Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

16. søndag etter pinse, 1. rekke

Nøtterøy kirke

12. september 1999, kl 11

Tema: Søk først Guds rike

Salmer

            040b,1-5 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

                                   1 KONG 17,8-16 ELIA OG ENKEN I SAREPTA

            054      Jeg løfter mine øyne

                                   GAL 5,25-6,5 ANSVAR FOR ANDRE OG SEG SELV

            463,1-2 Sorgen og gleden de vandrer til hope  (Melodi 440)

            ---------------------

                                   MT 6,24-34 VÆR IKKE BEKYMRET!

            ---------------------

            750     Eg har ei teneste stor for Gud            

            047     Det er makt i de foldede hender

                                   NATTVERD

            460     Velt alle dine veier                      

            172,2+7   Som den gylne sol frembryter              

 

HKHammer 26. august 1998 kl 1900

Tale på HVE kristelige studentlag i Eik kirke

Preken

Dette er disippelundervisning. Vi er på hellig grunn. Jesus taler til sine alle nærmeste om det som er aller viktigst for ham.

 

Dette kan Gud hvis han vil.

Tekstlesning

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 6. kapittel, fra vers 24:

Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. 25 Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må ha for å leve, og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26 Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de? 27 Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, 29 men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. 30 Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Så lite tro dere har! 31 Vær altså ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? 32 Alt dette er hedningene opptatt av; men den Far dere har i himmelen, vet at dere trenger alt dette. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 34 Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

 

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

Bekymringsløshet

Fjern drøm?

 

Særlig knyttet til misjonsoppdraget.

Matteus 10,5 Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Ta ikke veien til hedningers land og dra ikke inn i samaritanernes byer! (Viser at dette er midlertidig og ulikt misjonsbefalingen i Matt 28,18-20. Prøvetur?) 6 Gå i stedet til de bortkomne sauene i Israels folk. 7 Og der dere kommer, skal dere forkynne: Himmelriket er nær! 9 Skaff dere ikke penger som dere tar med i beltet, verken gull eller sølv eller kobber. 10 Ta ikke veske med på veien, ikke to kjortler og heller ikke sandaler eller stav. For en arbeider er sin føde verd.

 

2. Tessaloniker 3,7 Dere vet selv hvordan dere må leve for å ha oss til forbilde. For vi førte ikke et uordentlig liv hos dere, 8 og heller ikke fikk vi maten hos noen uten å betale. Vi arbeidet natt og dag, vi strevde og slet for ikke å bli til byrde for noen av dere. 9 Vi har nok full rett til underhold, men vi ville gi dere et eksempel, så dere kunne gå i vårt fotspor. 10 For vi gav dere dette påbud da vi var hos dere: Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. 11 Vi hører nemlig at noen hos dere fører et uordentlig liv, de passer ikke sitt arbeid, men driver med unyttige ting.

Trosmisjon // kirkemisjon, selskapsmisjon

Skrefsrudsyndromet: Frykt for å avvise noen som kanskje kan bli en ny Skrefsrud. Vi må vurdere ansvarlig, så vil Gud lede frem eventuelle unntak.

Å be “Jesus, vær med meg!” eller “Jesus, la meg få være med deg”

Velsignelse eller etterfølgelse?

 

Å ha sin tjeneste tett opp til Jesus og hans rikssak.

WWJD

I Vårt Land i dag (26. august 1998) presenteres en ny Jesus-vekkelse. Kristenrockgruppa Big Tent Revival står i bresjen for den stadig mer omfattende “What Would Jesus Do”-bevegelsen. Det er solgt over 14 millioner armbånd med “WWJD”, for det meste i USA.

 

Eg har ei teneste stor for Gud

frå dag til dag i det stille...

 

Når då eg spør meg kvar arbeidsdag:

Kva ville Jesus vel gjere?

Så gjev han livsmod og arbeidslag,

så livet provar mi lære.

Om av og til det vert kvardagsgrått,

så det i striden går tungt og trått,

med bøn og bibel vert allting godt;

¦: for Jesus vil krafta vere. :¦

 

Norsk Salmebok 750  [T/M: Matias Orheim 1908/1920] Rop det ut nr 68

 

Dyraste Jesus, dig vil jag elska... Rop det ut nr 65

 

---------

Andakt på Nøtterøy menigheters samlingsfest

Borgheim menighetssenter søndag 7. september 1997 kl 1800

 

I dag har vi lest evangeliet om bekymringens farer, og om vår Herre som kler blomsten på marken og gir føde til fuglene under himmelen, - skulle han ikke da gi sine tjenere det vi trenger for å leve?

