Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

3. søndag etter pinse, 2. rekke

Teie kirke

2. juli 2000 kl 11.00

Salmer

0136    Så grønn en drakt

            5 MOS 7,6-8

265      Gladelig vil vi halleluja kvede

            1 KOR 1,26-31

072      Eg skulle gjerne vilja tru

-------------------

            LUK 19,1-10 SAKKEUS

-------------------

518      Din rikssak Jesus være skal

            FORBØNN I

657      Vi bærer mange med oss (Offertorie+Nattverdsalme)

            NATTVERD, Alternativ B

533      Kristne, la oss søke sammen                Ekstrasalme: 531 Velsigna band

055      Som når et barn kommer hjem

Prekentekst

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 19. kapittel, fra vers 1:

Jesus kom til Jeriko og drog gjennom byen. 2 Der var det en mann som hette Sakkeus; han var overtoller og svært rik. 3 Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han var liten av vekst og kunne ikke komme til for folkemengden. 4 Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, på et sted hvor han måtte komme forbi. 5 Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: "Sakkeus, skynd deg ned! For i dag vil jeg ta inn hos deg." 6 Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. 7 Men alle som så det, mumlet forarget og sa: "Han tar inn hos en syndig mann!" 8 Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: "Herre, halvdelen av alt jeg eier, vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen." 9 Da sa Jesus: "I dag er frelse kommet til dette hus. For også han er en Abrahams sønn, 10 og Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det."

 

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

 

Dette er en kjær tekst for mange av oss. Sakkeus er en del av vår oppvekst, og en kjenning av barna våre.

 

Teksten er så tydelig. Det er et før og et etter. Teksten gir visshet om at det går an å vite om man er frelst. Frelsesvisshet er like viktig som å vite at jeg er elsket.

To punkter å feste øynene denne dagen:

1. Din lengsel etter at Jesus skal komme inn i ditt liv

Sakkeus ville gjerne se hvem Jesus var. Kanskje ikke så dypsindig, bare litt nyssgjerrig?

Hva stenger? Hva har stengt - hvordan er din omvendelseshistorie?

2. Nød for naboens frelse

            "Menneskesønnen er kommet for å lete og frelse"

 

De to salmene som omkranser prekenen, uttrykker både lengselen og nøden:

"Eg skulle gjerne vilja tru at nokon har meg kjær" (Salmer 97 nr 72)

"Gi meg ditt ømme frelsersinn" (NoS 518)

Ved Jesu besøk falt mange ting på plass for Sakkeus

Det er spennende å finne ut hva Jesus så og hva Sakkeus selv så.

Det Jesus så:

Også Sakkeus var en Abrahams sønn. I dag: Gud vil at alle mennesker skal bli frelst.

Han var fortapt og trengte frelse

Det Sakkeus selv så:

Ville gjerne se hvem Jesus var

Det nærmeste problemet: Folkemengden/liten av vekst

De som så at Jesus tok inn hos ham murret

Generelt: De fattige / Sakkeus var svært rik

Spesielt: De som Sakkeus hadde presset penger av, - med hvilke midler

 

Da Jesus kom inn i huset hans, ble alt annerledes.

En sammenligning

Mange som gifter seg for tiden.

Det lille ja iverksetter mange hundre rettsregler i samfunnet.

Lett å tro at vielsen er en privat, romantisk affære. Vielsen er personlig, men ikke privat! Det berører to familier som knyttes sammen til et nettverk. Av og til er det så mye styr, at brudeparet kan lure på hvem sitt bryllup det er, deres eller foreldrenes. Og det berører samfunnet, som legger plikter på de to, og som forplikter seg til å støtte og verne de to og barna med tusen tiltak.

Mange har innledet samlivet lenge før bryllupet.

Bryllupet bringer tingene i orden, og får alt til å falle på plass i forhold til familiene og samfunnet.

