Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

16. søndag etter pinse, 2. rekke

Teie kirke 19. september 2004, kl 11.00

Presentasjon av konfirmanter

Salmer

943      Måne og sol

BØNN FOR DAGEN

Herre Jesus Kristus, du som tar imot oss i den hellige dåp, vi ber deg for konfirmantene: La dem få se mer av hvem du er, så de kan vokse i tro, håp og kjærlighet. Gi dem mot og styrke når livet blir vanskelig. Bevar dem fra alt ondt og la dem alltid eie gleden over livet. Vi ber deg for familie, venner, faddere og menighet. Hjelp oss alle å gi konfirmantene en god konfirmasjonstid. Amen.

LUK 10,38-42 JESUS HOS MARTA OG MARIA

036      Han skapte skogen

--------------------------

            PREKEN

            TROSBEKJENNELSE

--------------------------

            I'm on the Battlefield working for my Jesus

            PRESENTASJON AV KONFIRMANTENE

            BØNN FOR KONFIRMANTENE

            NATTVERD

873      Jeg livets brød (Under utdeling)

032      Du er hellig. Du er hel (Under utdeling)

049      Du omgir meg på alle sider (Under utdeling)

            VELSIGNELSE

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Amen.

 

Kjære konfirmanter, foreldre og menighet! Velkommen til gudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter!

 

Konfirmantåret har startet allerede for de fleste, med leir på Agderstrand. Vi skal se bilder fra leiren etter gudstjenesten. Da er det kirkekaffe og kirkesaft for foreldre og konfirmanter, og tid til orientering og spørsmål.

 

Budskapet i teksten vi skal lese i dag er at

Det er én ting som er nødvendig - alt det andre er bare viktig!

 

La oss åpne oss for hva Gud vil ha sagt oss i dag, la oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder…


Tekstlesning

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 10. kapittel, fra vers 38:

På sin vei kom Jesus til en landsby, hvor en kvinne som hette Marta, tok imot ham i sitt hjem. 39 Marta hadde en søster som hette Maria; hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. 40 Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» 41 Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. 42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»

Slik lyder Herrens ord.

Preken

Det er én ting som er nødvendig - alt det andre er bare viktig!

Lukas er utrolig god til å skrive! Syv setninger, og så ser vi dem for oss: Marta er travelt opptatt med å stelle i stand, - en ganske slitsom type. Mens Maria har tid til å sitte ned og høre på Jesus. Marta er tydelig irritert: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Og Jesus tar imot hennes irritasjon uten å droppe vennskapet.

Jeg leste at det er et ganske artig ordspill i denne teksten. «Herre!» sa Marta. På den dialekten de brukte sa hun «Mar!» og det betyr Herre eller sjef! Og Jesus svarte «Mar-ta! Marta!»

            Det var ikke eneste gangen Marta møtte Jesus med anklager. Da broren hennes døde, og Jesus endelig kom på besøk, gikk hun ham i møte og fyrte løs allerede før han var kommet frem: «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død.»  Joh 11,21

            Det er noen som har en egen evne til å stikke nåler i samvittigheten vår. Jeg er full av beundring for Jesus som orker å holde fast på vennskapet med Marta. Hun er jo ganske slitsom! Jesus satte seg ned med Marta der utenfor byen. Han gav seg tid med henne, før han gikk inn i byen og vakte Lasarus opp fra de døde. Jesus roet henne ned. Og så beskriver Johannes henne på en helt ny måte: Da gikk Marta og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne: «Mesteren er her og spør etter deg.»  Joh 11, 28

            Det var andre toner, det! Jesus gjorde et slitsomt menneske til en vennlig budbringer. Jesus kan forandre mennesker! Utrolig nok - og heldigvis!

Så var det oss, da!

I dag er den offisielle åpning av konfirmantåret, hvor vårens konfirmanter skal presenteres for menigheten. Det er nok å stresse med gjennom et konfirmantår, både for konfirmanter og foreldre og konfirmantlærere.

Kateketen og vi prestene har ansvar for at det blir 45 samvær over 8 måneder, at det organiseres leir og opplegg for dem som ikke var på leir, og et eget opplegg for konfirmanter som ikke er  døpt enda. Vi skal holde rede på et enormt puslespill for at flest mulig skal få den konfirmasjonsdagen de ønsker, oppdatere oppropslister og holde kontakt med foreldrene. Er det plass til Maria i dette stresset? Er det tid til å lytte til hva Jesus vil si? Kanskje har han noe spesielt han vil akkurat oss, noe som vil forandre vår innstilling til konfirmantarbeidet?

Og dere foreldre. Er dere Marta-foreldre eller Maria-foreldre? Tar selskapet og konfirmasjonsdagen all oppmerksomhet? Tenk om Jesus hadde noe spesielt han ville sagt deg denne vinteren, når han har deg på så nært hold. Det sies at den siste sjansen mennesker har til å forandre livskurs, er når en har tenåringer i huset. Dette året er en gylden anledning. Hvis Jesus fikk deg på talefot, så ville du kanskje få en helt annen energi til å stelle i stand, så konfirmasjonen ble toppen på kransekaka. Kanskje trenger du å gjenoppdage at Jesus er en levende person, ikke bare en du må grave deg 2000 år tilbake i historien for å forstå, men et levende menneske som sitter ved Guds høyre hånd og har verdens beste oversikt, og som har noe han vil si akkurat deg, fordi han bryr seg om akkurat deg.

Og dere konfirmanter. Det er lett at dette blir et Marta-år. Å stresse med alle fremmøtetider og bøker dere skal ha med, øvelser og fotografering. Og hva skal dere si når folk spør: «Hva tror du at du får? Hva ønsker du deg?» - Tenk om du turte å si: «Det jeg ønsker meg er at Jesus er mer enn en drøm, og at barnetroen min kan bli en ungdomstro.»

Det er én ting som er nødvendig, sa Jesus. Det andre er bare viktig!

Akkurat nå er vi her, og vi gjør akkurat det som Maria gjorde. Vi lytter til Jesus. I en gudstjeneste og under en preken er det ikke stort annet å gjøre. Og hvis vi tenker på noe helt annet, hvis tankene er helt andre steder, så blir det bare kjedelig å sitte her.

            Til slutt: Legg merke til hvor glad Jesus ble for at Maria hørte på ham. Det er ikke så vanskelig å forstå. Vi har det jo sånn vi også. Nå noen har tid til å høre på det vi forteller, når de bryr seg om det, og når det er viktig for dem, - da kjenner vi oss vel. Og hvis de sier «Nå fikk jeg jammen noe å tenke på!» - da kjenner vi at det har vært godt å være sammen. Det går an å forstå Jesus! Han er så menneskelig. Det er vel fordi han er det beste mennesket som finns.

Bønn:

Kjære Jesus! Vi ber deg om at vi må få en god konfirmanttid, både konfirmanter, foreldre og konfirmantlærere. Amen.

 

La oss reise oss og bekjenne vår tro!

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,

himmelens og jordens skaper.

 

Jeg tror på Jesus Kristus,

Guds enbårne Sønn, vår Herre,

som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,

født av jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus,

korsfestet, død og begravet,

fór ned til dødsriket,

stod opp fra de døde tredje dag,

fór opp til himmelen,

sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,

skal derfra komme igjen

for å dømme levende og døde.

 

Jeg tror på Den Hellige Ånd,

en hellig, allmenn kirke,

de helliges samfunn,

syndenes forlatelse,

legemets oppstandelse

og det evige liv.

Amen.