Harald Kaasa Hammer

tekstgjennomgelse til Ordet.be 2018

16. sndag i treenighetstiden II  

Punkter til prekenen med salmeforslag.

Liturgisk farge: Grnt

 

I

Salme 40,2-6

Herren hrte mitt rop

 

Rom 8,19-23

Hpet om herlighet

 

Mark 7,31-37

Jesus sa til den dve: Effata

II

Salme 13,2-6

Hvor lenge, Herre?

 

1 Pet 4,12-19

Nr en kristen lider

 

Matt 5,10-12

Salige er de som blir forfulgt

III

Ordsp 9,1-5

Visdommen innbyr til mltid

 

1 Kor 1,18-25

Vi forkynner en korsfestet Kristus

 

Matt 11,16-19

Likegyldighet og visdom

F

2 Mos 16,11-18

Gud gav folket manna

 

Tekstens sammenheng: Hvilke historier str fr og etter:

Fr: Avsnittet fra 3,18 er om dpen og det nye livet. 4,1 er et sterkt ord om at de som er i Kristus bde er lst fra synden, ikke skal la synden f nytt herredmme, og kan tro at lidelser som (heretter) kommer ikke er straff fra Gud for personlig synd. N er vi kommet over i tjenesten, med de gavene Gud gir. Og i teksten kommer det frem at tjenesten kan medfre lidelse. Lidelsen kan ogs forstes som en del av Guds skolering. Hebr 5,8 og 1 Kor 11,32.

 

Etter: Her er vi tilbake i tjenesten, med formaning til hyrder om tjene og ikke gjre seg til herrer over flokken. Den er jo Guds flokk og ikke hyrdenes flokk.

 

Tekstens klangbunn i GT: Jobs bok er den store boken om lidelse i GT, men ogs Salmenes bok, der over halvparten av salmene har lidelses- og klage-motiver. Mange har ftt trst og styrke i disse salmene, og hjelp til sette ord p lidelsen og klagen. Det er lov klage til Gud, slik Jesus klagde p korset med ord fra Salme 22!

At det kommer en endetid og dom, er kjent ogs i GT. Esek 7 og Dan 12,1-4. I jdisk tradisjon sies det at de rettferdige vil lide her i tiden, mens de urettferdige vil lide i tiden som kommer.

 

Tekstens klangbunn i NT: Jesus forberedte disiplene p lidelse i hans flge. Evangelieteksten for denne sndagen er fra bergprekenen, Matt 6,10-12. Ogs i avskjedstalene til disiplene er Jesus tydelig p hva som kan vente: Joh 15,20. Ja, det er en normaltilstand: 2 Tim 3,12 og Luk 6,26 og Apg 5,41. Men Apg 2,47 hrer ogs med. Det handler vel om ulike livssituasjoner for menighetene. Likevel er det grunn til sprre kritisk om fred og ro er uttrykk for gudgitt harmoni eller kristnes feighet.

 

Teksten i punkter:

1. Vers 12-13: Lidelse for troens skyld er delaktighet i Kristi lidelser. Kol 1,24.

2. Vers 14-18: Det er forskjell p lide for Kristi skyld, og lide p grunn av lovbrudd. Gud vker fremdeles over sitt skaperverk og skal en dag holde dom over all urett. Det gjelder ogs de som er i tjeneste for Gud. Luk 12,45-48.

3. Vers 19: Den som lider etter Guds vilje alts ikke p grunn av egne lovbrudd skal overgi seg til Skaperen og gjre det gode. Det er fristende svare urett med urett. 1 Mos 4,7, Ordsp 3,27, Tit 3,8 og 17, 1 Pet 2,15 og 1 Pet 3,11 og 13. Se ogs Rom 3,8.

 

 

Tekstens sammenhengende hovedbudskap:

Ta p dere lidelsen som kan komme p grunn av kristen bekjennelse og kristen oppfrsel.

 

Tekstens oppmuntring/ lfte/ evangelium:

 Guds nd hviler over dere nr dere lider for troens skyld. Luk 12,11-12.

 

Tekstens formaning/krav/lov:
Gled dere over lidelser for troens skyld. Tro ikke at lidelser p grunn av urett er kristen lidelse.

 

Sentrale temaer i prekenteksten (evt de andre):

Hva sier teksten(e)  (henvis med kapitel og vers)

- om Bibelen/Ordet?

- om bnn?

4,13 Gled dere jo mer dere fr del i Kristi lidelser.

4,16 Pris Gud for kristennavnet.

4,19 Overgi din sjel til den trofaste Skaper.

- fellesskapet/de helliges samfunn?

4,13 Mine kjre! Legg merke til varmen i dette avsnittet!

4,13 Lidelsene gir fellesskap med Kristus.

4,15 Menigheten m se til at ingen tillater seg beg lovbrudd i Jesu navn.

- om dpen?

- om nattverden? 

- om bekjennelsen? 

4,13 Ta med glede imot lidelser for Kristi skyld.

- om tilgivelse?

4,15 og 17 Tro ikke at tilgivelsen gir rett til gjre urett, og at kristnes ulydighet unngr Guds dom.

- om etterflgelse/Guds ledelse?

4,13 Lidelse er en del av Guds oppdragelse/skolering, en renselse/lutring i ilden. Hebr 5,8, 1 Pet 1,6-7 og Hebr 12,4-14.

4,15 Det er normalt med lidelse i Jesu flge. Matt 16,24, Joh 15,20 og 2 Tim 3,12.

