Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

20. søndag etter pinse, 1. rekke

Torød kirke

21. oktober 2001, kl 11.00

Utdeling av "Min egen kirkebok"

Salmer

Inngangsprosesjon, Kammerkoret

Inngangsord og utdeling av "Min egen kirkebok"

Åpningsord (Veksellesning)

943      Måne og sol (Side 13 i Kirkeboken)

Sangavdeling med Kammerkoret

Lesning: Markus 2,1-12 DEN LAMME MANNEN

502      Jeg vil gjerne ha en venn (Side 44 i Kirkeboken)

--------------------

            Preken

--------------------

416      Alltid freidig (Side 60 i Kirkeboken)

            Forbønn (3 ledd = ved familiegudstjeneste, inklusive takk for høstens grøde)

            Offer /Sangavdeling ved Kammerkoret

618      Fylt av glede (Side 29 i Kirkeboken)

DÅP

725      Jeg folder mine hender små (Side 37 i Kirkeboken)


 

Inngangsord og utdeling av "Min egen kirkebok"

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen.

 

Velkommen til Guds hus!

 

I denne boken står det om oss akkurat nå!

 

Side 8: "I dag er det søndag……. - Velkommen til Guds hus, sier han."

 

Tekstlesning

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus i det 2. kapittel, fra vers 1:

Etter en tid kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. 2 Det samlet seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, heller ikke utenfor døren. Han forkynte Ordet for dem. 3 Da kom de til ham med en som var lam; han ble båret av fire mann. 4 Men fordi de ikke kunne komme fram til ham på grunn av trengselen, brøt de opp taket over det sted der Jesus var. Da de hadde laget en åpning, firte de ned båren som den lamme lå på. 5 Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: "Sønn, dine synder er tilgitt." 6  Men noen skriftlærde som satt der, tenkte med seg selv: 7 "Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud! Hvem andre enn Gud kan tilgi synder?" 8 Jesus merket i sin ånd at de tenkte dette, og han sa til dem: "Hvorfor har dere slike tanker? 9 Hva er lettest å si til den lamme, enten: Dine synder er tilgitt, eller: Stå opp, ta båren din og gå? 10 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder" - og nå vender han seg til den lamme: 11 "Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem!" 12 Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av seg selv av undring og priste Gud og sa: "Noe slikt har vi aldri sett."

 

Slik lyder Herrens ord.

Preken

1. Jesus forkynte Ordet for alle som stimlet sammen i huset og utenfor.

Tenk å få høre Jesus fortelle - forklare - og forkynne!

Å forkynne er noe mer enn å fortelle og forklare. Å forkynne er å gi Ordet direkte til dem som hører på.

 

Dere som kommer med barna deres til dåp i dag, kommer ikke først og fremst for å lære noe om dåpen. Dere kommer for at barna skal bli døpt. Før var de ikke døpt, og fra i dag er de døpt. Så håper vi selvsagt at alle lærer noe om dåpen, men å forkynne er noe mer enn å forklare. Å forkynne er å gi!

2. Det var ikke lett å slippe frem til Jesus

Kanskje kjenner du det sånn. Det er så mange mennesker rundt Jesus, og jeg ser bare ryggene deres. Da er det flott å ha noen som finner en helt annen vei!

Kanskje er det noen som ikke hadde kommet seg til gudstjeneste i dag, hvis det ikke hadde vært fordi dere har dåp i familien. Da har dere en god grunn til å komme, og kjenner dere frie til å sette dere midt i kirken, - ikke på bakerste benk en gang!

Og kanskje er det noen i koret som ikke hadde kommet seg til gudstjeneste i dag, hvis det ikke var for at dere skulle synge i koret?

 

Jeg vet at det er noen som kjenner at det ikke er plass til dem i flokken rundt Jesus. "Jeg passer ikke sammen med sånne mennesker." Jeg møter en del som tenker sånn. Det kan være at sperrene ligger inni deg og ikke i kirken.

 

Mange av oss leser en tegneserie som heter Andy Capp.

            En gang var han på vei til kirken med Florrie. Rett utenfor kirkedøra får Andy Capp betenkeligheter, og sier: "Jeg vil ikke gå inn. Det er så mange hyklere der!" - Da tar Florrie mannen sin i kragen og sier: "Når det er så mange hyklere der, så kan de sikkert få trøkt inn en til!"

 

Prøv å se deg om, og si: Når han der kan gå i kirken, så er det håp for meg også!

3. Gode venner

Den lamme mannen hadde ingen sjangs til å komme seg inn til Jesus. Men han hadde gode venner! Og de var oppfinnsomme! Lykkelig det menneske som har slike venner, som tar dem med til Jesus!

4. Jesus smeltet

Jeg synes jeg ser Jesus for meg. Huset fullt av folk. Det er varmt og svett der inne. Og så begynner noen å bryte opp taket over dem! Jesus står der med murpuss i håret, og ser beklagende på dem som eier huset!

Men da han så troen hos de fire vennene, smeltet han helt. Som så mange ganger ellers merker vi at Jesus smelter når han møter tro og kjærlighet.

·       Dere som kommer med barna i familien til dåp!

·       Dere som tar med ektefellen i kirken.

·       Dere som tar med naboen på Alpha-kurs.

5. Hva er lettest?

For Jesus var det vanskeligst å tilgi.

Det kostet ham livet.

For Jesus var det lettest å helbrede.

For han hadde makt til det. Han viste denne makten på den lamme mannen. En dag skal alle de som er i gravene høre hans røst. Og han skal reise opp alle sine til evig liv, og gi oss kropper uten skavanker

 

For oss er det lettest å tilgi.

For Jesus har gjort tilgivelsen ferdig på korset.

Av og til kan det være vanskelig nok å tilgi den som ber oss om det.

For oss er det vanskeligst å helbrede.

Vi kan trøste oss med at en gang skal vi få nye kropper. Men her og nå trenger vi hjelp med den gamle kroppen!

6. Hva er ditt største problem?

Er det helsa di? Eller er det den vonde samvittigheten?

 

Vi kan komme til Jesus og snakke om alt!

Tilgivelsen kan vi få her og nå.

Han skal en dag gi oss en ny helse. Vi kan be ham om en forsmak på det som skal komme.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.