Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Onsdag etter tredje søndag i faste
Hvor kommer lidelsene fra?

 

Dersom livet hadde vært en kampplass mellom onde og gode krefter, da ville det være nærmest å sortere all lidelse til den onde. Da ville vi kjenne enhver lidelse som et tegn på at den onde hadde overtak i kroppen vår. Vi ville trygle Gud om å gripe inn og befri oss fra ondskapens grep. Hvis lidelsen ikke ble tatt fra oss, ville det enten være fordi Gud ikke var sterk nok, eller fordi han ikke brydde seg om å hjelpe. Hvilken adresse skulle vi da vende oss til? Ville offergaver til djevelen eller løfter og besvergelser kunne hjelpe?

 

En bibelsk verdensforståelse gir oss én adresse å gå til i lidelsen. Hovedpunktene i en bibelsk verdensforståelse er

- at verden er Guds,

- at Gud har lagt verden under forgjengelighet

- at Gud en dag skal kalle oss til endelig oppgjør,

- at djevelen i mellomtiden kan friste oss til synd,

- at vi rammes av vår egen og andres synder, og

- at djevelen er farlig for den som bedriver djevelskap.

Fra djevelen

Med en slik verdensforståelse, er det få lidelser som kan regnes som djevelens maktdemonstrasjoner. De kommer bare når mennesker åpner seg for djevelen og binder seg til ham. Da kan Gud suverent løse mennesket ut av besettelsen.

         Utenom dette er djevelen først og fremst forføreren som lokker oss inn under Guds dom, og anklageren som bruker våre fall til å ta fra oss motet. Djevelens list er stor, men hans makt er begrenset.

 

Utenom besettelsesberetningene, finner vi fire-fem steder i Bibelen hvor konkrete lidelser har med djevelen å gjøre:

 

Jobs bok starter med at djevelen får tillatelse av Gud til å prøve Job innenfor tydelige grenser. (Job 1,12 og 2,6)

 

Et annet eksempel finner vi hos Paulus.

For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i legemet, en Satans engel som skal slå meg - for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger bad jeg Herren at den måtte bli tatt fra meg. 2 Kor 12,7-8

 

Siden Paulus fikk denne plagen for ikke å bli hovmodig, kan det ikke være djevelen som står bak. Det er Herren Paulus henvender seg til for å slippe.

 

Se også 1 Tess 2,18 og Åp 2,10.

Fra Gud

Noen lidelser kommer av livsgrensene som Gud har satt. Når jeg opplever sykdom og svekkelse og død, er det ikke djevelens maktdemonstrasjoner, men min andel av den forgjengeligheten som Gud har lagt over skaperverket. Han la verden under forgjengelighet etter syndefallet. Han sperret menneskets vei til livets tre, og han satte grenser for livets lengde. Han lot torner og tistler vokse frem som domstegn på jorden. Når jeg sliter med slike lidelser, kan jeg klage til min Skaper, appellere til hans barmhjertighet og be om lettelse i byrdene.

Fra meg selv

Noen av mine lidelser har jeg pådratt meg ved mine egne synder, slik som dårlig vedlikehold av kroppen eller risikabel adferd. Jeg skal ikke gi Gud eller djevelen skylden for slike lidelser, men reise meg opp til å bekjenne synden og erkjenne ansvaret for mine egne dumheter. Og så kan jeg be om Guds helbredelse, både av kroppen min og de sårene jeg har gitt mitt sinn.

Fra andre mennesker

Mesteparten av våre lidelser er forårsaket av menneskers synd: utnytting, forakt, drap, utroskap, løgn, ran og svindel. Noen har regnet ut at 95% av verdens lidelser kan forklares på denne måten. Vi kan ikke beskylde Gud eller djevelen for ozon-hullet i atmosfæren, når årsakene er profittbegjær og rovdrift på naturen, - eller for hungerkatastrofe, når verden har nok mat til alle.

         Vi må reise oss som mennesker, erkjenne vår synd i økonomiske, politiske og sosiale strukturer, og gjøre noe med dem. Og så må vi slutte å sutre over dommens dag. Det er nok av undertrykte som lengter etter dommens dag!

 

Hvis jeg opplever ran og mord, kan jeg vite at det ikke er Guds vilje. Guds vilje vet vi. Han sa "Du skal ikke stjele og du skal ikke slå i hjel". Når slikt rammer meg, er det mennesker som legger seg opp i Guds livsrammer for meg, så jeg lider.

Trygghet og klage

I Det gamle testamente finner vi mange klagesalmer.

Nå sier jeg til Gud, min klippe: "Hvorfor har du glemt meg, hvorfor må jeg gå og sørge mens fienden plager meg?" Det går meg gjennom marg og ben når mine fiender håner meg, når de sier til meg dagen lang: "Hvor er nå din Gud?" Hvorfor er du full av uro, min sjel, hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud! For enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud. Sal 42,10-12

 

Det er Gud vi kan henvende oss til ved alle slags lidelser. Når vi lider under forgjengeligheten, kan vi klage til han som setter livets grenser. Han gir oss beskyttelse mot djevelens fristelser. Gud befrir den som vil befris fra besettelse. Og Gud skal en gang gjøre slutt på vår egen og andres ødeleggelser av Guds gode livsrammer. Derfor er det Gud vi ber til i Fader vår: "La din vilje skje på jorden som i himmelen. Frels oss fra det onde!"

 

I klagen ligger det også en tillitserklæring til Gud. Vi kan uhemmet rette vår fortvilelse mot ham. Som en far beveges av at det er ham barnet kommer til med sin gråt og klage, slik røres vår himmelske Far og kommer oss i møte.

Som en far er barmhjertig mot sine barn, slik er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv. Sal 103,13-14

 

Vi har lov til å klage over det vi ikke kan begripe. Gud forlanger ikke at vi skal se det han ser. Så kan det være at vi i ettertid skjønner at vi har sett for kort.

Så lenge mitt sinn var bittert, og jeg kjente at det stakk i hjertet, var jeg dum og uforstandig; som et fe var jeg mot deg. Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med ditt råd, og siden tar du meg opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. Om kropp og sjel forgår, er Gud for evig min klippe og min del. Se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne, du gjør ende på alle som er utro mot deg. Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg tar min tilflukt til

Herren. Jeg vil vitne om alle dine gjerninger. Sal 73,21-28