Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

18. søndag etter pinse, 1. rekke

Teie kirke

21. september 1997 kl 11.00

Familiegudstjeneste

Utdeling av Min egen kirkebok

Salmer

            570     Syng for Herren, hele verden              

            943     Måne og sol, skyer og vind                

            ---------------------

                                   MK 2,18-28 SPÖRSMÅL OM FASTE OG SABBAT

            ---------------------

            354     Milde Jesus, dine hender

            618     Fylt av glede over livets under           

            725     Jeg folder mine hender små                

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus.

 

Utdeling av “Min egen kirkebok”

Preken

Tekstlesning

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus i det 2. kapittel, fra vers 23 til 28.

Fariseerne og disiplene til Johannes holdt faste, og det kom noen til Jesus og spurte: "Både disiplene til Johannes og fariseernes disipler faster. Hvorfor gjør ikke dine disipler det?" 19 Jesus svarte: "Kan bryllupsgjestene faste mens brudgommen er hos dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. 20 Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da, på den dagen, skal de faste. 21 Ingen setter en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For da vil den nye lappen rive med seg et stykke av det gamle plagget, og riften blir verre. 22 Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin i nye skinnsekker!"

            23 En gang Jesus gikk gjennom en kornåker på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. 24 Da sa fariseerne til ham: "Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?" 25 Han svarte: "Har dere aldri lest hva David gjorde, da han var i nød og både han og mennene hans sultet? 26 Han gikk inn i Guds hus, den gang Abjatar var øversteprest, og spiste skuebrødene, som bare prestene har lov til å spise; han gav også til dem som fulgte ham." 27 Og Jesus sa til dem: "Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld. 28 Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten."

 

I dag skal jeg først si noe til dere som er fire år, og jeg skal prøve å si det sånn at mor og far skjønner det også. Jeg er vel omtrent så gammel som bestemoren og bestefaren deres, og jeg skal prøve å si det sånn at jeg forstår det selv. Det er ikke alltid det er så lett! Og så er det noen her som er oldeforeldre. Kanskje de også kan forstå det jeg sier?

            Jeg håper du skjønner det jeg sier, for jeg synes det er viktig. Men når du blir trett av å høre på meg, kan du se litt i boka du har fått. Dere som er mer enn fire år får prøve å følge med hele tiden. Jeg tror vi trenger dagens Gudsord alle sammen. Jeg merket i hvert fall at jeg måtte forandre livet mitt, da jeg skrev denne prekenen.

 

Jeg er ikke sikker på om mor og far har sagt til dere som er fire år, at det er noe dere ikke får lov til på en søndag. Hvis det er noe du ikke får lov til på søndag, så gjør det at søndag er helt forskjellig fra andre dager i uken. Det var litt om deg som er fire år.

·      Da mor og far var fire år, så fikk de sikkert ikke lov å banke og sage på søndag, så naboen hørte det. Selv om bestemor og bestefar forklarte dem at det var fordi naboene kanskje skulle hvile, så ble det ganske kjedelig likevel.

·      Da jeg var fire år, og da bestemor og bestefar var så gamle, da fikk vi ikke lov å banke så naboen våknet, men vi fikk ikke lov å ro ut og fiske på søndag heller. Faren min forsøkte å forklare at det bodde fiskere rundt oss, og når de ikke fisket på søndag, så skulle ikke vi gjøre det heller. Likevel syntes jeg det var dumt, for jeg hadde så lyst til å fiske, og så var det bare på søndagene vi var på et sted hvor jeg kunne fiske.

·      Da oldemor og oldefar var fire år gamle, så fikk de ikke lov å banke, og ikke lov til å ro ut og fiske. Men de fikk ikke lov til å strikke eller klippe heller. Det var nok ikke lett for en fireåring å forstå. Når tippoldemor og tippoldefar prøvde å forklare hvorfor, så måtte de bruke så mange ord, at de kanskje ikke skjønte det selv en gang, det de prøvde å forklare. Men de skjønte i hvert fall at det hadde noe med at søndagen er hviledag.

