Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

21. søndag etter pinse, 2. rekke

brukt 16. januar 2000 kl 11.00

Teie kirke

Salmer

            Tenning av Betlehemslyset

            782      Når dagen atter sender

            943      Måne og sol, skyer og vind                

                                   Prekentekst: Mark 10,13-16 Jesus og barna

            0162    La barna komme til meg                   

            ---------------------

            526      Vi har en Far                

                        DÅP

            618,1-4 Fylt av glede

            0103,1-3 Når jord og himmel møtes her

                        NATTVERD

            658      Vårt alterbord er dekket (Ekstra ved utdelingen: 0102 La din vingård)

            353      Hvem er grunnen for vår tro?

Preken

Prekentekst

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus i det 10. kapittel fra vers 13:

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene ville vise dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: "La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. 15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det." 16 Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

 

1. Gjenfortelling av dagens tekst

(Fokusert på hvor stolte disiplene var over alle menneskene som samlet seg rundt Jesus. De holdt orden og passet på at ingen forstyrret. Da det kom noen med små barn, syntes ikke disiplene det passet, nå når de snakket om så voksne og alvorlige ting.)

2. Jesus tok barna inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem

Det er så fint å merke at Jesus blir glad for det samme som vi!

Når vi sier: Kom og se på dette bildet! Er det ikke fint! - da er det ikke noe kjekt når de svarer "Ikke så verst!" Eller når noen holder opp barnet sitt og synes det er det peneste barn i verden, - da er det ikke noe hyggelig å høre: "Barn er så like!"

 

Jeg synes det er så fint når Jesus tar barna inn til seg, legger hendene rundt dem og velsigner dem. For det er det jeg har lyst til også, når jeg ser et lite barn.

3. Noen voksne har så lett for å tro at det er det voksne som er virkelig

Og når vi snakker om troen og det å ta imot Guds rike, så er det mange voksne som gjør troen til noe som voksne nesten ikke kan få til en gang. Og når voksne nesten ikke kan få det til, da kan jo i hvert fall ikke et barn få det til. Et barn må jo bli voksen hvis troen skal være helt ordentlig, sier noen.

            Det sier ikke Jesus! Han sier helt motsatt:  "Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det." En annen gang sa han: Matt 18,3 "Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket."

4. To historier om barn og voksne og nattverd

1. Da eldstemannen vår var 3 år, hadde vi ham med til gudstjeneste, og det skulle være nattverd. Den gangen kunne vi ikke ha barn med frem til nattverdbordet, og de kunne i hvert fall ikke få nattverd, slik som oss voksne. Da måtte først den ene av oss foreldre gå frem, mens den andre holdt Thomas på fanget, og så kunne den andre gå frem etterpå.

Thomas var veldig nyssgjerrig og spurte hva nattverden var for noe. Jeg prøvde å forklare det så enkelt jeg kunne: "Der får vi en liten kjeks å spise og litt å drikke, og slik viser Gud at det er han som gjør at vi lever. Han gir oss mat å spise fordi vi er hans barn, og han er vår Far." Jeg synes jeg klarte å finne en fin forklaring på nattverden. Men Thomas var ikke fornøyd. "Jammen, Gud har gitt meg livet også," sa Thomas. "Jeg er også hans barn. Hvorfor kan ikke jeg også få nattverd, da?" Nei, hva skulle jeg svare på det? Jeg måtte bare si at det kunne jeg ikke forstå.

 

2. Jeg husker da det ble slik at barna kunne være med til nattverd. Det var for omtrent 15 år siden. Vi fortalte menigheten om at kirken nå hadde bestemt at barn skulle kunne være med frem og få nattverd.

Like etterpå kom to eldre damer til meg og hadde noe de måtte spørre meg om. De var veldig alvorlige, så jeg forstod at nå måtte jeg høre godt etter. "Vi har strevd et langt liv før vi syntes at vi kunne gå frem til nattverdbordet. Derfor kan vi ikke begripe at menigheten kan la småbarn få nattverden."

Jeg tenkte meg godt om, for jeg skjønte at dette var veldig alvorlig for dem. Jeg ba til Gud inni meg om at han måtte hjelpe meg å svare slik at det ble til hjelp for dem. Og så sa jeg: "Jeg vil be dere tenke over én ting, og så kan vi snakke mer om det når dere har tenkt på det en stund: Hvis det hadde vært noen barn der når Jesus innstiftet nattverden, - tror dere at Jesus hadde sagt til dem: Nå må dere gå ut for nå skal vi voksne ha nattverd!" Da smilte de begge to. "Nei, det hadde han ikke gjort."

Noen dager etterpå kom de til meg igjen, og så sa de: "Nå har vi tenkt på det du spurte om. Og så har vi funnet ut at det er blitt en mye større glede for oss å gå til nattverd!"

5. Vi voksne trenger å være sammen med barna, for å forstå hva Jesus mente

Hvis vi bare ser søte, små, nystelte barn som akkurat har fått mat og ikke har noe i bleia si, - da kan vi lure oss selv, og tro at barn blir frelst fordi de er så uskyldige. Når vi har barn i huset tror vi ikke på sånt, i hvert fall ikke så lenge av gangen. Det er ikke fordi barn er uskyldige at Jesus tar dem inn til seg, men det er fordi barna også trenger å komme til ham. Og han sier at vi voksne må ta imot Guds rike likesom et lite barn, fordi barn har lettere for å ta imot gaver enn vi voksne har.  "Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det."

6. "Barna gir deg så mye igjen!"

Det er så fint å høre på dem som arbeider med barnekorene våre. "Barna gir deg så mye igjen!" sier de.

 

Hvis du strever med troen din, kanskje skulle du være litt mer sammen med barna når de er sammen med Jesus? Ikke for at du skal lengte etter å bli barn igjen. Ikke for at du skal bli barnslig. Men for at du skal lære av barna når de er sammen med Jesus! Ja, Jesus sier noe som er enda sterkere!

Mark 9,36 Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem, la armene om det og sa til dem: 37 "Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt meg." 

 

Hvis du ønsker å få fornyet ditt forhold til Jesus, kan du ta imot et barn i Jesu navn. Når du får møte Jesus sammen med barnet, vil du få et nytt møte med ham.

7. Jeg har et kall til deg!

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.