Studentprest Harald Kaasa Hammer, Tønsberg

3. søndag etter pinse, 2. rekke

Sem kirke

12. juni 1994 kl 11.00

Salmer

90        O Krist du sanne lys

            5 MOS 7,6-8 GUD HAR UTVALGT ET LITE FOLK

479      Deg å få skoda

            1 kor 1,26-31 DET SOM INGENTING ER

399      Gud er nådig

----------------

            LUK 19,1-10 SAKKEUS

----------------

16,4-6 Han står for døren

            DÅP

16,2-3 Når Jesus kommer inn i huset

405      Slik som eg var

Prekentekst

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 19. kapittel, fra vers 1:

Jesus kom til Jeriko og drog gjennom byen. 2 Der var det en mann som hette Sakkeus; han var overtoller og svært rik. 3 Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han var liten av vekst og kunne ikke komme til for folkemengden. 4 Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, på et sted hvor han måtte komme forbi. 5 Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: "Sakkeus, skynd deg ned! For i dag vil jeg ta inn hos deg." 6 Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. 7 Men alle som så det, mumlet forarget og sa: "Han tar inn hos en syndig mann!" 8 Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: "Herre, halvdelen av alt jeg eier, vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen." 9 Da sa Jesus: "I dag er frelse kommet til dette hus. For også han er en Abrahams sønn, 10 og Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det."

Preken

1. Mange har dette som sin tekst. ® Dører for Jesus

A. Liten.

a. Barn            

b. Føle seg liten           

c. Passer ikke inn

B. Det passet ikke det Sakkeus gjorde.

Meget rik

Overtoller

Upopulær fra før

C. Opplevelse av lengsel

D. Opplevelse av avstand

Har du rotet deg bort?

- I pengesaker?

Bedre at oppgjøret kommer nå, enn at du står med skitne penger i lomma på oppgjørets dag.

E. Bildet av Jesus

<> Bare en sannhet som står der

= Gjeteren som leter

F. Tydelig forskjell på før og etter møtet med Jesus

 

2. Er du en kristen? Vet du om du hører Jesus til?

A. Omvend dere og tro

Sakkeus: Jesus kom ® omvendelse

"Jeg vet at jeg skulle, at det er riktig, - men jeg trenger et dytt for å komme over." (Gunnarnes. Kniven på strupen.)

B. En suppe av vond samvittighet

Skulle - burde - måtte

Det er entusiasme over Sakkeus' oppgjør!

<> Tung vei til Jesus

" 6 Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede."

Slipp Jesus til i livet ditt.

Heng deg på ham! "Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg." 1 Mos 32,26

C. I dag (2 ganger i teksten) - akkurat nå

<> Dette var noe å tenke på

Jesus er kommet for å lete opp den som har rotet seg bort. Hyrden og den ene.

Så høyt har Gud elsket verden, for at hver den

D. Presten er en hyrde. I dag har jeg tid til å lede en sjel til Jesus.

 

[3. De som mumler

Jfr de som hysjet på Bartimeus

Det er noen som mumler,

men det meste av mumlingen er noe vi tror!

(Mumling som etisk virkemiddel. Jfr Skam)]