Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

2. søndag i advent, 2. rekke (valgt tekst)

Teie kirke 5. desember 2004

Lysmesse med konfirmantene

Salmer

            Jes 60,2-3

            Lysprosesjon

Inngangsord

Trosbekjennelse

98        Kristus er verdens lys

5          Gjør døren høy

            Skriftlesning og tenning av syvarmet lysestake foran hvert vers

---------------------

            Luk 12,35-40 VÆR BEREDT NÅR HERREN KOMMER

---------------------

            Forbønn med bruk av lysglobe

            Kunngjøringer

12        Rydd vei for Herrens komme

            NATTVERD

64        En krybbe var vuggen

            Utgangsprosesjon mens menigheten synger:

871      La oss vandre i lyset

Preken

Prekentekst

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 12. kapittel, fra vers 35:

Spenn beltet om livet og hold lampene tent, 36 lik tjenere som venter sin herre hjem fra gjestebud og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. 37 Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal spenne beltet om livet, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. 38 Ja, lykkelige er de som han finner beredt, selv om han først kommer i andre eller tredje nattevakt. 39 Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når tyven kom, ville han ikke la ham bryte inn i huset sitt. 40 Vær også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.

Slik lyder Herrens ord.

 

Advent er et ord med «vent» i navnet - og advent er tiden mens vi venter på jul.

Advent betyr egentlig «ankomst» - og vi venter på at Jesus skal komme.

Jesus har to ankomst-tider

Første gang kom han som et barn, som ble født i en stall en vinternatt i Jødeland. Historien om Jesus har gjort slikt inntrykk at to milliarder mennesker feirer hans fødselsdag to tusen år etter at han ble født. En tredjedel av verdens befolkning tilhører kristne kirker i dag, og det startet med et barn i en krybbe.

            Det er mange millioner barn som er født av foreldre som ikke har noen barneseng å legge ungen sin i. Hva er det som er så spesielt med Jesus?

 

Jesus sa at han skulle komme til jorden en gang til. Det er tema på 2. søndag i advent.

Første gang kom han med håp og med drømmer til oss mennesker.

Neste gang kommer han for å virkeliggjøre håpet og drømmene.

Da skal han rydde opp.

Det er to måter å møte ham på når han kommer igjen

Hvis jeg deler hans håp og drømmer om en bedre tilværelse, da er det hurra og halleluja og alt jeg kan finne av jubelord.

Men hvis jeg synes det surrer og går på en måte, og ikke tar Dagsrevyen på alvor, - hvis jeg ikke synes at det er blodig urettferdighet i verden fordi jeg har det ganske fint selv, - da blir det ganske truende at Jesus skal komme igjen for å rydde opp. Da er det kanskje meg og alt mitt som må ryddes bort for at det skal bli rettferdighet i verden.

 

To av ungdommene på Nøtterøy var med på en tur til slummen i Guayaquil i Ecuador tidligere i år: De møtte mennesker som må leve for en dollar om dagen. Hvorfor skal de ha så lite når vi har så mye?

Hvem har noe å tjene på dommens dag?

Det er mange som sukker og lengter etter Jesu gjenkomst, fordi de lever i undertrykkelse og sult, selv om det er mat nok til alle seks milliarder innbyggere i verden. De som lever med sult og undertrykkelse har mye å tjene på at Jesus kommer igjen. De lengter etter Jesu gjenkomst.

            De fleste av oss nordmenn har lite å tjene på at Jesus kommer igjen. Vi er for fjerde gang kåret til verdens beste land å bo i. Vi har ikke mye å tjene på at Jesus kommer igjen og gjennomfører rettferdig fordeling i verden. Men også i vårt land finnes det mennesker som sukker og lengter etter den dagen da de skal få oppreisning etter et langt liv med undertrykkelse, mishandling og overgrep.

Andre søndag i advent

I dag er det andre søndag i advent. I dag ser vi frem mot neste gang Jesus skal komme til jorden. Da skal det vise seg at han ikke bare kom til verden som et lite menneskebarn, akkurat som alle oss andre som er kommet til denne verden som små menneskebarn.

Det lille barn i Betlehem var en helt annen, også.

Det lille barn i Betlehem

han var en konge stor,

som kom fra himlens høye slott

ned til vår arme jord.

Norsk Salmebok nr 60

Hva er det som er så spesielt med Jesus?

