Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy
Lysmesse i Teie kirke
2. søndag i advent, 2. rekke
9. desember 2001 kl 18.00

Salmer

Preludium

Tekstlesning: Jes 60,2-3

Inngangsprosesjon

5,1-7 Gjør døren høy / tekstlesninger og tenning av syvarmet lysestake

Jes 7,14

Jes 9,2

Mika 5,1

Jes 60,1-3

2 Pet 1,19

Joh 1,9-12

Joh 8,12

---------------------

LUK 12,35-40 VÆR BEREDT NÅR HERREN KOMMER

Trosbekjennelse

---------------------

98,1     Kristus er verdens lys

Forbønner med tenning av 12 lys på lysgloben

Herrens bønn

871      La oss vandre i lyset

Velsignelsen

Utgangsprosesjon

56        Deilig er jorden

Preken: "Velkommen skal du være!"

Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg synes liksom det er lettere å tro når julen nærmer seg. Vi merker så tydelig at det som Gud vil, er godt for oss. Advent setter i gang helt spesielle følelser i oss, følelser som kommer igjen hvert år. Det er fint å være julekristen. Det synes i hvert fall jeg. Kanskje du synes det også?

 

Det er godt å synge

Mitt hjertes dør jeg åpner deg, o Jesus, kom hit inn til meg,

og ved din nåde la det skje at jeg din vennlighet må se. (Norsk Salmebok 5, vers 7)

 

Jesus er en som er fin for små barn, han kan utfordre unge mennesker, og han kan få livet til å henge sammen for oss som har levd en stund. Ja, i den teksten jeg skal lese nå, merker vi at Jesus ikke bare kan bety noe for alle slags mennesker, - "He's got the whole world in his hand", han er Menneskesønnen og Guds egen Sønn, han skal ha siste ordet i denne verden. Derfor ber han oss være beredt!

Tekstlesning

Vi reiser oss og hører fra Lukas evangelium, i det 12. kapittel, fra vers 35:

Spenn beltet om livet og hold lampene tent, 36 lik tjenere som venter sin herre hjem fra gjestebud og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. 37 Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal spenne beltet om livet, la tjenerne gå til bords og selv gå fram og tjene dem. 38 Ja, lykkelige er de som han finner beredt, selv om han først kommer i andre eller tredje nattevakt.

39 Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når tyven kom, ville han ikke la ham bryte inn i huset sitt. 40 Vær også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

 

"Spenn beltet om livet og hold lampene tent, lik tjenere som venter sin herre hjem fra gjestebud og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på."

Kan du ikke se det for deg? Husbonden som kommer opp den siste bakken til gården, sliten etter en lang kveld. Når han kommer opp den siste kneika, brenner det lys i alle vinduer. Han stanser litt, retter ryggen, og smiler: "Jeg er ventet!". Straks han dunker stokken i døra, spretter den opp, og der står stolte og smilende tjenere klare til å løfte av ham frakken. De løsner støvlene av ham og henter tøflene fra peishylla. Det er helt eventyrlig.

Men vi trenger ikke gå til eventyrene. Tenk når vi tar imot gjester til jul, med fakkelbokser på gjerdestolpene, varm gløgg i entreen, og lysene nytent på spisebordet. Alt sammen stråler mot gjestene våre: "Velkommen skal du være!"

Noen ganger er det ikke sånn når vi får gjester. Noen ganger blir alt gjort i siste øyeblikk, - og vi gleder oss til selskapet er over, før den første gjesten har ringt på. Da er det et ork å ha gjester.

Det er en helt annen følelse når du har alt klart. Og du vet at grunnen til at alt er klart, det er ikke det at du endelig har klart å planlegge. Nei, grunnen til at du har alt klart, det er at du har gledet deg slik til å møte gjestene som kommer, og du har gledet deg til å vise dem din kjærlighet og oppmerksomhet.

Jesus kommer på tre måter

Når vi er samlet til lysmesse, er det ikke bare fordi lyset skinte ute på Betlehemsmarken for 2001 år siden, da Jesus kom til vår verden og oss mennesker. Vi er samlet til lysmesse fordi Jesus en gang skal komme igjen, og da skal han rydde opp i alt som er gått galt i denne verden.

            Vi som lever i tiden mellom hans komme til Betlehem, og hans gjenkomst ved verden ende, - det er vi som er samlet til lysmesse. Vi er her fordi Jesus har et prosjekt i denne verden, med å spre varme og lys inn til enkeltmenneske etter enkeltmenneske. Vi er her for å gi hverandre av Jesu varme og lys, og vi er her for å ta med oss varme og lys inn i familiene våre, inn i nabolaget og på arbeidsplassen. Det er mange som trenger håpet om at en dag skal Jesus rydde opp i alt som er gått galt i denne verden. Det er mange som trenger å vite at de ikke evig må leve med mobbing, ydmykelser og urettferdighet. Det er ikke det som er Guds siste ord til denne verden. Hans siste ord er et oppgjør med mobbing, ydmykelser og urettferdighet.

 

Det er ganske sterkt å lese konfirmantenes forslag til bønneemner ved tenning av lysgloben. Noen er bare fleip, men så kommer det noen som tydeligvis er uttrykk for håp og lengsel. I år kom det et tema for første gang: "Vi tenner lys og ber om at Jesus må komme tilbake."

            Det er mange som trenger å få det håpet. Og så er det mange som trenger å få en frist, før Jesus kommer igjen, så de kan komme seg over på det seirende laget.

Det er mange måter å vente ham på

Vi vet ikke hvordan det blir når Jesus kommer igjen. Men Jesus vet det!

            Men vi skjønner vel at det er flere måter å vente ham på. Akkurat som det er flere måter å vente gjester på. Som et ork, eller med glad forventning.

 

Mange tenker bare på en ting når de hører om Jesu gjenkomst og om dommens dag: For et ork! Er det noe å snakke om nå, når vi skal ha advent og jul og ha det hyggelig.

 

Hør hva Johannes skrev:

1. Johannes brev 4,17  Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag.

 

Frimodighet på dommens dag! Er det mulig? Ja det er kjærlighetens mål! Det er målet for den kjærligheten som kom i jula. Det er målet med barnet i krybben, og det er målet med varmen og lyset som stråler ut av denne lysmessen.

 

Hva må Gud gjøre noe med i livet ditt, hvis du skal kunne tenke på dommens dag med frimodighet? Må du ta deg sammen og bli syndfri? Det er håpløst. Og det må jo Gud vite også. Det var ikke fullkommenhetskrav som dalte ned i krybba på julaften. Det var et lite barn, som kom for å bli verdens frelser. Hvis han får slippe inn i ditt liv og mitt liv, og starte sin opprydning her og nå, - da kan vi ha frimodighet på dommens dag.

Forventning

Det er dette Jesus tegner opp for oss i evangeliet som jeg leste. Hvis han får komme inn i livet vårt her og nå, da kan vi få helt nye følelser for Jesu gjenkomst. Da blir det ikke noe ork, og det blir ikke ubehagelige tanker som bryter adventsidyllen. Tvert i mot. Vi blir som tjenere som venter vår kjære herre hjem igjen. Vi hører ham utenfor, og vi står og tripper rett innenfor døren, og vi har smilene klare til å stråle mot ham: "Velkommen skal du være!"

Jesus er levende opptatt av at det skal gå bra med oss. Det var derfor han kom!

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.