Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Veierland kirke 19. mars 2006 kl 11.30

Tekst fra 3. søndag etter pinse, 2. rekke

Salmer

            PRELUDIUM: Amazing Grace ved Adrian og Aleksander (sang og piano)

331      Kom, kom og hør

            INNGANGSORD ved presten

            INNSLAG ved barn og unge: Her er det plass for alle

            VEKSELLESNING: «Gud er vår Far….»

943      Måne og sol

--------------------------------

            TEKSTLESNING: Luk 19,1-11 Sakkeus (Martine og Alexander)

            PREKEN

--------------------------------

725      Jeg folder mine hender små

            FORBØNN fra familiegudstjeneste, 3 ledd som slutter «Det ber vi deg om…»

OFFER

            INNSLAG ved barn og unge

055      Som når et barn kommer hjem 2x

            NATTVERD

416      Alltid freidig

            POSTLUDIUM: All night all day

 

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 19. kapittel, fra vers 1:

 

Jesus kom til Jeriko og drog gjennom byen. 2 Der var det en mann som hette Sakkeus; han var overtoller og svært rik. 3 Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han var liten av vekst og kunne ikke komme til for folkemengden. 4 Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, på et sted hvor han måtte komme forbi. 5 Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg ned! For i dag vil jeg ta inn hos deg.» 6 Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede.

 

                7 Men alle som så det, mumlet forarget og sa: «Han tar inn hos en syndig mann!» 8 Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: «Herre, halvdelen av alt jeg eier, vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen.» 9 Da sa Jesus: «I dag er frelse kommet til dette hus. For også han er en Abrahams sønn, 10 og Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det.»

 

Mange har dette som sin fortelling.

Sånn er Jesus, og det er jeg glad for.

Jesus får øye på alle, og han leter etter meg.

 

Hva tenkte Sakkeus der oppe i treet?

- Jeg er så liten. Jeg håper jeg kan se Jesus herfra.

- Jeg håper ingen ser meg. Det er ingen som liker meg. Jeg har så lett for å bli lei meg. Det var ingen som likte ham. De mumlet.

 

Jesus fikk øye på Sakkeus: Hopp ned!

Til Bartimeus: Hent ham hit!

® Jesus vil se oss inn i øynene.

Jesus vil være venn med alle, særlig de som andre ikke vil være venn med!

 

Frelse = fri hals

- kommet til huset, til hele familien.

- bli fri fra det dumme jeg har gjort.

- bli fri til å ta imot Jesus som venn.

- måltid. Nattverd. (Se ordning nederst på siden)

 

Det ble forandring med Sakkeus.

Han ble annerledes mot de andre i byen.

Jesus forlangte ikke det først. Jesus besøkte ham først, og viste at han ville være venn med ham.

 

 

10.  Barn som er døpt og har fått veiledning om nattverden, kan delta ved nattverden sammen med sine foreldre, faddere eller andre som har medansvar for barnets kristne oppdragelse. I forståelse med foreldrene kan dette også omfatte ledere i kristent barnearbeid. (Vedtatt av Kirkemøtet 1993 som endring på side 15 i Gudstjenesteboken)