Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

2. søndag etter påske, 2. rekke

25. april 2004 kl 11.00

Familiegudstjeneste i Torød kirke

Salmer

191      Han er oppstanden, halleluja

Inngangsord

Veksellesning ® «Syng for Herren, pris hans navn…»

943      Måne og sol

DÅP

093      Det skjer et under i verden

            Joh 21,15-19 JESUS OG PETER

192      De trodde at Jesus var borte

--------------------------

            Preken

--------------------------

071      Tett ved sida mi går Jesus

            FORBØNN 3 ledd + «I stillhet…»

051      Gud, lær meg å se

 

Evt ekstrasalme: 053  Jeg er trygg hos deg

Inngangsord

Prekentekst

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes, i det 21. kapittel, vers

15-19:

Johannes 21,15 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter:

«Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre her?» Han svarte:

«Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: « mine lam!» 16 Igjen, for annen gang sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær,» svarte Peter. Jesus sier: «Vær hyrde for mine sauer!» 17 Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt; du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: « mine sauer! 18 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut dine hender, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.» 19 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg!»

 

Slik lyder Herrens ord.

Preken

Jeg vet ikke akkurat hvordan vennene til Jesus hadde det etter påske. Men jeg kan tenke meg hvordan Peter hadde det. Peter hadde sviktet Jesus akkurat mens Jesus trengte ham aller mest. «Kan dere ikke være våkne sammen med meg!?» sa Jesus da de var ute i Getsemanehagen. Jesus var så redd, for han visste at han skulle dø. Enda sovnet Peter og Johannes og Jakob. Og så ble Jesus arrestert. Han ble urettferdig behandlet og pint og plaget. Og vennene hans løp og gjemte seg. Peter snek seg etter Jesus inn på en gårdsplass. Der var det flere som spurte Peter om han ikke var venn med Jesus: «Du snakker jo samme dialekten!» Peter bannet på at han ikke kjente Jesus en gang. Tre ganger gjorde han det. Og mens han sto og varmet seg, dro de Jesus over gårdsplassen. Da står det at Jesus «vendte seg og så på Peter.» (Luk 22,61)

            Jeg tror Peter skammet seg. Han hadde nok ikke lyst til å møte blikket til Jesus igjen. Alt hadde gått slik som Jesus sa. Jesus døde på korset, og den tredje dag stod han opp igjen. Det var jo så flott, men Peter gruet seg for å møte Jesus. Engelen hadde til og med sendt en ekstra hilsen til Peter etter oppstandelsen: « av sted og si til hans disipler og til Peter: Jesus går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.»(Markus 16,7)

Jesus var en god venn for Peter

Jesus så nok hvor vondt Peter hadde det, og Jesus hadde det nok vondt selv også. For Peter var jo en av hans beste venner, og så hadde Peter vært for feig til å være sammen med Jesus når han trengte det aller mest.

            Jesus sa ikke bare: «Hei Peter, vi glemmer det som har vært!» Det var noe som hadde gått i stykker mellom dem, og det kunne ikke bli bra igjen hvis de bare lot som ingenting.

 

Har du opplevd det sånn? Har du sviktet din alle beste venn, mor eller far. Du vet at dere må bli venner igjen, men du gruer deg til å møte den du har sviktet. Eller er det en venn som har sviktet deg, og du vet at enten må dere prøve å late som ingenting, og da blir aldri vennskapet som før lenger. Eller så må du gjøre som Jesus, og bli ordentlige venner igjen. Det er det som heter kjærlighet!

Vi må bli venner igjen!

Tre ganger spurte Jesus om Peter var glad i ham. Han ville at Peter skulle svare ja, like mange ganger som han svarte nei, da de spurte om han kjente Jesus. Peter hadde vært ganske kjekk på skjærtorsdag. «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer aldri jeg til å gjøre det,» sa Peter. (Matt 26,33) Likevel sviktet han. Simon Peter må ha husket akkurat dette da Jesus spurte: «Elsker du meg mer enn de andre her?»

            Tre ganger spurte Jesus om Peter var glad i ham. Har du opplevd noe sånt. Har mor spurt deg, etter at du har gjort noe skikkelig vondt mot henne: «Er du glad i meg?» jeg kan tenke meg at du svarte det samme som Peter: «Ja, det vet du vel!» Men så vet du at hun må spørre akkurat sånn, for at dere skal bli venner igjen, sånn at dere kan se hverandre inn i øynene.

Det er viktig for din aller beste venn at dere blir venner igjen. Og det er viktig for Jesus at han og Peter blir venner igjen. Jesus kunne sagt: «Da får jeg finne meg en annen venn, en jeg kan stole på!» Men det var Peter han ville ha som venn. Og det var Peter han ville ha til å passe på de andre vennene hans. For hver gang Peter sier at han er glad i Jesus, så gir Jesus ham mer og mer av arbeidet hans tilbake: «Du skal gi mine minste det de trenger! Du skal passe på dem som er mine! Du skal gi alle mine det de trenger!»

Jesus vil være din aller beste venn!

Kanskje har du sviktet Jesus? Noen kan si at det har de heldigvis ikke. Det er fint. Noen kjenner at de har sviktet ham like kraftig som Peter. Andre kjenner at de bare har glidd bort fra Jesus. Det går an å komme tilbake igjen. Det er Peter eksempel på!

Peter måtte løses fra sviket sitt

Jesus skulle snart dra hjem til sin Far i himmelen, der han skulle lede disiplene ut til alle folkeslag. Men før han forlot Peter, måtte han være sikker på at de hadde kontakten, og at Peter hadde lært av sviket sitt. Jesus ville at Peter skulle tenke på Jesus i stedet for å tenke på hvor dårlig venn han hadde vært!

Ikke sjef, men en hjelper

Og når Peter skulle lede mennesker til Jesus, måtte Peter vite hvem sine mennesker han skulle lede. Peter skulle ikke være sjef. Han skulle hjelpe Jesus. For Jesus er den eneste sjefen i kirken. Hvis en prest eller leder i menighetsrådet begynner å tro at det er de som er sjefene, da går alt galt. Mange år etter skrev Peter et brev til prestene rundt omkring i kirkene:

1 Pet 5, 3 Dere skal ikke herske over menigheten som er betrodd dere, men være et eksempel for flokken av kristne.

 

Det vet mor og far, ledere og lærere, og alle som har ansvar for andre. Det går galt hvis vi bare vil bestemme hva andre skal gjøre. Det motsatte av å herske over andre, er å være eksempel, å vise hva det er å være en god venn, og å gjøre hva vi kan for å bli venner igjen, når noe har gått galt.

            Jesus kom ikke for å bestemme over andre, han kom for å hjelpe oss på veien. Han gikk den tunge veien til Jerusalem, og han viste disiplene at frelsen er så viktig at den er verd å dø for!

Peter måtte vite hvem han skulle dø for

Jesus visste at Peter også kom til å dø fordi han skulle fortelle andre om Jesus, og være et eksempel for dem. Derfor måtte han forsikre seg om at de var gode venner, før Jesus dro hjem til sin Far i himmelen.

            «Følg meg!» sa Jesus. Akkurat det samme sa han første gang han møtte Peter. Den gangen betydde det at Peter skulle være elev hos Jesus. Men denne gangen skjønner nok Peter at det er mer: Han skal følge Jesus i døden. Og han skal følge Jesus hjem til hans Far i himmelen.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.