Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

1. søndag etter påske, 1. rekke

Teie kirke, 20-års jubileum

6. april 1997 kl 11.00

Salmer

 

                187     Deg være ære                               

                                               JES 43,10-13 HERREN ALENE ER GUD OG FRELSER

                691     Hvor Herren ikke bygge vil                

                                               1 KOR 15,53-57 DÖDEN ER OPPSLUKT

                181     Jesus som iblant oss står                 

                ---------------------

                                               JOH 20,19-31 JESUS VISER SEG FOR DISIPLENE

                ---------------------

                418     Med Jesus vil eg fara                     

                687     På Herrens tempel bygges                  

                                               NATTVERD

                842     Min største hjertens glede                

                525     Rop det ut med hjertets jubel             

 

 

INNLEDNING TIL GUDSTJENESTEN

 

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

 

Apostlenes gjerninger begynner slik. Vi regner med at det er evangelisten Lukas som har skrevet dette:

I min første bok, Teofilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra begynnelsen av 2 og til den dag han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine påbud til de apostler han hadde utvalgt. 3 Han stod fram for dem etter sin lidelse og død og gav dem mange klare bevis for at han levde; i førti dager viste han seg for dem og talte om det som har med Guds rike å gjøre.

 

Det må ha vært noen rike dager apostlene hadde med Jesus da han viste seg for dem og talte med dem om det som har med Guds rike å gjøre. Vi er inne i de førti dagene mellom påskemorgen og Kristi himmelfarts dag, og i gudstjenestene henter vi fram det apostlene har fortalt fra disse dagene.

 

Apostlenes ord kalles “troens ord” (Rom 10,8), og vi trenger troens ord inn i vår egen tvil og vår egen tro, og inn i menigheten, på vår etappe av stafetten. Nå er det vår tur å gi evangeliet videre til nye folkeslag, til naboer og til vår familie. Jeg håper og ber for hver enkelt av oss at vi i dag må kjenne at vi får et troens ord. Et troens ord, som kan gi lys på tvilens mørke steder, og som kan gi ny glede i troen og tjenesten.

 

I dag feirer vi 20-års-jubileum for dette huset. Det er godt å ha et hus å ha menigheten i, akkurat som et er godt å ha et hus å ha familien i. Da blir det et skikkelig hjem.

 

Mange av dere har vært med her helt fra starten av. Jeg vil særlig gratulere dere! De som har vært ansatt her i kortere eller lengre tid, som vaktmestere og assistenter, kateketer, diakoner, organister og prester, er også invitert i dag. Gratulerer og velkommen, hver av dere! Biskop Dagfinn Hauge som vigslet kirken, er fremdeles svært oppegående, og vi er glad for at du er med oss, og skal forkynne troens ord for oss, slik du gjorde for 20 år siden. Vi håper dagen kan være en glede for din tro også, - når du ser at det lever, det du var med på å plante.