Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

3. søndag etter påske, 2. rekke

Konfirmasjonsgudstjeneste

Teie kirke 2. mai 2004 kl 10.30 og 13.00

Salmer

765,1-2 og 11-12 No livnar det i lundar

Episteltekst: Det står skrevet i Paulus' brev til menigheten i Filippi, i det tredje kapittel, fra vers 12:

Jeg mener ikke at jeg alt har nådd målet eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. 13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, 14 og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

943      Måne og sol

-----------------------------

            Joh 14,1-6 JEG ER VEIEN, SANNHETEN OG LIVET

-----------------------------

663      Du som veien er og livet

            KUNNGJØRINGER

395      Jeg råde vil alle

            PÅMINNELSE OM DÅPEN

037      Han skapte skogen og han skapte vannet

            BØNN FOR DEN ENKELTE KONFIRMANT

268      Herre Gud, ditt dyre navn og ære

 

Preken

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 14. kapittel, fra vers 1:

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. 3 Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien." 5 Tomas sier til ham: "Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?" 6 Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

 

Slik lyder Herrens ord.

 

«Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Veien, Sannheten og Livet. Det er tre gode ord, - tre ord som vekker gode følelser: Veien - Sannheten (i hvert fall hvis du ikke har noe å skjule) og Livet.

Det er mange som har dette verset som sitt spesielle bibelvers. En gang har de opplevd at dette ene bibelverset stoppet dem, så de måtte velge en ny retning i livet sitt. Det kan ha vært det med veien, eller det med sannheten, eller det med livet.

Veien, Sannheten og Livet

Enkelte enkle setninger av Jesus har en sånn merkelig kraft i seg. - Selv om de ikke er så enkle å forstå. «Jeg er veien!» - Hvordan kan et menneske være en vei? Hver gang jeg kommer til denne verset, tenker jeg på en historie fra Afrika:

Historien handler om en europeer som skulle inn til en landsby langt inne i jungelen. Han fikk med seg en kjentmann. Kjentmannen gikk foran, og europeeren gikk bak. Til å begynne med gikk det greit. Kjentmannen fulgte stier innover i skogen, tok til høyre og til venstre. Europeeren merket at de gikk i én retning innover, så han kjente seg ganske trygg. Men etter hvert tettet skogen seg til. Ikke bare på bakken. Trekronene ble til et tett tak, stien forsvant, og kjentmannen måtte hogge seg vei gjennom buskaset. Etter hvert kunne ikke europeeren stole på kjentmannen lenger. Han kunne ikke begripe hvordan han fant fram. Til slutt stoppet han kjentmannen og spurte: «Hvor er veien? Hvordan kan du finne fram? Det er jo ingen stier lenger, ingen skilt, og ingen sol å styre etter.» Da så kjentmannen på ham og sa: «Jeg er veien.» Han kjente terrenget og visste hvor de skulle, og de kom frem.

 

Veien - det var det første navnet på de kristne: «De som hørte til veien.» (Apg 9,2) De ble nok ikke kalt det bare fordi Jesus hadde sagt at han var Veien. Folk merket nok at de kristne hadde valgt en ny vei i livet. Og de var villige til å gå den, selv om det kostet.

            I Nepal finner vi en av verdens raskest voksende kirker. Myndighetene har kastet mange kristne i fengsel. Og for å skremme andre fra å bli kristne, satte de en stund navnet til alle fengslete kristne i avisen. Det førte til at store flokker kom på besøk i fengslene. De ville høre om en tro som var så verdifull at det var verd å gå i fengsel for den. I Nepal er det tydelig at den som følger Jesus, går på en annerledes vei, i en annen retning.

 

«Jeg er Sannheten,» sa Jesus. Den som holder seg til sannheten er et fritt menneske. Den som skal lyve må ha god hukommelse! Det vet alle vi som har prøvd å lyve. Da må jeg huske alt jeg har sagt, så jeg ikke sier noe annet en annen gang. Når jeg sier sannheten, kan jeg slappe av. Jeg trenger ikke å tenke så nøye på hva jeg skal si, og jeg trenger ikke å huske på hva jeg har sagt. Den som holder seg til sannheten er et fritt menneske.

            Jesus er sannheten. Vi kjenner ikke tilværelsens hemmeligheter, men det gjør Jesus. Nå sitter han ved Guds høyre hånd i himmelen, med verdens beste utsikt. Han ser og vet alt. Hvis vi holder oss til Jesus, da holder vi oss til sannheten, selv om vi ikke får hele sannheten inn i hodet.

Jeg hørte om en russepresident som skulle holde 17.-mai-tale. Han var ganske groggy etter våkenatt og russedåp, så han sa bare en setning. Men den er det mange som husker: «Det er ikke om å gjøre å få himmærn inn i hue, men å få hue inn i himmærn!»

 

Så var det livet. Hva slags liv skulle det bli for disiplene når Jesus dro hjem til faren sin? Disiplene var engstelige og redde. Da sa Jesus:

1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. 3 Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

Å få sitt eget rom

Det er ganske fint å tenke på. Grunnen til at Jesus ikke er her, er at han dro hjem for å gjøre i stand et rom til sine venner. Og når han er ferdig med det, kommer han igjen for å hente oss hjem til seg. Jeg kan se ham for meg der han går og koser seg: «Dette rommet skal Benedikte ha. Det vil kle henne! Dette rommet skal Lars ha. Han kommer ikke til å tro det er sant! Men han får jo god tid til å venne seg til tanken!» Jeg tror at Jesus gleder seg til å vise oss rommene våre!

            Noen av dere har ikke eget rom, og kanskje ønsker du deg et eget rom mest av alt i denne verden! Jeg fikk eget rom da jeg var 17 år. Det husker jeg veldig godt! Visste du at ordet «frelse» i Bibelen kan bety «å få et rom». Noen av oss forstår det veldig godt at det er frelse. Derfor blir det litt spesielt noe som står i Juleevangeliet. Da Jesus ble født, så var det ikke rom for ham i herberget. Han som kom for å gi oss mennesker et rom, - det var ikke rom for ham.

Jesus er livet!

Jesus kom ikke for å gjøre det trangt for deg. «Jeg er kommer for at dere skal ha liv,» sa han, «ja, overflod av liv!» (Joh 10,10) Sammen med Jesus slippes vi ut i vårt rette element: Ut i sannheten og ut i livet. Og han vet veien, og går den sammen med oss!

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.