Tekstgjennomgåelse til
7. søndag i treenighetstiden, første rekke 

Harald Kaasa Hammer 30. juli 2014
Se også www.ordet.be for flere ressurser til kirkeårsdagen.

 

1 Mos 16,1-13 Hagar gir Gud et navn (Prekentekst 2014)

1 Joh 4,7-10 Gud er kjærlighet

Luk 15,1-10 Sauen og sølvmynten

Liturgisk farge: Grønn

Tekstene i lys av kirkeårstiden

7. søndag innleder en ny periode i treenighetstiden. 7.-10. søndag har tekster om livet i Guds rike. Tekstene denne søndagen viser oss en Gud som leter. I første rekke er det Gud som ser og elsker og leter. Andre rekke har fokus på rikdommen, og at Gud har en vei med de rike også. Tredje rekke viser at det finnes oppreisning for de svake, til helbredelse og verdighet.

            Forrige søndag ble fiskeren Peter kalt til å fange mennesker. Neste søndag handler om det hele hjerte.

Prekenteksten i lys av de andre tekstene

Slik Gud lette opp Hagar da hun var på flukt i ørkenen, sammenligner Jesus i evangeliet himmelens glede når en synder vender om med en sauegjeter som finner igjen en savnet sau og en kvinne som finner igjen en savnet sølvmynt. Guds initiativrike (proaktive) kjærlighet er tema også i epistelen.

Tilhørernes reaksjon den gang

Hagar reagerte på Guds løfter med å kalle Gud for en gud som ser. Dette førte i neste omgang til at folk kalte brønnen opp etter det som hadde skjedd.

Prekentekstens kontekst

Før: Abrahamshistorien begynner for alvor i 1 Mos 12. Han får etter hvert konkrete løfter om etterkommere. I 1 Mos 15 slutter Gud pakt med Abram om landet. Fra 1 Mos 17,5 og 15 kalles Abram og Sarai for Abraham og Sara.

Etter: I versene etter teksten hører vi at Hagar får Ismael. I 1 Mos inngår Gud en pakt med Abram om en stor etterslekt, med omskjæring som paktstegn.

Prekentekstens klangbunn i GT

·         Konflikten mellom Sarai og Hagar møter vi igjen i 1 Mos 21.

·         En parallell til Guds omsorg også for den som har brutt hans bud, er omsorgen for Kain i 1 Mos 4,13-16. Se også 3 ganger gjentatt «Mens vi ennå var…» i Rom 5,6 og 8 og 10.

·         Den gammeltestamentlige teksten har også en klangbunn i Gal 4,21-31.

·         Brønnen er et viktig møtepunkt både i GT og NT. Se 1 Mos 24 og Joh 4.      

·         Vers 10: «Stor vil jeg gjøre din ætt.» Nesten de samme ordene brukes til Abraham i 1 Mos 15,5.

Prekenteksten i punkter

1. Sarai vil hjelpe Gud å oppfylle løftet hans, og vil gi Abram slavekvinnen Hagar til kone.

2. Det blir konflikt mellom kvinnene, og Hagar rømmer.

3. Gud taler til Hagar i ørkenen, ber henne vende tilbake, og lover henne en stor ætt.

4. Hagar gir Gud et navn: «Du er en gud som ser meg.»

Språklige innspill

Vers 11: Ismael. Navnet betyr Gud hører – shema er første ord i jødenes trosbekjennelse, Hør Israel, 5 Mos 6,4-25.

Sideblikk til luthersk tradisjon

Det kan være utviklende i prekenforberedelsen å se på Luthers Store Galaterbrevskommentar, Credo København 1981.

Momenter til overveielse

·         Gud viser omsorg også når hans vilje ikke blir fulgt.

·         Gud er historiens Herre.

·         Hagar ble bedt om å dra tilbake til matmor og ydmyke seg under henne. Vi må ikke overføre gammeltestamentlige ordninger for slaver til vår tid. 1 Kor 7,21.

·         Forholdet mellom Sarai og Hagar er problematisk i denne teksten og i 1 Mos 21,9-13. Har dere lignende erfaringer fra vanskelige familiekonstellasjoner?

·         Har dere erfaringer med Guds oppsøkende virksomhet?

·         Hvordan er de sterke ordene om kjærlighet i begynnelsen av epistelteksten å forstå i forhold til at vi frelses ved tro?

·         Hvordan er møtet med Islam og med muslimer i nærområdet deres?

·         Det er kilder til motsetninger og murring både i GT- og evangelie-teksten. Hvordan skal vi møte murring i menigheten og hos oss selv? Se også Luk 5,27-32, som er evangeliet på 10. søndag i treenighetstiden.

·         Hvordan kan vi være med Jesus å lete?

Momenter til prekenen

·         Vi kalles til å behandle våre medmennesker mer respektfullt enn det Sarai og Hagar gjorde.

·         1 Mos 16,7 «Du som hører før vi ber,» synger vi i bordverset «Gledens Herre» 765. Gud er en oppsøkende Gud. Luk 19,10.

·         Å gi Gud et navn, er en sterk bekjennelse.

·         Gud ga Hagar løfter for dette livet

·         Å tro Guds gode vilje.

·         Ismael regnes som stamfar til araberne og regnes som en av profetene i Islam. Det kan være naturlig å si litt om de ulike rollene han har i Islam og jødedom/kristendom.

·         Tålmodighet er en dyd. Det må ha vært en ekstra stor utfordring for Sarai og Abram at det skulle ta så lang tid å vente på at Gud oppfylte sitt løfte.

·         Vi ønsker at tilhørerne skal styrkes i troen og være med på leting etter dem som har rotet seg bort.

En mulig avslutning på prekenen

Har du et navn du vil gi Gud, ut fra dine erfaringer med ham? Bruk denne dagen til å grunne på det.

Tenk på om det er en du skal lete etter, sammen med Jesus.

Illustrasjon til prekenen

Prekenteksten og evangelieteksten har historier det er lett å kjenne seg igjen i.

Intervju med en som er funnet av Gud og har funnet tilbake til ham og menighetsfellesskapet.