Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Torsdag før femte søndag i faste

For oss og som oss og med oss

 

Jesus lider i stedet for oss
         og på samme måte som oss
                 og sammen med oss

I stedet for oss

Når Jesus lider Guds dom over våre synder, og soner for vår urett, - da lider han i stedet for oss. Straffelidelsen er fullført av Jesus. Vårt regnskap med Gud er gjort opp, én gang for alle, for hver den som setter sin tro til ham.

Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. Jes 53,5

         Han trenger ikke, slik som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne og dernest for hele folkets synder. Offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv. Hebr 7,27

På samme måte som oss

Når Jesus smaker livets forgjengelighet og livets fristelser, da lider han samme måte som oss. Med sine lidelseserfaringer er han blitt en forståelsesfull forbeder for oss ved Faderens høyre hånd. Vi kan ha tillit til at han har erfaringer til å forstå, og at han har erfaringer med å hjelpe. Disse erfaringene er nøye knyttet til hans soning for våre synder, og til hans seier over djevelen og hans befrielse av oss.

Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Det er jo ikke engler han tar seg av; men han tar seg av Abrahams ætt. Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Hebr 2,14 og 16-18

Sammen med oss

En kristen er et helt menneske, og det er ikke alltid lett å skjelne mellom hvilke lidelser som er direkte følger av kristen bekjennelse og hvilke lidelser jeg deler med resten av verden. Vår Gud og Far er også den samme, og alle lidelser som rammer meg, bærer jeg i Guds skaperhender. Jeg kan derfor åpne meg selv og alle mine lidelser mot Jesu lidelser. (Gal 6,17)

 

Når smerter pløyer nervebanene,

når angsten spenner ryggmusklene,

når andres spottord skraller gjennom tankegangene,

når deres hån vekker alle glemte nederlag,

når knærne ikke bærer lenger,

         - da kan jeg lene meg tilbake

                  og kjenne at Jesus er der.

 

Jeg merker den varme pusten hans i nakken.

Sukkene rykker i brystet bak meg.

Hendene hans krøker seg

         om de samme naglene som mine.

Jeg kjenner føttene hans under mine føtter.

- Han lider sammen med meg.