Studentprest Harald Kaasa Hammer, Tønsberg

1. søndag i faste, 2. rekke

Teie kirke

25. februar 1995 kl 11.00

Salmer

 

                295     Vår Gud han er så fast en borg            

                                               1 MOS 4,3-7 KAIN OG ABEL

                451     Hjelp meg, Herre Krist, å strida          

                                               MATT 16,21-23 OM LIDELSEN OG PETERS PROTEST

                128     Se, vi går opp til Jerusalem              

                ---------------------

                                               JAK 1,12-15 BEGJÆR OG FRISTELSE

                ---------------------

                476     Vær sterk, min sjel, i denne tid          

                450     Be for oss, o Krist                       

                                               NATTVERD

                463     Sorgen og gleden de vandrer til hope      

                528     Mektigste Kriste, menighetens Herre       

 

Innledning

I dag har vi fått Job 2,1-10 som prekentekst.

Før jeg leser teksten, skal jeg gi en liten presentasjon av Jobs bok.

Blant de mest kjente i verdenslitteraturen.

Handler om lidelsens problem, og om rettferdigheten i verden.

Hvordan kan det gå de ugudelige vel, mens mange rettferdige må lide?

Boken står foran Salmenes bok i Det gamle testamente.

Job må ha levet i patriarkenes tid, for vi møter de samme samfunnsforhold som i beretningene om Abraham, Isak og Jakob.

 

PRESENTASJON AV JOBS BOK

Boken starter med samtaler mellom Gud og Satan.

Gud skryter av Job

1,8

Satan svarer at det er fordi Gud har vært så snill mot Job. Ta fra ham rikdommen, så skal du se at han spotter deg opp i ansiktet.

Gud lar Satan få gjøre dette, men Job synder ikke med sin munn:

1,21

Så får Satan tillatelse til en ny omgang. Han får slå Job med sykdom. Men heller ikke denne gangen syndet Job med sin munn.

Så kommer det tre venner til Job for å trøste ham og tale med ham.

2,12-13

De er ganske varsomme i starten.

4,2

Men etter hvert kjører de Job ganske hardt: Når han lider. må det være fordi han er en synder. Lidelsene han opplever kan ikke være noe annet enn Guds straff Job tar til motmæle mot hver av de tre, og hevder sin rettferdighet for Gud. han lever jo i Guds nåde og i åpenhet mot ham.

Så kommer en fjerde venn, en som heter Elihu.

Han taler ikke om lidelsen som straff, men som tukt, som Guds oppdragelse.

36,7-10

Elihu taler på en annen måte enn de tre andre vennene til Job, men han er rasende på Job!

32,1-6

Så griper Gud inn og taler til Job. Han gir Job innblikk i sitt veldige skaperverk

38,1-7

Og Job svarer med å trekke sine klager tilbake.

42,1-6

Gud sier at Job har talt rett om ham, mens de tre vennene ikke hadde gjort det

Dette betyr at store deler av Jobs bok ikke kan siteres som Guds ord!!

 

Til slutt velsigner Gud Job, dobbelt så mye som han har gjort før.

Prekentekst

Dagen prekentekst står i Jobs bok, kapittel 2, fra vers 1:

Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte fram for Herren; blant dem var også Satan. "Hvor kommer du fra?" spurte Herren. "Jeg har streifet omkring på

jorden," svarte Satan. Da sa Herren til ham: “La du merke til min tjener Job? Det fins ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt. Fremdeles er han like from. Uten grunn har du egget meg til å føre ham i ulykke.” Men Satan svarte: “Hud for hud! En mann gir jo gjerne alt han eier for sitt liv Men rekk bare hånden ut og rør ved hans ben og kjøtt, så skal du sannelig se at han spotter deg like opp i ansiktet.” Da sa Herren til Satan: “Han er i din makt. Spar bare livet hans.” Så gikk Satan bort fra Herren, og han slo Job med vonde byller fra hode til hæl. Job tok et potteskår og skrapte seg med, der han satt borte på avfallsdyngen. Da sa hans kone til ham: “Er du fremdeles like from? Spott heller Gud og dø!” Men han svarte: “Du taler som en ufornuftig kvinne. Skal vi bare ta imot det gode fra Gud? Skal vi ikke ta imot det vonde også?” Tross alt som hadde hendt, syndet ikke Job med sin munn.

 

1. JOB ER HEDERLIG OG RETTSKAFFEN (v 3)

Forutsetter synd. 7,21

Ikke bare heltemodige utsagn som 1,21 og 2,10.

                Klage 9,17 Knust meg uten grunn

 

19,11 Gud opptrer som motstander

 

2. FORHOLDET GUD OG SATAN

En av Guds sønner

Listigere enn alle andre dyr Gud hadde skapt. i. Mos 3, i

En fallen engel.

Skal bindes og kastes i ildsjøen.

Gud setter grenser for hvor lang djevelen får gå med Job

GUD HAR BUKTEN og BEGGE ENDENE.

Confessio Augustana 1.

<>Kaos/kosmos. Dualisme.

 

3. EN HELT SPESIELL PRØVELSE

Ikke dagligdags om våre plager.

Ikke fullgod forklaring på hvordan det onde kunne oppstå,

men vi får vite ganske viktige ting!

 

4. OM LIDELSE - HVOR KOMMER DET FRA?

Ikke skyld på Satan. Selv ikke Job gjorde det!

Besettelser + 4 steder om Satan som avsender av fysiske lidelser, mens vi minst 148 steder har eksempler på at Gud sender fysisk lidelse.

Først og fremst våre synder som er årsak til våre lidelser.

Dernest forgjengeligheten som Gud har lagt over skaperverket. Rom 8,20.

 

5. ER LIDELSE EN PERSONLIG STRAFF?

Den behøver ikke være det.

Job var rettferdig.

 

6. LINJER FREM TIL JESUS

I samtalene mellom Job og vennene hans, dukker det opp profetier som går fremover mot Jesus.

Jobs klage ser frem mot gjenløseren som skal komme

19,23-27

En talsmann i det høye

16.19 og 17,3

Han lengter etter dommeren som endelig skal hevde rettferdigheten i verden

19,28-29

24.1

 

Åp 18,20

Også Jesus ble fristet av Satan

Matt 4,1: Av Ånden ført ut i ørkenen for å bli fristet av Djevelen.

2 Kor 12 og Åp 13,7

Heb 12,1-3: Vårt forbilde i påkjenninger og fristelser og prøvelser.

 

7. JOBS EKSEMPEL

Tekstene på søndag handler om å stå imot fristelser. Jobs fristelse er temmelig enestående. Selv under det vanvittige som rammet ham, så slapp han ikke taket i Gud. Det er en trøst for oss som bare har erfart en brøkdel av Jobs plager.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.