Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

1. søndag i faste, 1. rekke

Teie kirke

9. mars 2003, kl 11.00

Salmer

545      Gud hold oss oppe ved ditt ord

            Jes 58,5-9 DEN RETTE FASTE

(i stedet for 1 Mos 2,8-9 og 3,1-19, som utsettes til 5. søndag i faste)

108      Ingen vinner frem

Hebr 4,14-16 VÅR ØVERSTEPREST

113      Du er Guds sønn den sterke

-------------------------

Matt 4,1-11 JESUS FRISTES

-------------------------

713      Del ditt brød med sulten bror

951      LITANIET

714      Intet er vårt (under ofringen)

DÅP

093      Det skjer et under i verden

0122    På veiene ute i verden

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Amen.

 

Velkommen i Guds hus!

Velkommen til dåp. Det er tre familier som er samlet for å bære barna sine til Jesus.

 

I dag er det første søndag i fastetiden, som er vår forberedelsestid til påsken.

 

Vi har en fastepreken som er 1553 år gammel, av biskop Leo:

Se fasten er en velbehagelig tid,

da vi erklærer alle synder krig, og alle sanne dyders vekst.

 

Det er en sportslig innstilling til fastetiden. Vi har så lett for å miste motet før vi har begynt!

Men «Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.» 2 Tim 1,7

 

I dag handler tekstene om hvem vi vender oss fra - og hvem vi vender oss til.

Vi vender oss fra djevelen og hans fristelser

- og vi vender oss til Jesus og han tjeneste i verden.

Jesu tjeneste i verden var å frelse og reise mennesker opp i rettferdighet. Jesus kom med evangeliet og rettferdigheten.

a. Vi skal dra i gang årets fasteaksjon. I år skal vi gjøre en felles dugnad mot HIV/aids.

De som er smittet av HIV/aids-epidemien er vår tids spedalske. Jesus reiste de spedalske opp til verdighet. Det er utfordringen til oss også.

HIV/aids er en smittsom epidemi, som spres ved hovedsaklig ved blodoverføring og ved seksuell kontakt.

I 2001 døde 3 millioner av aids, av disse var 580 000 barn.

I enkelte land er store deler av befolkningen smittet.

I dag har vi en positiv mulighet til å gjøre noe!

I stedet for å bli motløse!

I stedet for vond samvittighet fordi vi burde ha gjort noe!

 

b. Og så har vi besøk av Esperanza Pinillo fra Ecuador. Hun er selv vokst opp i slummen i Guayaquil. Menighetene på Nøtterøy har arbeidet i slummen i Guayaquil som vårt misjonsprosjekt.

Vi skal hilse på henne senere i gudstjenesten.

 

La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder...

Preken

Innledning til tekstlesningen

Esperanza Pinillo fra Ecuador er på besøk i dag. Hun er vokst opp i slummen i Guayaquil, men har arbeidet seg frem til høyere utdannelse, og er snart ferdig psykolog.

Spørsmål til Esperanza Pinillo fra Ecuador:

Prekenteksten

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 4. kapittel, fra vers 1:

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen. 2 Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten.

3 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» 4 Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»

5 Deretter tok djevelen ham med til den hellige by og stilte ham på det ytterste hjørne av tempelmuren 6 og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg; de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» 7 Men Jesus svarte: «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»

8 Så tok djevelen ham opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet 9 og sa: «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg.» 10 Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene.»

11 Da forlot djevelen ham, og engler kom og tjente ham.

 

Slik lyder Herrens ord.

Hva sier denne teksten i Ecuador?

1. Lysets engel - brølende løve

a. lysets engel

Paulus skrev om falske apostler, og om hvordan selv djevelen kan skape seg om til en lysets engel.

2 Kor 11, 13 - 15 Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. 14 Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. 15 Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.

 

Alle vi som forkynner Guds ord, er i faresonen!

Opptrer vi som apostler?

Setter vi opp våre meninger som åpenbaringsord for menigheten?

Stiller vi oss mellom Gud og menigheten?

Later vi som vi er tjenere for rettferdigheten?

 

Hvordan kan menigheten vite at vi som forkynner ikke er lysets engler og falske apostler? Jo:

a. Kjenner dere igjen Guds ord i det vi forkynner?

b. Er det noe dere leser i Bibelen som vi forkynnere hopper over?

«Det står også skrevet!» sa Jesus = forbilde

b. Brølende løve

1 Pet 5, 8 - 9 Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. 9 Stå ham imot, faste i troen!

 

En løve brøler slik at offeret blir lammet av redsel, og så kan den bare gå bort og sluke offeret.

La dere ikke skremme!

Peter kaller djevelen vår motstander, den som taler mot oss, og ordet djevel betyr baktaler og anklager. Djevelen kan lamme oss med sine anklager, så vi blir stående lammet av redsel: Han har jo rett i det han sier om meg! Da har han fått det som han vil: Jeg ser bare meg selv, og ikke han som er kommet for å frelse meg!

2. Djevelens tre fristelser: Lettvinthet og halve sannheter og mistro til Guds ord

a. Vårt svakeste punkt

Du har egentlig nok med deg selv.

Djevelen fant først fram til Jesu svakeste punkt: Nå var han sulten, og ønsket seg mat.

Hva er fristelsen i mitt liv?

Hva gjør jeg for å stå imot?

Hvor er ditt svakeste punkt? Når merker du at djevelen frister deg?

