Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

8. søndag etter pinse, tilleggstekst

Teie kirke

14. juli 2002, kl 11.00

Salmer

312      Lær meg å kjenne dine veie

            2 TESS 3,6-12 DEN SOM IKKE ARBEIDER SKAL HELLER IKKE ETE

303      Sørg du for meg, Fader kjær

            MATT 10,28-31 FRYKT GUD, HAN HAR OMSORG

454      Ikke en spurv til jorden

------------------

            JOEL 2,21-27 SKAPERVERKETS HERRE

------------------

487      Ingen er så trygg i fare

            KIRKEBØNN 1

649      Du opnar, vår evige Fader

            NATTVERD 2

379      For solglans (309 Jag kan icke räkna dom alla)

596      I dine hender, Fader blid

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen.

 

I dag handler tekstene om Guds omsorg. For mange er dette en trøsterik søndag, fordi de opplever Guds ledelse og omsorg i alt som kommer på i hverdagen. For andre er dette en gåtefull søndag, de får ikke til å se Guds spor i tilværelsen. For noen er det en smertefull søndag. De har opplevd så dype skuffelser i troen, at det er et under at de i det hele tatt er i kirken i dag.

            Dagens tekster er til oss alle! Og samtidig er tekstene en utfordring til å gi plass for hverandre. Den som bærer skuffelse har vanskelig for å forstå den som kan hvile i Guds omsorg. Og den som hviler i Guds omsorg kan ha vansker med å forstå dem som tviler.

 

Troens vei går mellom så mange grøfter; stundom går troens vei mellom likegyldighet og bekymring. Paulus skriver til tessalonikerne om dem som er likegyldige med sine plikter fordi de venter Jesu snare gjenkomst. Og Jesus taler til disiplene sine om at ikke bekymring må hindre dem fra å følge Jesu kall. Han som kaller til tjeneste vil også sørge for sine tjenere.

 

La oss be om at vår tro må styrkes gjennom denne gudstjenesten. La oss sammen åpne oss for Guds nærvær, og bekjenne våre synder…

Preken

Innledning til prekenteksten

Nå synes jeg vi har fortjent sommer og sol. Nå har det vært nok regn og torden og vindstyrke 12 fra sør-vest. Dessuten begynner jeg ferien i morgen!

Jeg sier det med et smil. Men likevel. Det jeg sier kaster ekko nedover i troen min. Kan jeg se gode feriedager som Guds gave spesielt til meg? Er tunge uværsdager i ferien en straff for dovenskap og ugudelighet?

Joels bok

Denne søndagen er prekenteksten fra Det gamle testamente, fra profeten Joel. Vi regner at Det gamle testamente består av fire deler: Loven - som er de fem Mosebøkene. Etter loven kommer de historiske bøker, så de poetiske bøkene - som Salmenes bok og Salomos Høysang. Den siste gruppen er profetbøkene. Der har vi de fire store profetene: Jesaja, Jeremia, Esekiel og Daniel. Og til slutt i Det gamle testamente er det 12 små profetbøker. Joels bok er en av dem, med tre små kapitler.

Vi vet ikke helt når Joel levde. Noen mener han var den første av de 16 profetene, at han levde og forkynte 800 år før Kristus. Andre mener han kan være den siste, at han levde og forkynte 400 år før Kristus.

            Bakgrunnen for Joels forkynnelse er en katastrofe. En kraftig gresshoppesverm har gnagd ned hele livsgrunnlaget for mennesker og dyr i Israel. (1,4) Og profeten forkynner at denne katastrofen er Herrens straffedom over folket. Gresshoppesvermen er Herrens hær, som Herren selv har sendt mot folket. (2,25) Katastrofen er et forvarsel om verdens ende og oppgjørets dag.

Sol og regn

Både i Det gamle testamente og Det nye testamente beskrives godt og dårlig vær, katastrofer og fredstider, som en del av de usikre livsvilkårene på jorden etter syndefallet. Det går ikke an å si at de som har godt vær har fortjent det mer enn andre, eller at de som har dårlig vær får som fortjent. - "Jeg så at det gikk den ugudelige vel," klager salmisten i Salme 73 (vers 3). Og Jesus sier det enda klarere:

Matt 5, 45 Deres Far i himmelen lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. (Se også Malaki 3,18)

 

Dette er den normale forståelse av livets sol- og skyggesider. Vi skal være meget forsiktige med å tolke oppgang og nedgang som spesialsendt av Gud til tukt eller belønning.

