Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

24. søndag etter pinse, 1. rekke

Nøtterøy kirke 18.11.2001, kl 11.00

Salmer

782      Når dagen atter sender

            Amos 8,4-7 HERRENS DOM OVER UÆRLIG HANDEL

02,1-3 Tenn lys

            1 Tim 2,1-6a FORBØNN FOR ALLE

750,1-2 Eg har ei teneste

---------------------

            Matt 22,15-22 ER DET TILLATT Å BETALE SKATT?

---------------------

751            Kvardagskristen vil eg vera  (Melodi 269?)

            FORBØNN 3

713      Del ditt brød

            NATTVERD, alt B

651      Du ber oss til ditt nattverdbord

733      Noen må våke

716      Gud, du er rik

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen.

 

Vi har sunget en enkel morgensang som setter oss rett inn dagens tekster. Når vi strekker oss etter nattens søvn, er det vår Skaper vi strekker oss mot. Vi lever i Guds verden, under Guds lysende sol. Han har gitt oss sannheten som livsramme og han gitt oss som medmennesker til hverandre.

 

La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder…

Preken

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 22. kapittel, fra vers 15:

Matteus 22,15 Fariseerne ble enige om at de ville fange Jesus i ord. 16 De sendte disiplene sine til ham sammen med noen herodianere, og lot dem si: "Mester, vi vet at du sier det som er sant, og virkelig lærer hva som er Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre mener, for du tar ikke hensyn til person eller rang. 17 Si oss da hva du mener om dette: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?" 18 Men Jesus merket deres ondskap og sa: "Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? 19 Vis meg mynten som skatten betales med." De rakte ham en denar, 20 og han spurte: "Hvem er det som har sitt bilde og sitt navn her?" 21 "Keiseren," svarte de. Da sa han til dem: "Så gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er." 22 De ble forundret over dette svaret og gikk sin vei.

 

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

 

Tekstene i dag henger som høstmodne grener, fulle av innholdstunge trosord og fyndord: "Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er."

Denne dagen gir svar på mange menneskers spørsmål etter Gud midt i en ubegripelig verden. Vi kan ane Guds styrende fingre i denne verdens strukturer, og vi kan ane hans hender omkring våre liv. Tekstene lar oss merke hva som får Guds hjerte til å slå med større heftighet. Det er de som faller utenfor: fattigfolk og hjelpeløse, småkårsfolk og alle som regnes som stakkarer.

            "Vis meg skattens mynt!" sa Jesus.  De som kom til ham for å fange ham i ord, ble selv fanget. De som ville avsløre Jesus som forræder av sitt okkuperte folk, hadde selv keiserens mynt i lomma. Når fariseerne gikk i tempelet for å betale tempelskatt, vekslet de den romerske keisermynten i jødiske mynter, men ellers i livet hadde de samvittighet til å bruke fiendens penger. Slikt ble det bare hykleri av. Hykleri stinker, og aller mest i Jesu nese, han som er sannheten selv. Da Jesus hadde ridd inn i Jerusalem på palmesøndag, gikk han rett opp på tempelplassen og drev ut pengevekslerne, symbolet på hykleriet, skillet mellom hverdagstro og tempeltro. Jesu resolutte opptreden førte til flere små ordkriger, og dagens tekst er en av dem.

Å vende pengepungen om

Når vi legger vår gave i offerposen i dag, så bruker vi de samme pengene som vi ellers bruker. Vi skiller ikke mellom handlepenger og hellige penger. Men av og til kan vi vel tenke ganske likt med fariseerne, likevel. Det hender at noen murrer over at det samles inn penger i Guds hellige hus. Noen føler det som et brudd på idyllen, at noe så verdslig som penger skal klirre midt i en høytidelig gudstjeneste. Men når vi er samlet til gudstjeneste, er det ikke for å glemme hverdagen, men får å få helg over hverdagen. Vi er samlet her for å bytte ut hykleri med sannhet, for å bytte ut uretten som hefter ved pengene med en vennskapelig pengebruk.

Lukas 16,9 Jesus sa: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt.

 

Når vi gir penger til misjon og nødhjelp, da sprenger vi uretten i pengesystemene, og bruker pengene til å gi medmennesker mat og håp. Vi investerer i våre fremtidige venner i de evige boliger!

Gjest eller skaper?

Denne dagen taler til oss om Gud og hans befatning med denne verden. Når vi ber vårt Fadervår og når vi bekjenner troen, da er det ikke slik at vi inviterer Gud inn i vår gudløse verden. Gud er ikke en gjest i vår verden. Han er himmelens og jordens skaper. Gud holder denne verden i sine hender, og denne verden er hans egen. Da Jesus kom til jorden, kom han ikke fra en fremmed virkelighet.

Johannes 1,1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. 12 Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn - de som tror på hans navn.

 

Problemet er ikke at verden er Guds-forlatt, men at verden ikke kjenner sin Skaper.

En rød tråd

Hvordan kan vi kjenne vår Skaper? Hvordan kan vi kjenne igjen Guds finger i denne verden? Det går røde tråder gjennom hele Bibelen, fra første til siste side, som viser Skaperens eierskap og aktivitet i denne verden.

            I den engelske marine spant de inn en rød tråd i alt tauverk. Slik kunne enhver se hva som var kongens eiendom. Antagelig er dette bakgrunnen når vi sier at "det går en rød tråd" gjennom historien, og en rød tråd gjennom hele Bibelen.