 

Eller kanskje er vår situasjon at det nivået vi har lagt oss på, gjør det vanskelig å be om Guds omsorg for klær og mat og tak over hodet?

 

Biskop Alex Johnson var en helt spesiell forkynner så lenge han levde. Han var prest på beste vestkant i Oslo i sine unge år, og sa en gang: “Disse pikene på Frogner, - hva vet de om bekymringer? De lever jo som skrevet står: ‘De arbeider ikke, de spinner ikke, men enn ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem!’.”

 

Eller vi kan tenke på en stiloppgave som ble levert på en engelsk kostskole. Oppgaven var fattigdom. Og en elev skrev om en lutfattig familie: “Faren var fattig, og moren var fattig, og barna var fattige. Kjøkkensjefen var fattig og alle kjøkkenpikene var fattige. Sjåføren var fattig, og de hadde bare råd til to Rolls Roycer.”

 

Hvordan henvender man seg til Gud, og ber om det daglige brød, når man bare har råd til to Rolls Roycer? Eller når man bor i kommunal tjenestebolig og har lønnstrinn 41 og epler i hagen?

 

Jeg vet ikke om dagens evangelium er rettet spesielt til vår forsamling. Budskapet er i det minste tankevekkende, og kanskje har det spesiell adresse til noen av oss. Det er ikke umulig, det.

 

I dag ville jeg ikke sette hovedfokus på den siden av evangeliet, men på det som står nederst på siden i biblene våre. Til mange vers i bibelen står det henvisninger til andre bibelsteder som kaster lys over det vi leser. Disse henvisningene er et skattkammer av bibelerfaringer som er samlet gjennom kirkens historie.

 

Jesus talte om Salomo i all sin prakt, men det henvises også til Salomo under det verset som heter: “Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.” (Matt 6,33)

 

Salomo overtok Israels rike fra sin far, David. Aldri har Israel vært så stort som i Davids tid. Det er ikke så rart at israelerne i vår tid satte davidsstjernen i flagget sitt. Den står for drømmen om Israels storhetstid år 1000 før Kristus. Akkurat som nordmennene grep til Snorre og sagatiden år 1000 etter Kristus, da våre forfedre skulle bygge opp en ny nasjon etter frigjøringen fra Danmark og Sverige.

 

Salomo var tydeligvis ganske skjelven over å skulle overta etter sin far. Han fikk tilbud fra Gud om å ønske seg hva han ville før han overtok makten. Det han bad om, kan være et forbilde i disse valgtider. Og det kan være et forbilde for alle oss med lederansvar i menigheten.

 

1. Kongebok 3,5 I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Han sa: "Si hva du vil jeg skal gi deg!" 6 Salomo svarte: "Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt åsyn i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Og denne store godhet mot ham har du holdt fast ved. Du har gitt ham en sønn som skal sitte på hans trone, slik det er i dag. 7 Nå har du, Herre min Gud, gjort meg, din tjener, til konge etter min far David. Men jeg er jo bare en ung gutt og vet ikke hvordan jeg skal oppføre meg (bære meg at) som fører. 8 Her står din tjener midt iblant ditt folk, som du har utvalgt, et folk så stort og tallrikt at det ikke kan telles eller regnes. 9 Så gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?"

            10 Herren syntes godt om Salomos bønn. 11 Og Gud sa til ham: "Siden du bad om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller at dine fiender skulle dø, men bad om forstand til å skjønne hva som er rett, 12 så vil jeg gjøre det du har bedt om. Jeg vil gi deg et hjerte som er så vist og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme siden. 13 Men jeg vil også gi deg det du ikke bad om, både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. 14 Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, likesom din far David gjorde (!), vil jeg gi deg et langt liv."

 

“Gi da din tjener et lydhørt hjerte,” ba Salomo. Han “bad om forstand til å skjønne hva som er rett”. Og Gud sa: “Jeg vil gi deg et hjerte som er vist og forstandig.”

 

Jeg ønsker for meg selv og for oss alle, at dette må være det viktigste vi ber om for vårt liv og vår tjeneste, nå når vi står foran et nytt arbeidssemester.

 

“Gi da din tjener et lydhørt hjerte,” ba den vise kong Salomo. Han “bad om forstand til å skjønne hva som er rett”. Og Gud sa: “Jeg vil gi deg et hjerte som er vist og forstandig.”

 

Amen.

 

----------------------------------------------

Momenter

Sangboken 577,5

Fortell ham alt, det tunge og det svære, Som du i tanken venter på din vei!

Den tyngste byrde som du prøver bære, Er den du selv på forhånd lager deg.