Hvis Jesus ikke er den som skal komme igjen og rydde opp i verden, da er juleevangeliet bare en rørende fortelling om ett stakkars barn, blant alle stakkars nyfødte som ikke får en seng å ligge i.

 

Hvis Jesus ikke er den som skal komme igjen og rydde opp i verden, da er hans lidelse og død i Jerusalem bare enda en tragisk menneskeskjebne i den byen som fremdeles er i nyhetene. Nesten hver dag hører vi om tragiske menneskeskjebner i Jerusalem.

 

Men fordi Jesus er Guds egen Sønn, fordi han er sendt «ned til vår arme jord» for å rydde opp, for å skape rettferdighet og fred, og vennskap med Gud, - ja, fordi han vil gjøre mennesker til Guds barn i stedet for Guds fiender, - derfor er det god grunn at denne spesielle fødselen i Betlehem blir feiret av to milliarder mennesker i alle verdens land.

            Jesu fødsel blir feiret av så mange, 2000 år etter, fordi det rett og slett er mening i de ordene englene sang da han ble født:

Ære være Gud i det høyeste,

og fred på jorden

blant mennesker som har Guds velbehag!

Hvordan kan vi ta i mot Jesus når han kommer neste gang?

Når vi tenker på hvordan Jesus kom første gang, så gir det oss varme følelser. Julen er tiden for varme og følelser. Hvordan kan vi få varme følelser når vi tenker på hans andre adkomst til jorden? Kanskje ligger det en nøkkel i hver av disse tre enkle setningene:

Ære være Gud i det høyeste,

og fred på jorden

blant mennesker som har Guds velbehag!

 

Når vi aner at det er Gud som har æren for det fantastiske skaperverket vi har rundt oss, og det fantastiske skaperverket som heter menneske, alle de tusen tingene som skal fungere for at jeg skal kunne stå her og være menneske, og for at du skal kunne sitte der og være menneske, - når vi aner at det er Gud som skal ha æren for det, da er det mye som faller på plass i tilværelsen. Da kan vi møte Gud og hverandre på en annen måte, og glede oss til at Jesus kommer tilbake og rydder bort alle misforståelser..

 

Når vi skjønner hva Jesus har gjort i folkeslag etter folkeslag med ufullkomne mennesker, hvordan han skaper fred i mennesker på jorden, selv om vi ofte har tilbakefall til krangel og krig, - da lengter vi etter at fredens konge skal komme tilbake og fullføre fredsarbeidet. Og mens vi venter på fredens konge, vil vi være fredsarbeidere i familien, i klassen, i nabolaget, på arbeidsplassen, i verden.

 

Når vi skjønner at Gud ikke ønsker å plage oss, at han ikke ønsker å sukke og stønne over hvor håpløse vi er, men at han vil glede seg over oss og kjenne velbehag sammen med oss, da lengter vi etter at Jesus skal komme igjen og lukke opp alle dører mellom oss og Gud.

 

Vi vil være mennesker som har Guds velbehag!

 

Ære, fred og velbehag - det er tre nøkler som kan skape like stor glede og forventning foran Jesu gjenkomst som foran feiringen av hans første ankomst.

I hvite kapper

Annen søndag i advent er en viktig dag i dette konfirmantåret. Lysmessen er en mulighet til å bære lys inn i kirken, og å være lys i verden, slik vi mennesker var ment å være. I dag har konfirmantene på seg konfirmantkappene for første gang. Men det er ikke første gang dere har lange hvite klær på dere i kirken. Konfirmantkappen er en dåpskjole for voksne. Dåpskjolen er en hel, lang kjole fordi vi skal kunne vokse i den.

            Konfirmantene og presten og kateketen og klokkeren - vi er alle kledd i hvite dåpskjoler for voksne. Vi har rene og hvite drakter utenpå, selv om vi kan være ganske lurvete inni. Slik er dåpskjolen et tegn på hva vi velger og hva Jesus vil gjøre oss til: Vi vil bære fredens hvite farge i verden. Vi vil være blant dem som tror at den største lykke for verden er at Jesus skal komme tilbake og rydde opp, og vi vil være på hans lag når han kommer!

 

Vi vil tenne lys i den verden vi lever i, og hente lys fra Gud til alle vi lever sammen med og alle som lider nød.

 

Konfirmantene vil nå tenne lysene på lysgloben. Lysgloben er som en globus. Hele jordkloden og alle verdens mennesker trenger lys og varme fra Kristuslyset som står midt i vår verden.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var og er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.