Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Mandag etter tredje søndag i faste
Kosmos mot kaos, eller all makt?

 

Da middelalderen var til ende, var frelsen nærmest blitt borte i alle kirkens strukturer, seremonier og spekulasjoner. Reformasjonen ville gjenreise forkynnelsen av frelsen og nåden. For å tale rett om frelsen var det nødvendig å tale rett om Gud. Derfor lød det første ledd i reformatorenes bekjennelse i 1530 slik: "Våre menigheter lærer samstemmig at ... det er ett guddommelig vesen. ... Vi forkaster alle villfarelser som er oppstått mot denne artikkelen, for eksempel de som hevder at det er to opprinnelige makter, en ond og en god."

         Denne villfarelsen ligger dypt i vårt felles tankegods i Europa. Vi har lett for å tenke oss verden som en slagmark mellom gode og onde krefter. Noen ser hele verdenshistorien som Guds tapre arbeid for å skape kosmos av kaos. De tenker at kaoset var der på forhånd, og at kaosmaktene er motkrefter mot Guds arbeid med å ordne verden etter sin gode vilje. Det kan høres logisk ut, men det er en villfarelse.

Gud har bukten og begge endene

Historien er som en linje eller en snor. Bibelen åpenbarer at Gud har det suverene herredømmet i begge ender, ved historiens begynnelse og dens slutt. Men han har også overherredømme i alle tidens buktninger som ligger imellom.

         Djevelen er ikke en opprinnelig makt, og han skal ikke få drive sitt spill til evig tid. Hvordan han oppstod vet vi lite om, men han oppstod etter skapelsen. Djevelens endelige skjebne er at Gud skal kaste ham i helvete. Det er ikke djevelen som hersker der, men Guds vrede. Også i historiens tid er djevelens spillerom begrenset av Gud. (Jud 6; 2 Pet 2,4; 1 Tim 3,6; Åp 20,10; 1 Kor 15,24; Job 1,12; Åp 20,2)

"Nå skal denne verdens fyrste kastes ut" (Joh 12,31)

Ved inngangen til fastetiden leste vi disse seiersikre ordene fra Jesu munn. Det var ikke ord fra en optimistisk amatør som entret bokseringen for å se om han kanskje kunne overvinne djevelen. Det foregikk ingen kamp. Jesus var den suverene som kom og kastet ut verdens fyrste. I besettelsesberetningene demonstrerte Jesus sin myndighet over djevelen. Jesus avsluttet sin gjerning på jorden med seiersordene "Meg er gitt all makt i himmel og på jord." Matt 28,18

         Livet er ikke en kampplass hvor onde og gode krefter kjemper om overtaket, og hvor snart de onde og snart de gode er sterkest. Da ville mennesket være fri fra ansvar og bundet til skjebnen. Nei, det er verdens dommer som nå trer frem og lemper djevelen ut. Djevelens tid er omme. "Et Guds ord kan ham binde!" Det som gjenstår er å gi frelsestilbudet til dem som han har forført, og så skal enden komme.

Hvem kan kaste denne verdens fyrste ut?

Hvis vi stirrer oss blinde på de tre ordene "denne verdens fyrste", er det lett å miste motet. Da kan vi komme til å lage oss en verdensforklaring som gjør djevelen til hersker over denne verden, - og som gjør Gud ganske liten. Kanskje var en av grunnene til at Jesus sa så ofte "Se!", at vi så lett blir forblindet av djevelen.

         Hovedsaken i disse Jesusordene er ikke at djevelen har kommandoen i denne verden. Nei, hovedsaken er at djevelen skal kastes ut, og at dommen over ham felles akkurat nå. Den som gjør dette er Jesus. Han har fått all makt i himmel og på jord. Det er Jesus som har kommandoen i denne verden.

         Dette demonstrerte Jesus igjen og igjen ved å drive de onde ånder ut og løse alle besatte. Det virker som evangelistene henter frem en etter en av disse episodene for å holde motet oppe hos dem som hadde brutt med sin fortid og brutt sine bånd til djevelen.

 

Om verden full av djevler var

som ville oss oppsluke,

vi frykter ei, vi med oss har

den som Guds sverd kan bruke.

Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned,

han ingen ting formår, fordi alt dømt han går.

Et Guds ord kan ham binde.

Martin Luther 1529, Norsk Salmebok nr 295