Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

1. søndag etter Kristi åpenbaring, 2. rekke

9.1.2000 kl 11.00

Nøtterøy kirke

Salmer

              1,1-3 Folkefrelsar til oss kom                  

            922      Ditt rike står gjennom alle tider

                                   JES 12,1-6 LOVSANG FOR HERRENS FRELSE

            634      Lat kvar jordisk skapning teia            

                                   EF 1,7-12 LOVSANG FOR FRELSESGAVENE

            506,1-2 Opp, alle folk på denne jord              

---------------------

                                   JOH 1,29-34 DØPERENS VITNESBYRD

---------------------

            234      Jesus, du har brakt Guds rike

              DÅP

            512      lovsyng Herrens navn                   

            525      Rop det ut med hjertets jubel             

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen.

I dag er det første søndag etter Kristi åpenbarings søndag. Åpenbaringstiden er den tiden i kirkeåret som mest er rettet inn på å hjelpe oss å tro. Det er bare én måte å styrke troen på: nemlig å bli så kjent med Jesus at han vekker din tiltro, din tro og tillit.

I år kommer påsken så sent at vi har god tid i åpenbaringstiden: to måneder. Jeg håper tekstene vi skal dele gjennom åpenbaringstiden må gjøre oss kjent med stadig nye sider ved Jesus.

La oss tenne Betlehemslyset, i bønn om at strålene fra Jesus må nå inn til de innerste deler av vår personlighet, - og ut til alle verdens folkeslag.

Tenning av Betlehemslyset

Preken

Innledning til tekstlesningen

Det er både nærhet og flukt over tekstene denne søndagen! Sentrum er en enkel oppfordring fra døperen Johannes: "Se!" Han så på sine tilhørere og så pekte han på Jesus og ba dem feste øynene på ham. Slik blir det et møte mellom Jesus og akkurat deg: "Se!" Og så presenterer døperen Johannes Jesus nærmere. Og da bruker han ord som løfter Jesus opp så han ikke bare angår dem som hørte ham, men alle i hele verden, - og så oss som er samlet i Nøtterøy kirke 2000 år senere: "Se der Guds lam som bærer verdens synd."

Prekentekst

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes, i det 1. kapittel fra vers 29:

Dagen etter ser Johannes Jesus komme, og han sier: "Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. 30 Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, for han var til før meg. 31 Jeg visste heller ikke hvem han var, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann." 32 Og Johannes vitnet og sa: "Jeg så Ånden komme ned over ham som en due, og den ble over ham. 33 Jeg visste heller ikke hvem han var, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Han du ser Ånden komme ned og bli over, han er det som døper med Den Hellige Ånd. 34 Og jeg har sett det, og dette er mitt vitnesbyrd: Han er Guds Sønn."

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

 

Døperen Johannes kom for å døpe med vann, men Jesus kom for å døpe med Den Hellige Ånd. Det er tydeligvis en veldig viktig forskjell.

Johannes kom som en forløper for Jesus. Mange trodde at Johannes var Messias, den Kristus som jødene ventet på. Men Johannes sa tydelig fra at han var bare en forløper. Johannes døpte med vann, en seremoni som var en bekjennelseshandling. Johannesdåpen var en forberedelsesdåp, en bekjennelseshandling. De som lot Johannes døpe dem bekjente: "Vi innrømmer at vi har synder på samvittigheten. Vi ønsker å bli vasket rene for våre synder, det viser vi ved å la Johannes øse vann over oss."

Å ha synder på samvittigheten, det er å ha ødelagt noe for andre. Vi har alle opplevd at noe er kommet imellom oss, - enten at jeg har sagt eller gjort noe som lukket døren mellom oss, eller at noen jeg ønsker å ha et åpent forhold til har ødelagt tilliten og stengt døren til meg. Kanskje er du midt inne i en slik krise? Du ønsker så inderlig at dere kan sette ord på det som ødela, og bedømme det likt, bruke de samme ordene om det: "Det var dumt av meg å si det jeg sa…" "Ja, det var dumt av deg å si det du sa…" Du vet at den dagen dere er kommet så langt, da er alt blitt annerledes igjen, og dere kan begynne på nytt.

Johannesdåpen betydde noe viktig den gangen. Det er det ikke vanskelig å forstå. Men la oss legge merke til forskjellen mellom Johannesdåpen og den kristne dåp! Johannes var tydelig på at den dåpen Jesus kom med, var noe mye mer enn en bekjennelseshandling.

"Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild." Matt 3,11

 

I den kristne dåp settes dødsmerket på våre synder, slik det skjedde i Johannesdåpen, - men så reises vi opp av dåpsvannet ved Den Hellige Ånd. Vi blir født på ny til et liv med Kristus, vi føyes inn i Guds menighet, og vi knyttes sammen med hverandre til ett legeme. Derfor sier presten til barnet: "Den allmektige Gud har nå gitt deg sin Hellige ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet."

Kristendom er ikke bare å bekjenne sine synder. Kristendom er å motta Den Hellige Ånd og bli født på ny. Jesus brukte også et annet uttrykk for det samme. Det kan være litt lettere å forstå. "Jeg vil ta bolig i dere," sa han. I juletiden sang vi om det på en spesiell måte:

Kom, la min sjel dog finne

sin rette gledes stund,

at du er født herinne

i hjertets dype grunn!

Norsk Salmebok 45,8

Mitt hjertes dør jeg åpner deg,

o Jesus, kom hit inn til meg,

og ved din nåde la det skje

at jeg din vennlighet må se.

Norsk Salmebok 5,7

 

Den Hellige Ånds oppgave er å stråle Jesu personlighet inn i oss. Derfor gir det mening når vi snakker om å ha Jesus i hjertet, i sentrum av vår personlighet.

Joh 14,23 Jesus sa:  "Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham."

 

Det går an å vite og merke at jeg er født på ny, at jeg har fått Den Hellige Ånd og at Jesus har tatt bolig i meg.

2 Kor 13,5   Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven.

Paulus regner det mest sannsynlig at de merker at Jesus Kristus er i dem.

Dåpen til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn

Det er dette vi innvies til når vi døpes i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Det var denne dåpen Jesus sendte disiplene ut med, for å bringe frelsen til hele verden og til hvert enkelt menneske:

Matt 28,18 "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

 

I dag skal et barn bæres til dåpen i gudstjenesten. Et barn skal settes inn på himmelveien. Foreldre og faddere har samlet seg om at dette vil dere med barnet dere har fått. Og dere har innstilt dere på at dere, sammen med oss andre menigheten, skal gjøre det som står i vår makt for at barnet skal bli bevart hos Jesus, og nå frem til det mål Jesus har for dette barnet og for hver av oss som står rundt det. Foran dåpen sies det klart hva dere og hele menigheten skal gjøre for dette barnet: Vi skal "be for barnet, lære det selv å be, og hjelpe det til å bruke Guds ord og den hellige nattverd."

 

Forskjellen mellom en bekjennelsesdåp og en dåp med Den Hellige Ånd kom med det Johannes pekte på: Se der Guds lam som bærer verdens synd. Se der Guds lam som løfter opp og bærer bort verdens synd. Jesus kom ikke for at vi skulle gå rundt og føle oss dømt på grunn av våre synder. Han kom for å sette oss fri fra våre synder. Han kom med sin skapende Hellige Ånd for å gi oss et nytt hjerte!

 

Denne søndagen har vi lest tekster som setter dåpen i vår gudstjeneste inn i en sammenheng som er så stor at det sprenger våre tanker:

·       Den personlige sammenheng: Hvor er dine synder? – Har du dem på samvittigheten, eller er de naglet til korset?

·       Den mellommenneskelige sammenheng: Oppgjør, soning og forsoning.

·       Den verdensvide sammenheng:
a. Det finnes en rettferdig verdens-orden. Gud skal en gang reise seg og dømme urettferdigheten. Men han utsetter dommen for å frelse.
b. Forkynn dette for alle folkeslag, og til jordens ender.

·       Den kosmiske sammenheng: Vår frelser har fått all makt i himmel og på jord.

 

Du kan ikke vente at du skal kunne få hele troen inn i ditt hjerte, - men du skal vite at Jesus er større enn du aner. Han har råd for større omveltninger og ulykker enn du kan forestille deg. Han kan være din hjelper og trøster når alt rakner, og når himmel og jord forgår.

Vit at du holder fast i Jesus, så kan du være trygg på at du har tilgang til alt du kan trenge!

            Ef 1,7: I Kristus har vi forløsningen

1 Kor 1,30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning,

Kol 2,3 For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.