Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Mandag etter palmesøndag

Korsfestet med Kristus

 

Fastetiden ble innledet med et kall til å ta opp sitt kors, og med underlige ord om at Kristus skulle dra alle til seg når han ble løftet opp på korset. Nå nærmer vi oss langfredag og tekstene om Jesu korsfestelse.

 

Å være kristen kan beskrives på så mange måter, fordi det er like mangfoldig som livet. Det kan også kalles å være korsfestet med Kristus.

Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg. Gal 2,19-20

 

1. Korset er Jesu eiendomsmerke.

 

Når han har satt kors på meg, tilhører jeg ham.

 

2. Å være korsfestet med Kristus, betyr et nytt forhold til Gud og mennesker.

 

Jeg er lukket inn i soningen, så jeg kan bli forsonet med Gud.

         Når jeg bekjenner meg til Jesus, kan min neste vite at jeg tar avstand fra det vonde jeg har gjort mot ham, og at jeg ønsker at det vonde mellom oss skal bli hengende på korset. Da er det grunnlag for forsoning mellom oss også.

 

3. Å være korsfestet med Kristus setter tydelig merke på hvilke av mine tilbøyeligheter som fortjener å dø.

 

Jesus sorterer livet mitt, og legger de ulike delene der de hører hjemme. Han har tilgang både til min fortid og min fremtid.

 

Jesus vil nagle fast mitt hissige gemytt, mitt pengebegjær, min selvopptatthet, min villfarne seksualitet, mine løgner og mine unnskyldninger. Han vil nagle dem fast, så de ikke skal ha makt over meg.

         Og han vil slippe fri alle Guds gode planer med å skape meg akkurat slik jeg er. Jesus kom for å legge inn i meg og hente ut noe som både Gud og jeg og mine medmennesker lengter etter: det gode. Han vil elske frem det gode, med varmen og kraften og lyset fra oppstandelsen.

 

4. Å være korsfestet med Kristus gir meg etisk kraft til å vende det døve øret til fristelsene, og til å stille meg til disposisjon for det som er rett.

 

Dere skal regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. La altså ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere følger dets lyster. Og still ikke lemmene til rådighet for synden, som våpen for urett. Men still dere selv til tjeneste for Gud, så dere bruker lemmene for ham, som våpen for det som er rett. Dere var jo døde og har fått liv. Rom 6,11-13

 

5. Å være korsfestet med Kristus knytter det jeg må lide for troen, sammen med Jesu lidelser for evangeliet.

 

Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler i Kristi lidelser, utfyller jeg på min egen kropp; jeg lider for hans legeme, kirken. Kol 1,24

         Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik idet jeg dør som han - måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde! Fil 3,10-11

         Jeg bærer Jesu merker på mitt legeme. Gal 6,17

 

6. Å være korsfestet med Kristus gir meg en løsere binding til egne ønsker og tanker om hva jeg skal nå i livet.

 

Det er ikke så nøye lenger. Min hovedlengsel kan ligge i oppstandelsen til evig liv. Dermed kan jeg bruke all energi til tjeneste for andre.

 

7. Å være korsfestet med Kristus hjelper meg til å forstå denne verdens nød.

 

På korset ser jeg Guds mening om undertrykkelse og urett i verden. Så mye må det til for å sone uretten. Så mye må det til for at de urettferdige kan bli frelst fra sin fortid og komme over i rettferdighetens tjeneste.

 

8. Å være korsfestet med Kristus gir meg en innsiktsfull bror som lider sammen med meg.

 

9. Å være korsfestet med Kristus lukker meg inn i Jesu oppstandelse fra de døde.

 

En dag skal jeg få en kropp som hans.