Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Lørdag før fastelavnssøndag
Å stemme understrenger og overstrenger

 

Se, vi går opp til Jerusalem.

Hvem deler vår Herres smerte?

Hvem våker med Jesus i verdens natt

og bærer hans sorg i sitt hjerte?

Paul Nilsson 1898, Norsk Salmebok nr 128

 

Vi er på vei inn i fastetiden, og ser fremover mot påsken. Denne salmen stemmer påskestrengene i menigheten, både overstrengene som drar melodien og understrengene som gir resonans og dybde. Salmen får vår innerste tro til å vibrere:

Hvem deler vår Herres smerte?

Jesus ble ydmyket med slag i ansiktet, piskeslag og den mest utspekulerte henrettelse. Smertene ble fulgt av spott og fornedrelser fra dem som ville rydde ham av veien. Lignende smerter, spott og fornedrelser har rammet mange av Jesu etterfølgere, og kan også ramme nordmenn i Jesu følge.

         Mange har opplevd lignende smerter som Jesus, og forfølgelse og fornedrelse. Men Jesus led i tillegg en smerte han var alene om. Han hadde plass på skuldrene til andres skyld. Vi har nok med vår egen. Og han skrek ut: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" Noen stod der og hørte ham rope. Ropet må ha gjallet i øregangene deres, så lenge de levde.

Hvem våker med Jesus i verdens natt?

Jesus trengte sine nærmeste venner hos seg i angsten og mørket. "Bli her og våk med meg!" ba han. Det var ikke bare det godes prinsipp som led den natten, det var et ekte menneske som trengte venner. Å tro betyr også å vise Jesus trofast vennskap, med omsorg for hans følelser.

Hvem bærer hans sorg i sitt hjerte?

Jesu sorg da han gikk inn til påsken i Jerusalem, var sorgen over alle som ikke ville høre, sorgen over at de ikke ville la frelseren samle dem inn og frelse dem. Nå var det jo deres tur!

 

Disse understrengene stemmes i menigheten og i den enkelte av oss når vi går inn i fastetiden.

Da setter vi i gang!

Det lyder også andre og friskere toner nå ved fastens begynnelse, og de stemmer lyse overstrenger i oss. Tonene er fra en fastepreken fra år 450. Predikanten het Leo.

Se, nå er en velbehagelig tid

da vi erklærer alle synder krig,

og fremmer alle dyders vekst!

 

Det er et håp at inngangen til fasten får stemme begge settene med strenger, så de klinger sammen og forsterker hverandre. De dype salmetonene beveger våre innerste og såreste hjertestrenger. De gir troen tyngde og inderlighet. Mens Leo’s friske og sportslige tilrop gir troen lys og kraft og pågangsmot.