Profetier

Hvis Gud mener noe spesielt med ulykker som rammer oss eller gode dager som varmer oss, da sender han en profet til å forkynne at dette som er skjedd er Guds straffedom, eller at det gode er Guds spesielle belønning.

Amos 3,7 For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene.

 

Profetene i Det gamle testamente ble sendt med advarsel etter advarsel til folket. Og når Herren sendte sin straffedom, forkynte de for folket at det var nettopp Herrens straffedom som hadde rammet dem. De skulle ikke dø i synden, uvitende om at det var en straff som hadde rammet dem.

Den eneste profeten som opplevde at folket tok imot advarselen, det var den minste og ynkeligste av dem alle, Jona som flyktet fra oppdraget, men ble hentet tilbake i hvalfiskens buk. Jona forvirret og sinna over at folket vendte om. Folk pleide ikke det når profetene forkynte! (Jona 4,1)

 

Og dermed er vi fremme ved dagens prekentekst. Det er Herrens trøsteord til jorda og til dyrene og til menneskene etter at ulykken har lagt landet øde, og etter at folket har gjort bot og ropt til Herren om nåde.

Prekenteksten

Prekenteksten leser vi i dag fra profeten Joel, i det 2. kapittel, fra vers 21:

Frykt ikke, du åkerjord, fryd deg og vær glad! For det er Herren som gjør storverk. 22 Frykt ikke, dere dyr på marken, for beitene i ødemarken grønnes, og trærne gir sin frukt, fikentre og vintre bærer rikt. 23 Fryd dere, Sions sønner, gled dere i Herren deres Gud! For i rettferd gir han dere høstregn, han sender dere regnskyll, høstregn og vårregn som før. 24 Hver treskeplass fylles med korn, pressekummene flyter over av druesaft og olje. 25 Jeg gir dere igjen for de årene da gresshoppesvermen herjet, og larven, gnageren og åmen, min store hær som jeg sendte mot dere. 26 Dere skal spise og bli mette og prise Herren deres Guds navn. For han handler underfullt med dere, og mitt folk skal aldri bli til skamme. 27 Dere skal få sanne at jeg er hos Israel. Jeg og ingen annen er Herren deres Gud, og mitt folk skal aldri bli til skamme.

Slik lyder Herrens ord.

 

I 1909 gav Knut Hamsun ut en bok som han kalte "En Vandrer spiller med Sordin". Det er en vakker tittel. En vandrer ser så mangt, og møter så mange menneskeskjebner, så når han legger fiolinen til kinnet, setter han en sordin overstrengene, en lyddemper som gir fiolinen en myk og dempet klang.

            Livets vandring lar oss møte så mange erfaringer, sår og skrammer, gleder og varme minner. Og dagens tekster lugger i så mange erfaringer og menneskeskjebner, at vi taler med sordin. I dag taler vi om å tro i livet, om å tro i våre erfaringer, og om å tro i møte med menneskeskjebner.

1. Den grunnleggende tro er at vi lever i Guds skaperverk: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Vi lever i Guds skaperverk, hvor han har bukten og begge endene. Men det er likevel ikke som det skal være. Verden er gått av hengslene. Vi lever i en interimsperiode mellom syndefallet og oppgjøret. I denne mellomtiden hvor vi har mulighet til å vende om, kan vi rammes av andres synder, og vi kan skade både andre og oss selv med våre egne synder. Men verden er fremdeles Guds verden. Ingen kan trekke pusten en eneste gang, uten at Gud blåser den inn i lungene våre.

2. Jeg kan ikke tolke ulykke som en spesiell straff, uten at Gud har sendt en profeti om det!

Mens Gud venter med oppgjøret, mens vi venter på dommens dag, lever vi en usikker tilværelse. Med sol og regn, lykke og ulykke. "Alle har sitt, stort eller litt, himlen alene for sorger er kvitt!" (Norsk Salmebok 463,2)

            Jeg har ingen rett til å si at jeg har fortjent å leve i verdens rikeste land. Like lite har jeg rett til å si at ulykken har rammet meg fordi jeg har fortjent det.

            Hvis jeg skal tolke lykke eller ulykke slik, - da må jeg ha en profeti å vise til. I Det gamle testamente har vi mange slike eksempler. I Det nye testamente noen få. For eksempel Sakarja, far til Johannes døperen, som ber om et tegn, og engelen sier at han skal bli stum fordi han ikke trodde engelens ord. (Luk 1,20)

3. Jesus lover oss ikke en paraply som verner mot alle farer

Tvert imot, sa han:

Matt 5, 45 Deres Far i himmelen lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett.

