Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Fredag før første søndag i faste

Vi trenger en håndsrekning

 

Dersom livet er blitt en daglig kamp mot fristelser, er det god grunn til å se seg om etter en håndsrekning. Fristelsene tapper alle krefter for noen av oss. Kristenlivet kjøres inn sirkler rundt to ting: rote og rydde, rote og rydde, - og jeg blir så inderlig trøtt av meg selv. Kan jeg aldri komme ut av det?!

 

Noen har det ikke slik! Det er både godt og vondt å høre det. Vi må bare erkjenne at noen kjemper en daglig kamp, mens andre opplever en grunnleggende forandring i personligheten når de blir kristne. Noen blir spontant fri fra alkohol og narkotika, mens andre må slite resten av livet. Noen har det så enkelt at de synes å være født før syndefallet. De er så travelt opptatt med sine livsoppgaver at de ikke har tid til fristelser. Noen er velsignet med en ro og balanse som gjør at de kan ta det meste med overbærenhet og godt humør.

 

Noen opplever at fristelsene forfølger dem gjennom livet, fordi fristelsene vibrerer i svært så levende deler av personligheten deres. Du har kanskje med deg en bagasje som gir tunge stunder hver eneste dag. Det kan være et hissig gemytt som du ikke makter å temme. Kanskje er du rask i replikken, - så rask at ordene glipper ut av deg før du får tenkt om de kan skade. Eller kanskje har du en kontrollør inne i deg, en kontrollør så sterk at du aldri klarer å si fra før alle har glemt hva som egentlig skjedde. Når du så endelig får samlet deg til et oppgjør, blir én knute til mange knuter.

Det er ikke meningen at du skal ligge nede

Er det meningen at du skal bli liggende i dypet, - bare med den forskjell at du har Guds nåde der nede? Tilgitt synder - punktum? Nei, - det er det er ikke meningen! Likesom Gud reiste Kristus opp fra de døde, vil han reise deg opp til nytt liv!

Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som er under synden, skulle gjøres til intet og vi ikke lenger være slaver under synden. Rom 6,3-6

 

Legg merke til det! Guds vilje er at vi ikke lenger skal være slaver under synden. For å komme ut av dette slaveriet, trengs de samme krefter som var i sving da Jesus ble reist opp fra de døde. De kreftene har bare Gud.

Et svekket viljeliv

Kanskje vet du at du hadde et godt utgangspunkt, men fordi du ofte har gitt etter for fristelser, har du svekket din viljestyrke, slik at du vandrer fra nederlag til nederlag. Noen har skadet viljelivet med alkohol, og strever hver dag med å ta seg selv i nakken. Hver gang vi lar lysten seire over viljen, svekkes viljestyrken foran neste fristelse.

Dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter “i dag”, for at ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Hebr 3,13

 

Hvis du fortviler over din egen svake vilje, trenger du virkelig en håndsrekning, - fra en fortrolig venn, en sjelesørger eller en annen rådgiver. Hvis du går for lenge i den tro at du skal reise deg alene, har du til slutt brukt opp de reservene som andre kunne hentet frem hos deg for å bygge viljestyrken opp igjen. En god venn kan bringe lys inn i halvmørket, så dere sammen kan hente inn nytt mot og ny kraft fra Gud.