Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Tirsdag etter tredje søndag i faste
Ta ikke dommen fra oss!

 

Det er ikke djevelen som er Guds hodepine. Det skal bare et guddommelig fingerknips til for å fjerne ham fra historien. Det demonstrerte Jesus. Guds nød er menneskene som lot seg friste av djevelen og valgte veien bort fra Guds gode livsrammer. Gud vil frelse oss som har latt oss friste, før han gjør ende på fristeren.

         Guds frelsesvei er ikke å redusere oss til uansvarlige dyr som han frelser enten vi vil eller ikke. Han frelsesvei er å reise oss opp til dom, - til et nytt valg: å bære dommen selv, eller å betro dommen til Jesus og få hans kjærlighet i bytte. Derfor kalles vi til bot og til bedring. Vår andel av boten er så enkel som å innrømme og bekjenne. Bedringen skjer ved at Gud får slippe til med sin velsignelse, - slik all bedring i denne verden alltid har skjedd!

 

Guds frelsesvei for oss er mulig å gå, fordi det er han som har lagt den ferdig, og fordi han står ferdig til å ta oss inn igjen i sine gode livsrammer, og inn i det samarbeidet som skapelsesberetningen beskriver.

 

Å Gud for jord og alter,

stig ned og se vår nød!

Hvor vettløst vi forvalter

vår verden og dens brød!

Vi velger gull og kaos:

profittens perleport.

Ta ikke dommen fra oss,

men ta vårt vanvidd bort!

Per Lønning 1972, Salmer 97 nr 125

Frelsen og verdensforståelsen

Frelsen og verdensforståelsen henger uløselig sammen. Hvis vi forstår verden som en kampplass mellom onde og gode krefter, da får djevelen stor makt, og Gud blir en som vi bare kan håpe på.

         I en slik verdensforståelse blir frelsen å løse uskyldige mennesker ut av fordervsmaktenes klør. Tankene om en dommens dag kjennes som et fremmedelement i en slik tro, for ansvaret er borte. Korset blir nærmest unødvendig. Noen ser kanskje korset som et illustrerende uttrykk for Guds kjærlighet. Det er i tilfelle en ganske grotesk illustrasjon.

         Men hvis vi forstår menneskene som ansvarlige for sine handlinger, da reises mennesket opp sammen med Jesus på korset. På korset tas synden på alvor og retten i verden holdes i hevd. Djevelen avvæpnes på korset, ved at Jesus gjør opp for syndene. Djevelen kan ikke anklage oss mer.

Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset. Kol 2,14-15

 

Frelsen foregår ved at vi tar ansvar og bekjenner våre synder og setter vår tro til Jesu soning på korset. Slik løftes skylden over på korset, - og Gud tilgir og renser for all urettferdighet. Ved Jesu oppstandelse reises mennesket opp i en ny fødsel og til en ny livsførsel.

Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 1 Joh 1,9