 

Og den gammeltestamentlige Job, han måtte rope til sin kone:

Job 2, 10 Skal vi bare ta imot det gode fra Gud? Skal vi ikke ta imot det vonde også?

Skuffelser. - Har vi skuffelser, da må vi også ha hatt forhåpninger.

Det er fare for at vi har falt i en grøft i forkynnelsen. Folk liker best å høre det som er hyggelig, og vi forkynnere liker best å forkynne det folk liker å høre. (Jer 23,16-24) Så gi vi folk forventninger, og de kan bli skuffet. Slik har det vært til alle tider. Vi møter mange skuffete mennesker i Det gamle testamente, særlig i Salmenes bok.

            "Når vi støter på gåter i Bibelen, ligger ofte svaret i verset etterpå," sa Karsten Isachsen i en morgenandakt denne uka. For eksempel er det lett å gripe til Salme 23 når livet strømmer mot oss: "Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting." Men lenger ute i salmen merker vi at det er bakkekontakt: "Om jeg en skulle vandre i dødsskyggens dal…", og fiendene er ikke langt borte de heller.

4. Først på dommens dag skal vi se forskjell på rettferdige og ugudelige

Mal 3, 17 Den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren, Allhærs Gud, 18 da skal dere igjen se forskjell på rettferdige og ugudelige, på dem som dyrker Gud, og dem som ikke dyrker ham. 4,1 Se, dagen kommer, den brenner som en ovn.

5. Jeg skal takke Gud for livet, for alle gode gaver, for hver god dag og for hvert lyspunkt.

Det er Skaperen som gir livet.

Vi kan med åpne øyne takke Gud for vårt daglige brød. I den grad vi får daglig brød og alt vi trenger for å leve, er det Gud å takke.

 

Å takke er å feste øynene på den som gir, og ta imot gaven som en kjærlighetserklæring.

Count your blessings, name them one by one.

You will be surprised by what your God has done.

6. Når vi går inn i disippelskap hos Jesus, kan vi regne med hans spesielle vern gjennom alle farer

Bergprekenen er talt til disiplene. Der lover Jesus dem livsopphold når de er i hans tjeneste. Slik Gud kan nære fuglene på marken, slik kan han gi disiplene livsopphold når de reiser ut i tjeneste med evangeliet. Vi kan ikke si generelt til alle mennesker

Matt 6, 31 Vær altså ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? (32 Alt dette er hedningene opptatt av; men den Far dere har i himmelen, vet at dere trenger alt dette.)

 

Vi loves ikke å bli spart for forfølgelser eller livets påkjenninger, men vi loves at Jesus er med i alt som skjer, når vi bare holder oss nær til ham.

Jak 4, 8 Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn!

 

Berlevåg Mannskor synger heftig og begeistret uten kryss og b-er: Ingen er så trygg for fare. Vi synger ikke slik. Vi synger: Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare … Ingen nød og ingen lykke skal av Herrens hånd dem rykke.

 

Vi er ikke lovet en paraply, men vi er lovet at det er en som går med oss gjennom nød og lykke.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.

 

 

 

……………………….

Tillegg

739,2  Vårt heimland i mørker lenge låg, / og vankunna ljoset gøymde. / Men,

       Gud, du i nåde til oss såg, / din kjærleik oss ikkje gløymde. / Du sende

       ditt ord til Noregs fjell, / og ljos over landet strøymde.

 

om engler

Gunnar Danbolt om engler: Englene er nok blitt så populære fordi de ikke stiller krav. Vi kan ikke møte Gud uten også å møte hans krav.

 

Engel er et gresk ord som betyr sendebud. Vi har det samme ordet i ev-angelium, som betyr godt budskap. Vi finner engler i nesten alle bøkene i Bibelen. De er ånder i Guds tjeneste. De er skjulte, likesom Gud, men kan bli synlige i stråleglans eller fremtre som mennesker, slik engelen Gabriel samtalte med Maria. Det er sang og lys og glede i det meste av Bibelens tale om englene. Men de er også med å fullbyrde Guds straff.

Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen? Hebr 1,14

Pass dere for å se med forakt på en eneste av disse små! For jeg sier dere: Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn. Matt 18,10

 

Englevakt og tankekors. Noen bibelavsnitt tyder på at hvert menneske har en beskyttende engel. Vi hører ofte om mennesker som har hatt englevakt, for eksempel når de er eneste overlevende i en ulykke. Det er lett for de nærmeste å være med å takke for dette. Men for dem som står litt fjernere blir det et tankekors at de andre døde i ulykken.

            Tanken på engler og takk for deres hjelp, står midt i livet som vi erfarer det, med alle sine tankekors. Vi må ha lov å takke, selv om ikke alle opplever det samme, - og vi må be om at Gud sender sine gode engler til alle som trenger assistanse.

 

Har Gud hånd om alt? Går det an å tro på et himmelsk forsyn, at Gud sørger for hver enkelt? Hver dag dør tusener av underernæring. Vi vet at hvis vi hadde fordelt rettferdig, så kunne verden sett helt annerledes ut. Ansvaret er vårt. Likevel melder spørsmålet seg: Kunne ikke Gud ha gitt daglig brød til hver enkelt likevel?

---------------------------

 

HKH 11. juli 2002

Englenes beskyttelse i salmeboken

Engel, engler, englevakt, englesang o l finnes 163 ganger i Norsk Salmebok og 23 ganger i Salmer97.

De aller fleste stedene omtales enten englesangen i himmelen eller at engler kommer med budskap til jorden.

Utenom disse stedene finner vi følgende om engler:

 

Norsk Salmebok 45,5

Hvi lot du ei utspenne en himmel til ditt telt og stjernefakler brenne, å store himmelhelt?

Hvi lot du frem ei lyne en mektig englevakt, som deg i silkedyne så prektig burde lagt?

Norsk Salmebok 54,1

Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul.*

Hit de flyver med paradisgrønt; hvor de ser hva for Gud er skjønt,

lønnlig iblant oss de går, lønnlig iblant oss de går. [*i det skjulte]

Norsk Salmebok 59,3

Guds store under! Vi har hans engler hyst.

Krist hos oss blunder, Guds fred på jord er lyst! Ja, la kun høres

Guds barns halleluja, la strengen røres for Krist i Davids stad!

Nå skal vi føres med ham til himlen glad!

Norsk Salmebok 62,2

Å morgonstjerner tindrande, forkynn hans fødselsstund.

I bjarte skrud ber fram for Gud vår takk frå hjartegrunn.

Hans mor er møy Maria, ein krubbekarm hans seng,

og englevakt har kring han lagt så vernande sin veng.

Norsk Salmebok 106,4

Jeg går blant engler hvor jeg går; de skal meg vel bevare,

slett intet Satans makt formår mot slik en himmelskare.

Bort verdens sukk og sorg, jeg går i engleborg,

og ingen rører meg et hår - jeg går blant engler hvor jeg går.

Norsk Salmebok 138,3

Fra påskenattens gru bevart, av Herrens engel er vi spart,

og fra det harde tyranni, fra Farao, er vi nå fri.

Norsk Salmebok 170,7

{Maria (II):} Å engel, kjære engel fin, halleluja, halleluja,

hvor finner jeg nå Herren min? Halleluja, halleluja!

Norsk Salmebok 187,1

Deg være ære, Herre over dødens makt!

Evig skal døden være Kristus underlagt.

Lyset fyller haven, se, en engel kom,

åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Norsk Salmebok 399,3

Det er fryd i himlens saler har en synder seg omvendt.

Engler ned til jordens daler stiger, av Guds miskunn sendt,

salver hjertet som enn bløder, nådens Ånd det gjennomgløder,

det til liv og fred gjenføder. Sæl er den som slikt er hendt!

Norsk Salmebok 402,3

Framgang får du ei, kraft og styrke, nei.

Ingen engel fylgjer deg leiande på livsens veg

når du ute Jesus stengjer. Opna, opna, dryg ei lenger!

Svara, svara Jesus ja! Du vert sterk og glad!

Norsk Salmebok 414,3 Di makt hev signa meg, då veit eg visst:

Du leier enn i myr og fjell og hei, og så til sist ein morgon renn,

då til meg smiler engleåsyn blid, som eg hev elska før, men mist ei tid.

Norsk Salmebok 492,2 Allting jeg gav ham, allting jeg vant,

evighetsdagen herlig opprant,

himlen er åpen, engler fra Gud bringer til jorden kjærlighets bud.

Norsk Salmebok 496,2

Gud Fader ser meg dag og natt og er meg alltid nær.