 

Det er ikke lett å forklare det vi ikke skjønner selv en gang. Men likevel, så er det akkurat som vi vet inne i oss at dette er noe viktig. Har du det av og til sånn. Av og til vet du inne i deg at dette er noe viktig, men så får du ikke forklart det helt. Og så blir du nesten sint, fordi du ikke får forklart det, og fordi andre ikke vil skjønne det.

 

Men i dag får vi hjelp av Jesus. Det er fint når det er noen som kan gi oss ord til å få sagt det vi mener, sånn at vi kan forklare det som er viktig. “Hviledagen er til for menneskenes skyld, ikke menneskene for hviledagens skyld.” Jesus snur tankene våre på hodet. Han vil få oss til å se budene fra en annen kant, - at budene er gitt for vår skyld.

 

Gud har gitt oss ti bud. For eksempel bud nummer åtte: “Du skal ikke lyve”. Hvis du har veldig lyst til å lyve en gang, så er det ikke noe morsomt at Gud har sagt at du ikke skal det. Men Jesus snur tankene våre på hodet. For hvis noen har løyet for deg, da skjønner du veldig godt hvorfor Gud har sagt at ingen skal lyve.

 

I vår har det vært tankevekkende å se mange ungdommers reaksjon på forslaget om å senke den seksuelle lavalder fra 16 til 15 år. Ungdommene forstår at det ikke bare handler om at 15 åringer skal få lov å ligge sammen hvis de har lyst. De er redde for at voksne som presser seg inn på dem vil unnskylde seg med at 15-åringen selv gikk med på samleie. Da er det bedre at det er ulovlig å ha samleie med en 15-åring, enten 15-åringen vil det eller ikke.

 

I vår tid er det en veldig betoning av selvbestemmelsen, som uttrykk for den maksimale frihet. Når det gjelder selvbestemt abort, kan man spørre. “Hvem er selv?” Skulle ikke det være barnet? Og når det gjelder selvbestemt konfirmasjon, ser vel flere og flere prester at det ofte er en illusjon. Foreldrene lokker og truer mange konfirmanter, og legger et sterkt sosialt press på dem.

 

Det budet det handler om i dag er bud nummer tre: “Du skal holde hviledagen hellig.” Da Jesus sa: “Hviledagen er til for menneskenes skyld, ikke menneskene for hviledagens skyld,” så var det for å få oss til å se budet fra den andre siden. Bud nummer tre betyr at ingen har lov å si at jeg må snekre på søndag, og ingen har lov til å si at jeg må ro ut og fiske, eller at jeg må strikke eller klippe. Jeg har krav på å få fri fra alt jeg arbeider med, én dag i uka. Hvis noen likevel kommer og sier at jeg skal snekre, og jeg synes det er vanskelig å si nei, kan jeg si: “Jeg får ikke lov av Gud til å gjøre det.”

 

Dette var det viktig for Gud å få sagt veldig tydelig. Det er ikke bare sånn at du skal holde hviledagen hellig, det gjelder også sønnen og datteren din, de som arbeider for deg, og de som er innflyttere i landet, ja til og med husdyrene dine skal få hvile den dagen!

2. Mosebok 20,10 Den sjuende dagen er hviledag for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller husdyrene, eller innflytteren i dine byer.

Vi kan tenke på sangen “Fola, fola Blakken, .... i morgen skal du hvile.” Det tyder på at det er en bondegård hvor de holder hviledagen hellig.

            Noen sier at å holde hviledagen hellig er å gå i kirken på søndag. Det er fint og viktig oå gå i kirken på søndag, og vi kunne kanskje ønske oss et bud om det. Men vi tar jo ikke med oss hesten i kirken, og ikke andre husdyr heller. Så hviledagen holder vi hellig ved å hvile.

 

Jesus forklarer at budet er gitt for vår skyld, for at vi skal få den hvilen vi trenger. Og ingen skal få lov å ødelegge hviledagen for oss. Derfor trenger vi regler. Av og til kan livet rote seg til for oss. For eksempel hvis det har bltt så mye å gjøre at vi ikke har fått tid til å skaffe oss mat. Da må vi ikke glemme at hviledagen er gitt som en gave til menneskene. Vi leste om at disiplene gikk gjennom en kornåker. De var blitt så sultne at de tok korn mellom hendene, og gned bort skallet, og spiste kjernene i kornet. Da kom det noen og sa: “Fy, det er ikke lov å høste korn på hviledagen!”. Skulle disiplene sulte i hjel, fordi om bøndene ikke hadde lov å sende ut gårdsguttene til å høste korn?

