HKHammer: Tekstgjennomgåelse i Domprostiet 6. november 2001

23. søndag etter pinse, 1 rekke. Matteus 18,21-35: Den ubarmhjertige tjener

Personlig innsteg

Guds tilgivelse og vår. Tre nivå:

I. Raushet og tilgivelsesvilje. Tåleevne <> smålighet. Det er jo broren din!

Ønsket om å se min nestes synd flyttet fra hans samvittighet og over på korset.

II. Tilgivelse fordrer bønn om tilgivelse. <> "ubetinget tilgivelse"

Forskjellen på barmhjertighet og tilgivelse. Ryddige oppgjør.

III. Betyr tilgivelse nødvendigvis ny begynnelse?

Skal vi pålegge overgrepsoffer å tilgi? Mellom uforsonlighet og fornedrelse.

Hva om summene var byttet om?

Til dagen

TEMA: Tilgivelsesvilje og barmhjertighet som forpliktelse pga Guds tilgivelse.

Utleggelse av 5. bønn: Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere.

1 Mos 50 om Josef som møter brødrenes erkjennelse av sin synd med tilgivelse og vennlighet.

Fil 1 - dere har del med meg i nåden. Bønn om at de må modnes i dømmekraft og bære frukt.

2. rekke:            Esek 33 om ansvaret for å advare den gudløse. Gud vil omvendelse.

Ef 4 om å vise medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt i Kristus.

Matt 18,15-20 (rett før 1.rekkes tekst) om menighetstukt, binde- og løsemakt.

Til teksten - kontekst

Kapittel 18 = Disippelundervisning i Kapernaum. "I himmelriket er det slik at man…"

v 1: Disiplene kom til Jesus og spurte hvem som er størst. 19,1: Jesus dro til Galilea.

v 2-10: Uten at dere blir som barn. Ve den som forfører et barn. Hugg fristelsen av!

v 12-14: Glede over å finne den bortkomne sauen.

v 15-20: En bror som synder, og menighetens ansvar. Binde og løsemakt.

Det to eller tre blir enige om å be om… Hvor to eller tre er samlet…

Til teksten - detalj

Overdrivelser og dramatisk språkbruk. Tone: "Nei, ærlig talt!"

"491" -  770 eller 77 eller 70x7. 200 dagsverk mot 200 000 årsverk. myríån talántån - myriade.

v 21 afíæmi - tilgi, la gå

v 27 splangkjnidså - ynkes over, jfr Kol 3,12 kle dere i inderlig medfølelse = kongens klær.

v 26 og 29 makrotýmeson ep emoí - langmodighet

v 34 basanistaís - torturist

Til forkynnelsen

Ikke spore av i tallfesting, heller følge opp temperaturen i Jesu tale. Jfr kvernsteinen i v 6.

Viljen til tilgivelse. Plikten til tilgivelse. Kraften til tilgivelse. De harde hjerter // medynk.

Tilgivelse som hovedsak i himmelriket. Ef 2,14.

Et korrektiv til "ubetinget tilgivelse" og at tilgivelse nødvendigvis betyr ny sjanse.

Til gudstjenesten / Aktuelle salmer

307 Til himlene rekker. 728 Herre du vandret forsoningens vei. 533 Kristne, la oss søke sammen.  727 Guds kjærleik er. 711 Du viste oss (depressiv). 642 Når vi deler det brød

657 Vi bærer mange med oss