Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Tirsdag etter fastelavnssøndag
Blod, svette og tårer

 

Jesus kan ikke beskyldes for å lokke folk til seg med fagre løfter. Han fortalte åpent hva det kunne koste å følge ham. Frelsen er gratis hos Gud, men kan bli ganske kostbar i verden. Alle kristne må regne med at forfølgelse kan bli en normalreaksjon fra våre omgivelser.

Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøve dere må igjennom, som om det hendte dere noe merkverdig. 1 Pet 4,12

 

"Jeg vil si det til dette hus, som jeg har sagt til dem som er gått med i regjeringen: Jeg har intet annet å love dere enn blod, slit, tårer og svette."

Statsminister Winston Churchill i tale til Underhuset 13. mai 1940

Seks grunner til forfølgelse

 

1. Det er provoserende når noen sier at det bare finnes én vei til frelse. Mange synes at Gud burde være fornøyd når mennesker gjør så godt de kan, med den troen de har.

Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." Joh 14,6

 

2. Det er provoserende når noen sier at de er utvalgt. Det setter en grense i forhold til våre medmennesker. Det er en påminnelse om den kommende dom, hvor noen blir frelst og noen går fortapt.

Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere. Joh 15,19

 

3. Det er provoserende når én bryter opp fra det livet han har levd sammen med andre. Enten må de andre også bryte opp, eller så må de ufarliggjøre utbryteren med spott.

Det er nok at dere i den tid som er gått, har levd på hedensk vis i utsvevelser og sanselighet, i drikk, festing og fyll, og har drevet med forkastelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg fordi dere ikke lenger løper med dem ut i denne strøm av utskeielser, og de spotter dere. 1 Pet 4,3-4

 

4. Det er provoserende når noen hevder at denne verden er midlertidig. Det er mange som investerer hele sitt engasjement og alle sine krefter i den, og setter hele sitt håp til en gunstig utvikling.

Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset. Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte. 2 Pet 3,10 og 12

 

5. Det er provoserende når noen sier at det skal komme et oppgjør, hvor alt skal frem i lyset. (2 Pet 3,10; 2 Kor 5,10)

Dere har brukt endetiden til å samle rikdom. Men hør: Den lønn dere holdt igjen for arbeiderne som skar åkrene roper høyt, og høstfolkenes nød rop har nådd fram til Herren Sebaot. Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen. Den uskyldige har dere dømt skyldig og drept, uten at noen gjør motstand. Jak 5,3-6

 

6. Det er provoserende for en stat som vil ha all makt, at det finnes en høyere autoritet for de kristne. Apg 4,19

Men Peter og de andre apostlene svarte: "En skal lyde Gud mer enn mennesker." Apg 5,29

Vi må ikke glemme våre kristne søsken

Det er flere grunner til at vi ikke skal glemme forfølgelsestidene når de fleste av oss har gode dager:

 

I andre kirker opplever de i dag forfølgelse. De trenger vår forbønn og solidaritet. På dommens dag er det avgjørende hvordan vi har tatt oss av dem som lider i sin disippeltjeneste. Felles lidelse gir felles trøst. (Matt 25,34-40)

Stå djevelen imot, faste i troen! Dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelser. 1 Pet 5,9

 

Midt i blant oss er det mennesker som har en daglig kamp for å overleve som kristne, - i familien, nabolaget, på arbeidsplassen og i klassen. Det kan være fristende i tider hvor kirke og kristentro er allment respektert, å la være å snakke om lidelser på grunn av troen. Da svikter vi dem som trenger Bibelens trøst og styrke i forfølgelsen.

         Vi har grunn til å la ordene om forfølgelse stå som en vibrerende påminnelse: Er grunnen til at vi blir så respektert for tiden, at vi har gjort hele kristendommen ufarlig?

Ikke all lidelse er korslidelse

Vi bør være varsomme med å stemple all motbør som forfølgelse. Vi kan komme til å bringe falskt vitnesbyrd mot vår neste.

Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld; for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller fordi han har gjort en urett mot andre. Men lider han fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. 1 Pet 4,14-16