4,19 Skaperen brer oss nr vi lider. Luk 12,11-12.

- om helbredelse?

- om misjon/vitnetjeneste?       

- om kjrlighetsgjerninger?

4,19 Vi skal gjre det gode, ogs nr vi lider.

- om omsorg for skaperverket?         

- om Jesu soning/dd og oppstandelse?    

- om gavemildhet/givertjeneste/tiende?   

- om vrt hp?

4,13 Om vi fr del i Krist lidelser, kan vi juble av glede nr han penbarer seg i herlighet. Rom 8,17. 1 Pet 5,1. Apg 7,55.

 

Menneskenes reaksjon p tekstens budskap da det skjedde:

 

 

Hvilke handlinger kaller teksten oss til gjre i dag?

Bekjenne vr tro, ta p oss lidelsene som kan komme og gjre det gode.

 

Sprklige innspill/viktige ord:

12: Ildprve. Ilden er bde noe som fortrer og noe som renser ut slagget og slik avdekker hva som er ekte. 1 Kor 3,10-15.

13: Kristi lidelser. Nr temaet er om lidelser, vil nok det mest aktuelle for tilhrerne vre personlige lidelser som sykdom p kroppen eller psykiske lidelser, sorg, savn og tapsopplevelser. Det er ikke slike lidelser teksten handler om. Men ogs i lidelser som ikke har noe med forflgelse gjre, kan vi kjenne en enhet med Kristi lidelser, og at han kan kjenne medflelse med oss. Hebr 4,15. Vi m vre varsomme med si at lidelser er tegn og varsler fra Gud. Han sender sol og regn bde over rettferdige og urettferdige. Matt 5,45. Se ogs Luk 13,1-5.

15: En som har blandet seg opp i andres saker. Det motsatte er 1 Tess 4,11: passe deres egne saker.

16: Kristen. Brukes ellers bare i Apg 11,26 og 26,28. Det kan vre at kristen ble brukt nedsettende, siden det brukes her i forbindelse med lidelse. Det vanlige navnet for kristne i NT er de hellige.

16: Skamme seg. I alle kulturer er det en skam komme i fengsel. I gresk kultur var det en skal lide.

17: Dommen skal begynne med Guds hus. Ordene i vers 17-18 henger sammen med endetidsforkynnelsen i evangeliene og Johannes penbaring. Det er varslet en trengselstid for disiplene i Matt 28,7-13 som start p endetiden. Mark 13,9. Dette gir ogs lys over ordet ildprve i vers 12.

18: Vanskelig bli frelst. Se Mark 10,23-25.

19. Overgi sin sjel til den trofaste Skaperen. Luk 23,46, 1 Pet 2,21-23 og Salme 37,5

 

Dagens historie/historiske vitnesbyrd/ intervju/ vitnesbyrd til preken:

 

Noen innspill til teksten:

I 2013 ga Pl Repstad og Irene Trysnes ut boken Fra forsakelse til feelgood. Tittelen er verd tenke over. Vi er ikke lovet at alt skal bli herlighet og glede dersom vi flger Jesus.

 

En mulig avslutning p preken:

Vers 19: De som lider etter Guds vilje, skal overgi seg til den trofaste Skaperen og GJRE DET GODE.

 

Sndagens ml: Hva nsker vi at menighetene skal g ut og gjre?

Frst og fremst: GJRE GODE TING, gjerne velge en spesiell god ting gjre denne dagen.

 

Utkast til sndagens inngangsbnn/samlingsbnn:

flge Jesus p lidelsens vei.

 

Sndagens overskrift:

Lidelse for Kristi/troens skyld.

 

Sndagens minneord (bibelvers fra prekenteksten):

Vers 19: De som lider etter Guds vilje, skal overgi seg til den trofaste Skaperen og GJRE DET GODE.

 

Salmeforslag til gudstjenesten:

Salme 13,2-6 Hvor lenge, Herre

466 Sorgen og gleden de vandrer til hope

895 Ja, engang mine yne skal se Kongen i hans prakt

1 Pet 4,12-19 Nr en kristen lider

  73 Korset vil jeg aldri svike som s salig bliver endt

409 I dine hender, Fader blid, jeg legger n ... min sjel og hva jeg er og har

Matt 5,10-12 Salige er de som blir forfulgt

77 Du Ord fr alle ver ... til spott og bl og brann

532 Guds kirkes grunnvoll ene ... Selv om den her m bre forakt for sine sr

270 Hen over jord et pilgrimstog ... Tross hat og bl, tross spott og sr

 

 

 

 


Side 3

16. sndag i treenighetstiden II  

Prekenteksten: 1. Pet 4,12-19

 

 

Sprsml til samtalegruppen:

 

1: Hva menes med lidelser for Kristi skyld? 

2: Har du opplevd motstand fordi du er en kristen?

3: Hva betyr det vre ulydige mot Guds evangelium? Matt 28,18-20. Rom 1,15 og 15,18 og 16,19.

4: Kjenner dere til organisasjoner som sttter forfulgte kristne?

5: Er noen av dere engasjert i sttte forfulgte kristne? Hvordan gjr dere det? Hebr 10,34 og 13,3.

6: Vet dere om kristne i vrt land som opplever motstand?

 

 

   Sndagens minneord (bibelvers fra prekenteksten): (gjenta som over)

Vers 19: De som lider etter Guds vilje, skal overgi seg til den trofaste Skaperen og GJRE DET GODE.