Omvendelsespunktet

Det kan være at du må bryte med noe

Uryddighet i pengesaker

"Hvis jeg skal bli en kristen, må jeg føre selvangivelsen på en annen måte"

Alle har vel sine mørke rom i sin livshistorie. Det kan være for tungt å gå inn i dem. Men det går an å slippe Jesus inn der.

Og ungdom, du som spørja må om dette lukka er,

Å, bare kom til Jesus, du, så visst du røyner der

At han kan herleg løysa opp den mørke gåta di!

Den dag du bøyer hjartans kne, du vert i sanning fri!

Kor mykje stort… av Matias Orheim 1903/1908, Sangboken 203

En liten lengsel og et stort svar

Sakkeus ville bare se hvem Jesus var, og fikk så mye mer!

9 Da sa Jesus: "I dag er frelse kommet til dette hus."

            Tenk på røveren på korset som ba om en tanke og fikk en evighet!

Lukas 23,42 Og han sa: "Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!" 43 Jesus svarte: "Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i Paradis."

 

Jesus ledet Guds veldige frelsesstrøm inn i huset til Sakkeus.

Jfr Det gamle testamente-teksten og epistelteksten i dag:

5. Mosebok 7,7  Når Herren hadde godhet for dere og utvalgte dere, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk; for dere er det minste av alle folkene.

1. Korinterbrev 1,27 Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.

 

Når vi tenker på frelsen og på vår omvendelse, er det viktig å se forskjell på dimensjonene i min innsats og frelserens innsats.

"Se, så flink jeg er!

Jeg kan bare vri litt på en kran, så kommer det strømmende vann ut av springen!"

Min lille bevegelse av kranen er fjærlett i forhold til det veldige system som skal til med å bringe vann fra Larvik eller Eikeren og helt frem til oppvaskbenken min. Likevel er min lille bevegelse nødvendig for at det skal komme vann!

Menighetens hyrde

Når Jesus oppsummerer denne dagen i Jeriko, er det hyrden som taler:

10 Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det.

 

Denne dagen er også et møte hyrdetjenesten i menigheten. Menigheten er Guds hjord, og presten er kalt til å være hyrde. Til å vokte og nære hjorden, og til å lete etter dem som har rotet seg bort.

1. Peters brev 5,1 Og nå ber jeg de eldste blant dere: 2 Vær hyrder for den Guds hjord som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, slik Gud vil.

 

Og Paulus setter et tydelig mål for hyrdetjenesten:

Kolosserne 1,28 Kristus er det vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus.

 

Når Kristus har gitt menigheten "hyrder og lærere", (Ef 4,11) må vi innstille oss slik på hverandre at denne tjenesten kan fungere oss i mellom, og be for hverandre at tjenesten kan fungere etter Jesu hensikt.

Nød for menneskers frelse

Murringen står i veien for menneskers frelse

De som så at Jesus tok inn hos ham murret

- de som faktisk murrer

- de som tror at andre murrer = et speilbilde av egen mindreverdsfølelse

- de som selv murrer

- de som vanskelig kan tenke seg at den og den kan bli en kristen

 

Motsetningen til murringen er nød for andre menneskers frelse!

 

Evangeliet er alle kristnes eiendom, og alle som har fått evangeliet har ansvar for å gi det videre i hverdagen, i familien og nabolaget og på arbeidsplassen. Vi trenger alle å be "Gi meg ditt ømme frelsersinn"! (NoS 518,2) Din familie og ditt nabolag og din arbeidsplass trenger ditt evangelium!

            Noen kjenner dette skremmende og som en tvang, og kjenner på sin egen sjenanse og hjertekulde. Det er derfor vi trenger å be: "Gi meg ditt ømme frelsersinn", og forankre oss i Jesu erklæring til de aller første disiplene:

Matteus 4,19 "Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!"

 

La oss be:

Kjære himmelske Far! La ditt rike komme, - også her hos oss!

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.