Han vaker for sin vesle skatt, hans englar kring meg er.

Norsk Salmebok 497,3

Jeg er i Herrens hender når dagen dør i vest.

Min synd jeg stilt bekjenner for ham, min høye gjest.

Han gir meg himlens nåde og setter englevakt,

for natten han vil råde med hellig guddomsmakt.

Norsk Salmebok 573,3 Gud, send da dine engler ned, la meg din røst få høre!

Lys over meg en hellig fred, la fienden meg ei røre!

Jeg er en fattig vandringsmann, så lov at til mitt fedreland du selv vil frelst meg føre!

Norsk Salmebok 603,1

Kom, la oss kjærlig vandre og legge hånd i hånd og holde av hverandre

i dette trengsels land! Som barn vi være må, på veien ikke stride,

Guds engler ved vår side som søsken med vil gå.

Norsk Salmebok 670,2

La arbeidet signes ved bønnens sterke dåp! Den lutrer hver lengsel og løfter hvert håp.

Når soldagen gryr, når kvelden bryter frem, send bønnens hvite due med bud fra deres hjem! Hvor bønnen får makt, står Guds engler på vakt.

Norsk Salmebok 672,2

Lat himmelstigen reisast der, og lat din ljose engleher til vern om heimen skikkast.

Står huset på den faste grunn: på livsens ord av Jesu munn, då skal det aldri rikkast.

Norsk Salmebok 700,2

Eit ord, eit godt og velmeint ord kan lækja mein og skade

og sessa sorg ved gaman-bord og gjera tårer glade.

Med odden gjennom redde barm ein stakkar går og bløder,

eit godord er ein englearm som hjartesåret grøder.

Norsk Salmebok 750,4

Så er mi teneste stor for Gud, og heimen han er mi kyrkje,

der arbeidstrøya er presteskrud i alt mitt ærlege yrke.

Så er det heime i stova fred, til alt mitt arbeid stig englar ned,

dei har Guds rike velsigning med, ¦: som dagen så er min styrke.* :¦ [*5 Mos 33, 25]

Norsk Salmebok 773,3

Han har i denne natt sin engleskare omkring min bolig satt,

så ingen fare fikk over meg og mine kjære råde,

men vi er frelst og fri fra dødens mørke sti og sjelevåde.

Norsk Salmebok 786,3

Kjem Gud oss nær, er ingen kvardag grå, men skin av fred.

Til by og grend og kvar ei avgøymd krå stig englar ned.

Då fyllest sinn og arbeidsdag av song.

Kom nær oss, Gud, og før oss heim ein gong!

Norsk Salmebok 804,6

De vener alle stader, dykk verne Gud, vår Fader, frå fåre kvar de fer!

Han late trygt dykk sova og setje kringom stova

ei vakt av himlens engleher!

Norsk Salmebok 805,7

La din sterke englevakt på mitt leie, Gud, gi akt!

Mine venner og min slekt, ta dem i din varetekt!

Norsk Salmebok 807,1

Nå skrider dagen under, og natten veller ut, forlat for Jesu vunder vår synd, o milde Gud!

Gud Fader oss bevare, de store med de små, hans hellig engleskare en skanse om oss slå!

Norsk Salmebok 819,2

Så kjem Guds englar til oss ned, held vakt kring våre senger.

Då får me sovna inn i fred, me er kje redde lenger.

Norsk Salmebok 821,2

Gud og Fader, lat oss sova under englevakt i stova, ver vår sol om natti, du!

Når så siste dagen dalar, lyft oss opp i dine salar, lei oss over stjernebru!

Norsk Salmebok 811,1

Nå lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye,

i varetekt meg ta!

Fra synd, fra sorg, fra fare din engel meg bevare,

som ledet har min fot i dag.

Norsk Salmebok 817,2

Kom, Jesus, inn og med meg ver når det til kvelden stundar!

Og lat din engel standa her ved lægjet når eg blundar,

og vara vel min kvilestad! Og vekk meg glad

til song med fugl i lundar!

 

Salmer97 68,1

Min gjenløser lever, jeg vet at han lever,

skjønt verden har sagt han er død.

Og intet skal skille mitt hjerte fra Jesus ei engler, demoner og nød.

Salmer97 135,1

Sov godt, kjære lille, ligg rolig og stille.

Selv fuglene små må hvile seg nå,

og blomstene blunder i engen.

Gud Fader har sagt at engler står vakt

når småbarna ligger i sengen.