Kapellan Harald Kaasa Hammer, Drangedal

5. søndag etter påske, 1. rekke

Fjellstad bedehus

søndag 24. mai 1987 kl 11.00

Salmer

205      Herre, jeg ser på bergets topp

            Jer 29,11-14a GUDS FREDSTANKER

314      Løftene kan ikke svikte

            Ef 3,14-21 BØNN OM STYRKE OG INNSIKT

383      Jesus lær du meg å bede

----------------------------

            Joh 16,23b-28

----------------------------

312      Lær meg å kjenne dine veie

            FORBØNN

634      Lat kvar jordisk skapning teia

            NATTVERD

641      Jesus, din søte forening å smake

217      Ånd over ånder

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Amen.

 

I dag er det bønnesøndag i vår kirke. I tekstene innbys vi til å komme helt frem for Gud med våre bønner. Bønneveien er åpnet! Overskriften over denne dagen er:

SØK INN I BØNNENS GLEDE!

Måtte denne dagen lokke oss inn i bønnens glede!

 

La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder...

Preken

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 16. kapittel, fra vers 23:

På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 24 Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen. 25 Det jeg nå har sagt til dere, er gåtefull tale. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale til dere i gåter, men åpent forkynne dere om Faderen. 26 Den dagen skal dere be i mitt navn. Jeg sier ikke at jeg skal be Faderen for dere; 27 for han selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. 28 Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.

Slik lyder Herrens ord.

1. Jesus har åpnet bønneveien

Det har ikke alltid vært åpning til Gud.

a. Sinai

I tabernaklet og templet hang et forheng inn til det aller helligste. Dette er situasjonen utenfor Kristus.

Jes 59, 1 - 2 Se, Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre er ikke døvt så han ikke kan høre. Nei, det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere.

b. Forhenget revnet da Jesus døde på korset

Matt 27,50-51 Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Da revnet forhenget i templet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv og klippene slo sprekker.

Hebr 10,19-22 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann.

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

c. Konsekvensene for våre bønner finner vi i dagens prekentekst

2. Søk inn til bønnens glede!

24 Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.

De fleste av oss kjenner vel at det er en nær forbindelse mellom bønn og svar og glede.

 

Jesus lar disiplene høre hvordan han ber, og de har fortalt dette videre til oss.

Joh 17,13 Nå kommer jeg til deg. Men dette sier jeg mens jeg er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål.

 

Jesus ber for oss hos Faderen.

Rom 8,34 Kristus Jesus døde, ja, mer enn det, han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss.

1 Joh 2,1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.

Hebr 7,25 Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.

 

Ånden kommer oss til hjelp.

Rom 8,26 På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord.

 

Jesus innbyr oss til hvile. Det gjelder hvile i bønnen også. Vi kan be med hvilepust.

Matt 11,28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.

1 Tess 5,17 be stadig

Ef 6,18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden!

3. Hva når Gud ikke svarer?

Luk 18, 7 Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem?

 

Ja, vi kan oppleve at han er sen, og det er smertefullt!

 

Jesus gir et løfte i vers 23 som kan kjennes ubegripelig når svaret lar vente på seg.

 

Det er en tung lekse å lære å vente!

«Det er svar underveis!» synger vi. (Salmer 1997 nr 47)

4. Hva er det å be i Jesu navn?

Vi må lese vers 23 sammen med andre vers. Det er ikke alle bønner som har løfte knyttet til seg.

Joh 15,7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.

1 Joh 5,14-15 Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.

 

Når en byggmester har myndighet til å ta ut varer i en byggherres navn, er det klart at de varer som tas ut må være til huset.

1 Joh 3,22 Og det vi ber om, får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje.

5. Bønn er ikke bare å be om noe, det er å være sammen med Jesus hos Gud

Søk inn til bønnens glede!

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.