            Hvis det var en som holdt på å drukne ute på fjorden, skulle jeg si “Jeg får ikke lov av faren min å ro ut på søndag!” Nei, det skjønner jo alle! Jesus vil at vi skal tenke, Han vil ikke at vi skal holde oss for øynene og si: “Jeg holder hviledagen hellig. Og da er det det samme for meg om noen drukner eller sulter i hjel.”

 

Men når Jesus ber oss om å tenke, ikke bare å si “Fy! Fy!”, - da er det noen som sier. “Javel, da kan vi vel gjøre det vi synes er best selv, bare vi ikke kommanderer andre.” Fordi mor og far syntes det var dumt å si at det er noe du ikke får lov til på søndag, så er kanskje alle dagene blitt like for deg. Det blir ikke noen forskjell på hverdag og hviledag. Og fordi bestemor og bestefar syntes det er dumt at en ikke kan fiske og klippe og strikke på søndag, - så er alle dager blitt like for oss også. Det er litt bra at vi slipper regler som ikke betyr noe lenger, men det er kanskje litt dumt også.

 

Kanskje har du en far som reiser på kontoret på lørdag og søndag også? Eller en mor som sitter med prøver og skolebøker og papirer på lørdag og søndag, nesten mer enn de andre dagene i uken? Tror du det var det Jesus mente med at hviledagen var for menneskenes skyld?

            Kanskje mente Jesus at hviledagen var til for barnas skyld, så foreldrene skulle ha tid til å være sammen med dem, én dag i uken i hvert fall?

 

Det Jesus mente, var at vi måtte bruke hodet finne den beste måten å hvile på den ene dagen i uken. Det betyr ikke at vi er frie til å arbeide på hviledagen, men vi skal bruke hodet så dagen blir best mulig for alle.

Uansett skal vi la naboene få fred fra gressklipping og annet bråk på den dagen. det er en god regel, som naboen sikkert er glad for.

I tillegg trenger vi regler som gjør hviledagen til en annerledes dag. Hvilke regler har du? Det er greit nok at du ikke har regler om fisking og strikking og klipping, - men hva er dine regler?

 

Hva skjer hvis vi ikke tar en hviledag i uka? Jo, da blir vi utbrent. Da lekker kreftene våre ut som en sil, vi mister humøret, og hele livet består av regnværsdager.

            Det er særlig lærere og prester og sykepleiere som blir utbrent. Lærerne har med seg rettebunker som de ta i helgen. Prestene kan stresse så fælt med gudstjeneste og kirkekaffe og møter på søndag, at de må finne en annen dag i uken å hvile på. Mandag er prestens hviledag, og kirkekontoret er ikke oppe på mandag. Men så ligger det så mye på skrivebordet som skulle vært tatt. Sykepleierne må ofte ha vakt i helgene. Og det er ikke lett å ta skikkelig fri når alle andre er på jobb.

 

Det er det lett å glemme når butikkene gjerne vil være åpne på søndag. Det er vanskelig å ta skikkelig fri når alle er på jobb. Og det er lettere for sjefen å presse arbeiderne til å jobbe hver dag, for det er ingen som legger merke til når det er fridag. Dermed blir det flere enn lærere, prester og sykepleiere som blir utbrent.

 

Det er Guds store gave at flest mulig i samfunnet skal ha fri på samme dag. En selvbestemt hviledag er veldig vanskelig å gjennomføre. Vi trenger en felles fridag for å få tatt oss skikkelig fri. Og siden mange ikke har fornuft til å ta seg fri, har Gud lyst hviledagen hellig. Vi bryter Guds bud, hvis vi ikke holder hviledagen hellig.

 

Ja, nå fikk vi voksne noe å tenke på. I hvert fall jeg!

 

Kjære Jesus! Takk for at du forklarer ting for oss, så vi kan forstå det. Takk for hviledagen vi har fått. Vi vil prøve å ta vare på den og holde den hellig. Amen.