å lese Bibelen. Da blir teologene autoriteter i stedet for at Bibelen blir vår felles autoritet.

 

-> Tilskyndelse til å lese Bibelen! Ny oversettelse. Levende! Kjøkkenbenkbibel og høytidsbibel.