Selvopptatthet eller tjeneste - fristelse til behagelighet og lettvinthet

Jesu mål er akkurat det djevelen innbyr til: Å få makt over alle verdens riker.

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord…»

Det var ikke denne måten det skulle skje på!

b. Halve sannheter

Djevelen er ekspert på halve sannheter. To halve sannheter = en hel løgn!

«Har Gud virkelig sagt…?» slik startet han fristelsen av Eva i 1 Mos 3,1

c. Som Fanden leser Bibelen.

Djevelen er kløktig til å bruke Bibelen. Og han er så dristig at det fryser nedover ryggen, når en oppdager det. Til Jesus sa han:

Salme 91,11-13 Gud skal gi sine engler befaling om å bevare deg. 12  De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.

Og så stopper han der! Men hvordan lyder fortsettelsen? Jo:

13 På løve og orm skal du trampe, ungløve og slange skal du trå under fot.

Dette sløyfer djevelen selvfølgelig i sitt bibelsitat. Med domsordene over slangen i friskt minne, så er slangens måte å plukke ut bibelsteder så frekk, at en kan miste pusten! Domsordet over slangen lød slik: “Kvinnens ætt skal knuse ditt hode!”

            Det er ikke for ingenting at at det har dannet seg et ordtak av denne teksten. “Som Fanden leser Bibelen” sier vi når noen leser det vi har skrevet, plukker det i stykker og tolker alt i verste mening.

3. Stå djevelen imot!

Jesu fristelser - han er prøvet i alt. Har gitt oss et forbilde!

Det er ikke umulig å stå imot djevelen!

La ikke djevelen slippe til. Ef 4, 27

Stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere! Jak 4,7

Vi må aldri slutte fred med ham!

Ta på Guds fulle rustning! Ef 6, 10 - 18

11  TaGuds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.

13 Ta derfor Guds fulle rustning på,

så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.

14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje,

15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.

16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler.

17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud!

 

4. Vi vender oss fra djevelen og hans fristelser
- og vi vender oss til Jesus og han tjeneste i verden.

Jesu tjeneste i verden var å frelse og reise mennesker opp i rettferdighet. Jesus kom med evangeliet og rettferdigheten.

Vi skal dra i gang årets fasteaksjon. I år skal vi gjøre en felles dugnad mot HIV/aids. I dag har vi en positiv mulighet til å gjøre noe! I stedet for å bli motløse! I stedet for vond samvittighet fordi vi burde ha gjort noe!

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.

 

Tillegg: Bibel og salmebok

1. søndag i faste.  1. rekke.

MT 4,1‑11: JESUS BLIR FRISTET

                som må i ørken gå 347,3    Matt 4,1 ut i øydemarka               

                 freistingslandet 426,3.3  Matt 4,1‑11 Jesus blir fristet           

      skamlaus og han freista deg 110,3.2  Matt 4,1‑11 Jesus vert freista           

       Du er Guds Sønn den sterke 113      Matt 4,1‑11 Jesus blir fristet           

                Av berre det brød 558,1    Matt 4,4 ikke bare av brød            

      Menneskja lever av Guds ord 489,2.3  Matt 4,4 lever av kvart Guds ord      

            mett oss med ditt ord 763,5.6  Matt 4,4 hvert ord fra Guds munn      

 

1. søndag i faste.  1. rekke.

HEBR 4,14‑16: PRÖVET I ALT

    Du stridde sjølv og over vann 448,2.3  Hebr 4,14‑16 men en som er prøvet i alt   

                  vår store prest 655,3.3  Hebr 4,14 en stor øversteprest         

        begynne på for tronen stå  11,3.5  Hebr 4,16 tre fram for nådens trone    

 

1. søndag i faste.  1. rekke.

1 MOS 2,8‑9.3,1‑19: SYNDEFALLET OG DOMMEN

              Frå den paradislund 279,1    1 Mos 2,8‑9 Herren Gud plantet en hage   

     Kristus, det livstre i knopp 188,3.1  1 Mos 2,9 midt i hagen livsens tre     

           bød oss ta vare på liv 721,2.1  1 Mos 2,15 å dyrke og passe hagen       

           eit verk i dine hender 756,1.2  1 Mos 2,15 satte ham til å dyrke hagen  

           til den forbudne frukt 127,3.2  1 Mos 2,17 ikkje eta av treet           

                    ormen frå hel 188,2.3  1 Mos 3,1 Ormen var listigare          

       unntagen den forbudte smak 330,1.17 1 Mos 3,1‑7 det treet, ikkje eta av      

          tross slangen tusenfold 330,2.2  1 Mos 3,1 Slangen var listigere        

           til den forbudne frukt 127,3.2  1 Mos 3,6 Så tok hun frukten og spiste 

                 Knust er slangen 374,2.7  1 Mos 3,15 Den skal knuse ditt hode     

     Sting enn fienden hennar hæl 538,1.3  1 Mos 3,15 du skal hogga dei i hælen    

      Davids sønn og kvinnens ætt  46,2.2  1 Mos 3,15 ditt avkom og hennes ætt     

            Døden oss i hælen går 805,2.3  1 Mos 3,15 hogge den i hælen            

             og knuse ormens hode 116,1.6  1 Mos 3,15 kvinnens ætt knuse ditt hode 

        Med bønn jeg støv og muld 381,1    1 Mos 3,19 for støv er du og til støv