Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

1. søndag etter Kristi åpenbaring, I. rekke

Nøtterøy kirke

10. januar 1999 kl 11.00

Salmer

 

                505     Jesus skal rå så vidt som sol             

                                               JES 42,1-4 HERRENS TJENER, FOLKENES LYS

                045     Når heile verda syng

                                               KOL 1,15-20 SKAPELSE OG FORSONING

                290     Se universets Herre                       

                ---------------------

                                               MT 3,13-17 JESUS BLIR DÖPT

                ---------------------

                860     Å salige dag som i håpet vi venter           

                039     Herre, din skapervilje

                525     Rop det ut med hjertens jubel

 

Inngangsord

Kjære menighet!

Nåde være med deg og fred fra Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus!

 

I dag er det 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag. Vi er gått inn i åpenbaringstiden. Nå åpenbares det for oss hvem Jesus virkelig er.

Det lille barnet som alle kan glede seg over,

Det lille barn i Betlehem,

han var en konge stor,

som kom fra himlens høye slott

ned til vår arme jord.

 

Jeg håper hver enkelt av oss kan få to glimt i dag: Det ene er et glimt av hvor nær han er akkurat deg, og det andre er et glimt av hans veldige storhet!

                Det er sus over tekstene i dag: Himmelen åpner seg, og viser de store sammenhengene i tilværelsen. Guds røst lyder fra himmelen, og vi aner noe av Jesu ord: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!

 

Når vi skal åpne oss for så alvorlige ting, så er det viktig at vi ikke gjør oss bedre enn vi er! La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder...

Preken

Tekstlesning

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det tredje kapittel fra vers 13:

Matteus 3,13 Da drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. 14 Men Johannes ville hindre ham og sa: "Jeg trenger å døpes av deg, og så kommer du til meg!" 15 Jesus svarte: "La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet." Da lot Johannes det skje. 16 Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. 17 Og det lød en røst fra himmelen: "Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i."

 

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

1. Himmelen åpnet seg

Hva er det som åpenbarer seg når himmelen åpner seg, og når det lyder en røst fra himmelen?

Vi hører at dette skjedde noen få ganger: Da Jesus ble født, da han ble døpt, da han tok med sine nærmeste disipler opp på et fjell og lot dem få se hans herlighet, da de første hedningene møtte Jesus, og da Stefanus ble stenet, som den første kristne martyr.

Ved Jesu fødsel:

Det tyter ut med engler.

De synger lovsanger:

·       Ære være Gud i det høyeste,

·       og fred på jorden,

·       blant mennesker som har Guds velbehag.

Om ære, fred og velbehag:

·       Gud er på plass

·       Han har fredelige hensikter

·       Han er velvillig innstilt til menneskene

Ved Jesu dåp:

Det kommer en røst. Med en kjærlighetserklæring:

Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.

Den Hellige Ånd kom ned over Jesus som en due.

2. Hvis Jesus hadde kommet til Norge i dag

a. Her?

Skulle vi få Frelseren hit? Er det noen grunn til at verdens frelserkonge skulle begynne i Norge? Vi har jo fått oljen. Vi arrangerte OL 1994 med glans. Og vant nesten VM i fotball i 1998.

                Det var mer veltruffet at verdens frelserkonge kom til Betlehem, at verdens frelserkonge begynte midt i Midt-Østen.

 

Men la oss ikke slippe tanken helt. Hvis Gud hadde valgt ut Norge som startsted for frelsen, i vår tid, - hva da?

b. Hva ville en frelserkonge grepet fatt i i Norge?

·       Voldsbølgen?

·       Ville han steget ned i narkotikahelvetet?

·       Kvinnemishandling? Incest? Trakassering på arbeidsplassen?

·       Asylsøkere og innvandrere?

·       Minstepensjonistenes kår? Skatter og avgifter? Renteøkningen?

·       Hva om han hadde kommet som frelserkonge til Norge i 1942?

·       Ville Norge vært et godt utgangspunkt for å bringe frelsen til alle folkeslag?

 

3. Hva grep Jesus fatt i der han kom?

·       Han kom som et barn, - så alle kunne ta imot ham. Han erfarte husløshet, flukt, barndom i et fremmed land. Han ble barnas forsvarer. Han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Han kom alle svake og utstøtte i møte, og gjorde felles sak med dem. Slik forberedte han seg på å være vår forbeder ved Faderens høyre hånd.

·       Det første han grep tak i som voksen var enkeltmenneskenes synder. Han gikk til døpren Johannes ved Jordanelven og ble døpt med en syndsbekjennelsesdåp. Han, den eneste skyldfrie, bøyde seg ned og løftet opp menneskenes synder. Han bøyde seg ned og tok tak og løftet våre synder opp på sine skuldre. Og dette fullførte han da han løftet syndene opp på korset og naglet dem fast der de hører hjemme. På korset.

·       Det neste var at han gikk inn i nærkamp med fristeren. Slik Eva og Adam møtte fristeren ved tidens begynnelse, og lot seg friste, slik møtte Jesus fristeren midt i vår tid, og stod imot ham. Slik ga han oss både seier og forbilde! Han seiret over Satans makt, og står fram som vår beskytter, - og han ga oss forbilde til å stå den onde imot, så djevelen ikke enda en gang skal få overmakten over oss. Han viste sin overmakt ved å befri de som var blitt bundet og besatt av Satan.

·       Det tredje han grep fatt i var vår uvitenhet. Han underviste om Gud, hans verdensstyre, hans vilje for menneskelivet, og kalte mennesker til omvendelse, tro og et liv i takt med Guds vilje. Han hadde tid til å undervise enkeltmennesker, han hadde tid til å undervise hele folket, og han underviste disipler for at de skulle bre åpenbaringen og velsignelsen ut til alle folkeslag.

·       Det fjerde han grep fatt i var urettferdigheten:
- Han grep fatt i religiøse regler som var blitt tømt for innhold, og bare brøt mennesker ned.
- Han løftet opp samaritanerne, et foraktet blandingsfolk som ble sett på som historiske svikere.
- Han løftet opp de fattige, og ga dem verdi om mennesker og tjenere for Gud.
Slik oppfylte han de gammeltestamentlige profetier, og folkenes lengsler: Han skal bringe retten ut til folkene! (Jes 42,1)

·       Det femte han grep fatt i var døden: Han stod opp fra de døde den tredje dag, og slik stod han frem som den første oppstandne. Han var den første og vi skal følge etter, vi som setter vår tro til ham.

·       Og det sjette er hele verden. Frelsen var ikke bare for et enkelt lite fromt menneske, som har sitt hemmelige hjerteforhold til Gud. Frelsen er for alle folkeslag. Og en dag skal hele universet fornyes, - befridd fra urettferdigheten og forgjengeligheten og døden.

Misjonens mål er rettferdiggjorte mennesker, rettferd i menighetene, rettferd i samfunnet, (internasjonal rettferdighet) og til sist en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. (2 Pet 3,13)

 

Hva griper inn i ditt liv?

Joh 3,16 Verden og hver den

 

På hellig grunn!

Jesaja 57,15 Så sier han som er høyt opphøyet, som troner evig og heter Den Hellige: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv og gjøre de knustes hjerter levende.

 


-----------

Dåpstale

Johannesdåpen og den kristne dåp.

Bekjennelsesdåp - Frelsesdåp

Jesu målsetting videreføres i disiplenes målsetting

                all, alle, alt, alle i Misj.bef - jfr fullføre all rettferdighet (pasan)