Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

2. søndag etter pinse, 2. rekke

26. juni 2000 kl 20.00

Torød kirke

Salmer

0136    Så grønn en drakt

            FORK 12,1-7 TENK PÅ DIN SKAPER

775      Rinn nå opp i Jesu navn

            LUK 12,13,21 DEN RIKE BONDEN          

106,5-6 Jeg går med Jesus hvor jeg går

--------------------------

            1 TIM 6,6-12 PENGEBEGJÆR ELLER TROENS STRID

--------------------------

451      Hjelp meg Herre Krist å strida

            FORBØNN: Frans av Assisis bønn

0103    Når jord og himmel møtes her (Offertorie- + nattverdsalme)

051      Gud, lær meg å se

            NATTVERD, Alt B

808      Se solens skjønne lys og prakt

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus.

 

Naturen strømmer mot oss om dagen, med frodige hager og berusende luftstrømmer fra roser og jordbærsjasmin.

Hør lundens sus og bekkens brus forkynne hva som kommer:

Omsider blir det sommer!

Sin lykke, fred og sommerfryd må yre fugler prise.

Hør håpets klang i deres sang! (S97 136)

 

Gud gi at alle goder som strømmer mot oss, kan varsle oss om det aller beste, om det vi har i vente. Gud kaller oss ikke til å forakte denne verdens goder, men å ta dem som forsmak på den nye himmel og den nye jord, så vi deler alle gode gaver med andre mennesker.

            En gave som jeg klamrer meg til og vil eie for meg selv, blir etter hvert til en ulykke for meg. Men en gave jeg takker for og deler med andre, blir en lykke her på jorden - en lykke som varer inn i evigheten. Dette er tema gjennom 2. søndag etter pinse.

Det er sjelden vi leser fra Forkynneren, eller Predikerens bok som vi kalte den før. Men i dag utfordrer Forkynneren oss til å tenke på vår Skaper,

mens han ennå kan nå inn til oss med livets rikdom,

mens vi ennå har tenner i munnen,

før det gråner for øynenes glugger,

og mens vi ennå kan høre fuglene kvitre.

 

La oss åpne oss for det liv vår himmelske Far har kalt oss til. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder...

Prekentekst

Denne hellige epistel står skrevet i Paulus' første brev til Timoteus i det 6. kapittel, fra vers 6:

Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. 7 For vi har ikke hatt noe med oss til verden, og kan heller ikke ta noe med oss herfra. 8 Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. 9 De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. 10 For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Drevet av pengebegjær er mange ført vill og er kommet bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.

11 Men du, Guds mann, hold deg borte fra alt dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet. 12 Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til, og som du bekjente deg til da du avla den gode bekjennelse for mange vitner.

 

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

 

Jeg tror de fleste av oss er enige i dagens tekst. Formaning etter formaning kjennes så riktig. Og det er godt å oppleve at Guds ord er gode og kjennes riktige.

            Men teksten er mer enn gode og riktige formaninger som alle er enige om. Det dirrer i denne teksten. Vi merker at Paulus skjelver på hånden når han skriver til Timoteus: "Men du, Guds mann, hold deg borte fra alt dette." Timoteus må være i faresonen, når Paulus adresserer ordene sine så direkte til ham.

            Timoteus syntes sikkert det var godt og riktig det Paulus skrev, slik vi synes det er godt og riktig. Timoteus var prest og tilsynsmann i Efesos. Dagens tekst hadde kanskje passet best på et prestemøte, - og jeg kjenner den tar tak i meg. Teksten er ikke bare rettet til prester, men det blir ekstra skjebnesvangert om en prest kjennetegnes ved kjærlighet til penger.

De som vil bli rike

Vi får dele denne teksten med hverandre. Det er Herrens egen apostel som skriver, og det gjelder alle:

9 De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. 10 For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Drevet av pengebegjær er mange ført vill og er kommet bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.

 

"De som vil bli rike." Hvem vil ikke det? Hvis jeg bare kunne få råd til å … Mye vil ha mer. Vi har vel alle ønsket om rikdom tikkende et sted i vår personlighet. I perioder tikker ønsket om penger så høyt at vi ikke ser noe annet enn penger, andre ganger holder vi tikkingen i sjakk.

