Sokneprest Harald Kaasa Hammer, Teie menighet

Teie kirke 9. desember 2007

Lysmesse med konfirmanter

Salmer

            Svakt lys i kirkerommet

Telys står i våpenhuset. Ellen gir lys til hver konfirmant, som går frem og setter dem på alterringen. Harald står og tar imot.

            Preludium

            Anja leser Joh 1,1-5 og 9-14. Ellen tenner dåpslyset.

            Trosbekjennelsen

            Taklysene tennes

98        Kristus er verdens lys

            - Litt om tilknytning til siste konfirmanttime

            Ellen leser Salme 13.

02        Tenn lys

-----------------------------

            PREKEN

-----------------------------

            Orgelstykke

            Kunngjøringer

389      Vær meg nær, o Gud

            Forbønn ved familiegudstjeneste, 1. ledd

            Nattverd med intinksjon

                        2 bønnestasjoner med lystenning og bønnelapper.

- Ellen ordner dem. Krukke for bønnelapper.

Takkebønn for nattverden + bønn for bønnekrukken + de to siste bønnene fra familiegudstjenesten

*56      Deilig er jorden

            Velsignelsen

            Sitte under postludiet


Introduksjon til Salme 13

Forrige gang konfirmantene var sammen i Teie kirke, snakket vi om det vonde og vanskelige i livet og i verden, og om vår tro midt i det som er vondt og vanskelig. Vi leste Salme 13 i Det gamle testamente. Salme 13 setter ord på uro og fortvilelse, og retter ordene mot Gud.

            Det er et stort spenn mellom ordene vi leste fra Johannesevangeliet, om lyset som seirer over mørket, og klagen i Salme 13. Det er plass til både seier og klage i Bibelen og i Teie kirke. La oss høre Salme 13 en gang til!

Preken: Å leve i lyset

Tenn lys!

Det er flott å synge denne sangen fra barne-TV og Portveien! Den er blitt en kampsang i vår kirke, for fred og frihet.

Vi har båret lys inn i kirken i kveld. Og vi skal tenne lys rundt i kirken i løpet av gudstjenesten. La oss tenne lys for jorden vår, for freden, for alle som bygger bro, for alle som må sloss for rettferd og for frihet!

            Har du lagt merke til at det skjer noe med oss når vi tenner lys for andre?

Vi kjenner at lyset skinner inn i oss, og vi merker varmen. Og vi fylles av godhet.

 

I full offentlighet

Da Jesus kom til jorden gikk det opp en stjerne på himmelen, en stjerne som alle kunne se, og som trakk noen vismenn fra Østen til Betlehem. En engel viste seg for gjetere på markene utenfor Betlehem, og en himmelsk hærskare lovpriste Gud og sang. Jesus kom i full offentlighet. Han kom ikke med et spesielt budskap for de spesielt innvidde. Han kom til alle og han la alle kortene på bordet. Han kom som et lys til verden. Jeg synes det vekker tillit.

Med makt til å forandre mennesker

Han kom ikke bare med velvilje og prekte "peace and love" og håpet på noen tilhengere. Han kom fra sin Far, himmelens og jordens skaper, og han hadde fått all makt i himmel og på jord.

Han kom ikke bare for å få kontakt med snille og milde mennesker, han kom for å forandre mennesker. Teie kirke er et forandringsverksted! Det er noen som kan fortelle om det, hvordan de har fått en ny kurs i livet. Jesus kom for å lyse sitt lys og sin varme inn i menneske etter menneske! Det er jo akkurat det vi merker når vi tenner et lys for dem som må sloss for rettferd og frihet, for kjærlighet og tro: Det skjer noe med oss når vi tenner lys for andre. Vi håper at lyset og de varme tankene når frem til dem vi tenner lys for, og vi merker at lyset og varmen slår tilbake til oss.

Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

            Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. (Joh 1,3-5 og 9-12)

 

Det lyste av Jesus. Noen mennesker lyser det av! Er du så heldig at du kjenner noen som det lyser av? Da har du en anelse av hvordan det måtte være å møte Jesus.

           

Jesus snakket mye om lyset, og hvor viktig det er å ta imot lyset mens lyset er der:

Dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. (Joh 3,19-21)

 

Johannes, som skrev ned disse ordene, han skriver om dette i et brev:

Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd. (1 Joh 1,5-7)

Hva betyr det å vandre i lyset?

Ja, vi merker i det vi leste, at det betyr at andre skal kunne se hva vi gjør, at det vi gjør kan tåle dagens lys. Når vi har noe skummelt på gang, da søker vi inn i skyggen og samles på mørke steder. Jesus inviterer oss til et gjennomsiktig liv, et liv som tåler at andre ser hva vi gjør.

            Det betyr ikke et feilfritt liv. Legg merke til at Johannes straks skriver om soning og rensing fra synd. Et liv i lyset er ikke et feilfritt liv, men et liv i oppgjør og tilgivelse. Det betyr at jeg vil det Gud vil, at jeg vil det gode, - og når det går galt, så søker jeg oppgjør og tilgivelse hos Gud.

To viljer

En kristen har to viljer inne i seg: På den ene siden viljen til det vonde, viljen til å gå snikveier, og å la andre betale for min frihet til å gjøre som jeg vil, - og på den annen side en ny og god vilje som Jesus lyser inn i personligheten min, så jeg vil det som Jesus vil, fordi jeg vet at det han vil, det er det beste for alle. Samme hvor lenge jeg lever i lyset, vil jeg ha den vonde viljen med meg. Men Jesus hjelper meg å nagle den vonde viljen fast på korset, så den ikke lenger får makt over meg.

            Når jeg merker at den vonde viljen begynner å røre på seg, kan jeg si: "Ligg stille! Du er død! Du skal ikke få makt over meg, for jeg er sammen med en som er sterkere enn deg!"

            Det er å leve i lyset! Det er å velge lyset! Og vi skal velge lyset hver dag, - helt til den dag da den vonde viljen skal trekke sitt siste sukk og legges i graven.

På det seirende laget

Underveis kan vi vite at vi er på det seirende laget, så lenge vi holder sammen med ham som er lyset, og som kan stråle sitt lys og sin varme inn i våre hjerter. Paulus er en som har kjempet før oss. Han merket godt sitt gamle menneske og den vonde viljen som stanget på og ville opp. Men han merket også at han var på det sierende laget. Han skrev slik til sine venner i Korint:

Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. (1 Kor 15,57-58)

Til slutt:

Jeg synes det er et privilegium å være prest, særlig når vi kommer til siste del av gudstjenesten. Da lyser presten velsignelsen. Ja, det heter å lyse velsignelsen over menigheten. I velsignelsen lyser Guds ansikt opp over menigheten, og stråler mot oss:

            Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!

            Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

            Amen!

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir, én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.