Det går fire røde tråder gjennom verdens historie, og de blir synlige og tydelige når vi bare blir undervist om dem. Det er fire strukturer han har ordnet menneskelivet i: Ekteskap, arbeid, øvrighet og menighet. Gjennom Det gamle testamente og Det nye testamente ser vi eksempel på eksempel på mennesker som har villet ordne livet sitt på tvers av disse strukturene, og hvilken ulykke de da stelte i stand. De mente og trodde og oppførte seg som om ordningene var deres egen oppfinnelse, så de kunne innrette seg som de selv ville i disse ordningene, uten tanke på at de en gang skulle kreves til regnskap av ham som eier disse ordningene.

·       Mange i vår tid ordner samlivet sitt som en privatsak, som om det ikke er Skaperen som har ordnet ekteskapet.

·       Mange har gitt seg selv en guddommelig status som bedriftseiere og slavedrivere, som om de har uinnskrenket makt og myndighet i arbeidslivet. Mange sluntrer unna, som om arbeid er en forbannelse og ikke en Guds gode vilje.

·       Mange har gjort politikk til maktkamp, som om det er deres verden og ikke Guds.

·       Mange har tatt seg til rette i menigheten som om menigheten er de troendes oppfinnelse, og ikke en Guds gave.

 

Det er tankevekkende hva Jesus sa da han sto foran Pontius Pilatus:

Johannes 19,10 "Svarer du meg ikke?" sa Pilatus. "Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri og makt til å korsfeste deg?" 11 Jesus svarte: "Du hadde ingen makt over meg dersom den ikke var gitt deg ovenfra."

Guds strukturer krever ledernes lojalitet

Når Bibelen åpenbarer Guds finger i verdens strukturer, så gir ikke det uinnskrenket autoritet til foreldre eller arbeidsgivere, politikere eller menighetsledere. Snarer tvert i mot! Det tydeligste eksempel på dette er alle profetene i Det gamle testamente. Profetene stod frem samtidig med kongedømmet i Israel. Og profetenes fremste oppgave var å tale Guds ord til kongene. Og kongene fikk så visst ikke dø i synden, - de fikk så øra flagret! Profetene holdt endeløse domstaler mot kongene og urettferdige dommere, og mange av profetene ble også slått i hjel for å bringe kritikken til taushet.

Gudsfrykt

Siden ekteskap og arbeidsliv, øvrighet og menighet er Guds strukturer i denne verden, - derfor er gudsfrykt et stikkord for menneskenes liv i skaperverket. Jeg skal vise respekt for Guds strukturer, og lete etter hans vilje i ekteskapet og arbeidslivet, i politikken og menigheten. Jeg skal være redd for å ødelegge de fine bånd og strukturer som Gud har vevet denne verden sammen av. Jeg skal ikke ta meg til rette i disse strukturene, som om Gud ikke hadde sine fingre inn i dem!

Ideal og virkelighet?

Vi må passe oss så vi ikke deler opp verden i ideal og virkelighet. Vi bommer fullstendig hvis vi setter opp et skille mellom Guds ideal høyt der oppe, og vår virkelighet her nede. Det er ikke slik at dagens verden er våre bitre realiteter, mens Guds vilje bare er noen vakre tanker han hadde ved verdens begynnelse. Bibelens åpenbaring av Guds vilje er gitt inn i vår syndige verden, inn i vår historie. Budene er talt inn i vår verden, åpenbaringen av sannheten og veien og livet skjedde midt i vår historie!

            Guds strukturer er strukturer i vår verden. Vi kan ikke si at de er gamle. De er heller tidløse. De er Guds måte å holde denne verden sammen på her og nå, og til alle tider. At Gud er en levende Skaper i dag, og ikke bare en som satte i gang denne verden en gang for lenge siden, det merker vi ved hans bankende hjerte for dem som dyttes ut av Guds gode ordninger.

Salomos ordspråk 14,31  Den som er hard mot en stakkar, håner hans skaper,  den som er mild mot de fattige, ærer Gud.

Gjenkjennelse

Vi merker også at når Bibelen åpenbarer at ekteskap og arbeidsliv, øvrighet og menighet er Guds strukturer, så gir det oss en gjenkjennelse. Det stemmer med vår erfaring. Vi vet at ingenting kan erstatte disse strukturene, - og når disse strukturene fungerer bra, så fungerer vi bra. Det beste som kan skje et menneske er at disse fire livsrammene fungerer etter Guds vilje.

Det beste som kan skje et menneske, er at alle rundt ham og henne holder de ti bud. Det beste som kan skje meg, er

 

De ti bud skal gi meg et trygt og godt liv. Budene er Guds gode gave, midt inn i denne verden. Budene setter meg og mine medmennesker inn på Guds gode vei, midt i denne verden.

Sannheten

Blant tekstenes mange fyndord i dag, vil jeg understreke ett til slutt. Det er fra epistelteksten:

1. Timoteus 2,4 Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

 

Jeg tror "sannheten" har mangedobbelt betydning, slik som de fleste trosordene i Bibelen. Sannheten som Gud vil at vi skal lære å kjenne, er sannheten om ham og sannheten om denne verden, så vi kan gå inn i hans gode strukturer med fornyet innsikt, og ta vare på dem med respekt og gudsfrykt.

            "Sannheten skal frigjøre dere," sa Jesus. (Joh 8, 32) Det gir frihet fra trelldom i ekteskap og arbeidsliv, politikk og menighet, når vi møter Guds sannhet om disse strukturene, og har Gud som eneste herre i disse strukturene.

            "Jeg er veien, sannheten og livet," sa Jesus (Joh 14,6) Han er den som kan føre oss på veien inn i denne verden som Guds verden, for han kjenner sannheten om denne verden, og kan føre oss inn i fullverdig liv i denne verden, ansikt til ansikt med verdens realiteter.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.