            Noen har erfart helt konkret hvordan pengebegjæret har drept lykken. Jeg har særlig sett det i arveoppgjør, hvordan noen vinner arven og mister familien. Og de som ikke vant arven, sitter igjen med bitterheten. Arveoppgjør kan være den største påkjenningen en familie kan oppleve. Det er god grunn til å høre på Paulus' advarsler. Dette er ikke bare noe alle er enige om, det er en advarsel om at vi kan miste troen i pengebegjæret.

Drømmen om det sorgløse liv

Vi kan vel kjenne oss igjen i den rike bonden vi leste om. Drømmen om å sikre seg, så vi endelig kan slappe av litt. Det gikk bra med bonden, han fikk så mye grøde at han hadde mer enn nok. Og så sa han:

Lukas 12,18 Jo, nå vet jeg det: Jeg river ned låvene og bygger dem større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. 19 Så vil jeg si til meg selv: Nå har du mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, spis, drikk og vær glad!

 

Det hadde vært deilig, ikke sant? " Nå har du mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, spis, drikk og vær glad!"

20 Men Gud sa til ham: Uforstandige menneske! I natt kreves ditt liv tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet? 21  Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud."

 

En gave som jeg klamrer meg til og vil eie for meg selv, blir etter hvert til en ulykke for meg. Men en gave jeg takker for og deler med andre, blir en lykke her på jorden - en lykke som varer inn i evigheten.

To stikkord

Det er to veier ut av pengebegjæret:

"Hvem skal så ha det du har samlet?" - Kjærlighetens vei er veien til min neste, og å dele Guds gode gaver med ham.

"Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud." Å ha sin rikdom i Gud, betyr å komme inn i hans verdensstyre og finne LIVET i Guds plan, forankre livet i himmelhåpet, og bringe Guds kjærlighet videre til andre mennesker.

Er vi fanget i rikdom?

Hadde vi fått denne prekenteksten for 30 år siden, ville den ført til domsord over norsk rikdom på bekostning av verdens fattige. Vi som har studentopprøret og engasjementet for verdens rettferdighet som en del av vår troshistorie, bør la denne uroen vibrere i oss fortsatt. Men ansvaret ble så voldsomt at vi mistet motet, ble handlingslammet, - og tilpasset oss norsk levestandard på tross av alt vi visste og trodde på.

            Det vi ikke fikk øye på den gangen var kombinasjonen av Gudsfrykt og nøysomhet. Når menneskelig revolusjon skulle bringe rettferdighet i verden, var det å drømme om luftslott. Gud vil rettferdighet, og skal vi nå frem til en rettferdig verdensorden, må vi forankre vår rettferdighetssans i hans rettferdighetsvilje. Gudsfrykt betyr respekt for Guds verdensstyre. Hans måte å styre verden på er ingen hemmelighet. Han har åpenbaret sin vilje i de ti bud, og han har åpenbaret sin kjærlighets kraft gjennom sin Sønn Jesus Kristus. Dersom vi forankrer oss helt konkret i hans vilje og hans kjærlighet, - da er det muligheter for at rikdommen kan bli en velsignelse, og ikke et hinder for lykken.

1. Timoteus 6,17 Du skal innskjerpe for dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. 18 De skal gjøre godt, så de kan være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. 19 På den måten samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for den kommende tid, slik at de kan gripe det virkelige liv.

Til deg!

Jeg har hatt den bønn til Gud at denne gudstjenesten skal berøre den enkelte av oss. Kanskje har du fått din berøring allerede. Kanskje kommer den senere i gudstjenesten, eller på hjemveien.

            Uansett om du kjenner deg berørt eller ikke, så virker det på oss når Herrens apostel formaner. Og formaningskraften i ligger i ordene hans fremdeles:

Strid troens gode strid. Jag etter:

Rettferdighet <> trikse

Gudsfrykt <> ta seg til rette

Tro <> mismot

Kjærlighet <> selvopptatthet

Utholdenhet <> Løp og kjøp!

Tålmodighet <> uvilje til å tåle livet og medmenneskene.

Det eneste du kan ta med deg

Denne søndagen er det mange som nynner en kjent visestrofe, når de leser teksten:

"Du kan ingenting ta med deg dit du går!"

 

Det er noe du kan ta med deg dit du går. Det eneste du kan ta med deg er mennesker. Og pengene kan komme oss til hjelp. Jesus sa:

Lukas 16,9 Jeg sier dere: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.