Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Fredag før andre søndag i faste
Incestofferets salme

 

Sint i dypet av mitt hjerte

rasende på voldsmanns ferd

Hvorfor laget du den smerte,

hvorfor brøt du ned mitt verd?

 

Med forakt jeg ser til deg

Hold deg alltid unna meg!

 

Tilgi, sier varme stemmer

med et blikk som ei forstår

Jeg hans adferd aldri glemmer

Ekkel hånd meg stadig når

 

Skrike vil jeg, rope ut:

Synden hans, den kjenner Gud!

 

Ja.. Guds lam den synden kjenner

også kroppen hans fikk sår

Skammens tornekrone brenner

mens han taus iblant dem står.

 

Se Guds lam! Han alt har båret

følgene av voldsmanns ferd,

Der på kors han henger såret,

viser han hva jeg er verd

 

Tårevåt jeg ser til deg.

Hold deg alltid nær til meg!

 

Åse Mostad, Vårt Land 14.4.92

 

Korset er et tegn både for den som gjør synd, og for den som er offer for andres synd. Så alvorlig tar Gud overgrepet, så mye må det til for å sone det han gjorde mot deg. Hvis en voldtektsmann fikk en bot på 25 kr, ville jenta føle at hun ikke var verd mer enn det. Der Jesus henger på korset, blir det tydelig hvor høyt Gud verdsetter henne.

 

Det er smertefullt å gå inn i en sak om incest eller andre overgrep, både for offeret og for overgriperen og for dem som står rundt dem. Både for offeret og for overgriperen kan det være et sjokk at det som skjedde gjorde så vondt. Tilnærmingen må gjøres slik at partene våger seg frem i lyset, både de som har påført en annen belastende opplevelser og offeret som har fått belastningen. Gapestokken hjelper ingen. Vi må komme forbi fnyse-stadiet, så vi kan åpne dører for begge parter til oppgjør og hjelp.

Min fortvilelse og Guds raseri

På korset blir begge parter tatt på alvor. Overgriperen får se hvor dramatisk Gud ser på det han har gjort. Offeret får merke Guds raseri på hennes vegne. Derfor kan arbeidet med å løse opp de vonde knutene skje under korset, men i to atskilte rom. Såret er så ømfintlig at en ikke skal foreslå noe møte før mange skritt er tilbakelagt. Kanskje skal det ikke skje i dette livet. Offeret må først komme seg på bena, så hun kan se overgriperen ansikt til ansikt, og ikke nedenfra. Det er så mye som må få tid å gro etter et tillitsbrudd og en fornedrelse. I så dyptgripende saker må en overlate overgriperen til Gud og en egen sjelesørger, og ikke presse overgriperens sjelenød ned over offeret.

Må jeg tilgi?

"Tilgi, sier varme stemmer, med et blikk som ei forstår." Mange har forstått så lite av dybden i et overgrep, at de buser ut med at "Du må jo tilgi!" Slik har mange fått en ekstrabyrde som dytter dem ned i selvforakt og skyldfølelse. Det kreves tid og tid og atter tid, - og dyp respekt, så en ikke gjør vondt verre.

         Mange kvinner har tilgitt seg til døde, bokstavelig talt, fordi de ikke har fått hjelp til å skille mellom tilgivelse og ny sjanse. En mishandlet ektefelle må ha rett til å beskytte seg, og si: "Jeg tilgir deg for det du har gjort, fordi du innrømmer det og er lei deg for smertene mine. Men jeg kan ikke ta sjansen på at det samme kan skje en gang til."

         De som har opplevd incest eller overgrep, bør absolutt finne en de kan ha tillit til. Det er for tunge ting å bære for seg selv. Det samme gjelder de som har begått incest eller overgrep.

På hjemmebane

Et overgrep blir dobbelt sårende når det skjer i et fellesskap som skulle være tillitsfullt og trygt. Salmenes bok gir oss ord til fortvilelsen. Til Gud kan vi rope om gjengjeldelse, uten frykt for å gjøre noen urett. For Gud vil dømme rettferdig. (Rom 12,19)

 

Det er ikke en fiende som håner meg

- det kunne jeg nok tåle,

ingen uvenn som ydmyker meg

- da ville jeg gjemme meg for ham.

Nei, det er du, min likemann, min gode venn og kjenning,

- vi som hadde fortrolig samfunn

og vandret i festtog til Guds hus.

La døden komme over dem, la dem levende gå til dødsriket!

For ondskap har de i hjem og i sinn.

Men jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse meg.

Både kveld og morgen og midt på dagen

må jeg klage og sukke.

Han vil høre når jeg roper,

fri meg ut av striden og gi meg fred,

enda mange går imot meg.

Gud skal høre meg og ydmyke dem,

han som sitter på tronen fra eldgammel tid. ‘Sela’

For de forandrer seg ikke og frykter ikke Gud.

Fienden legger hånd på sine venner,

skammelig bryter han sin pakt.

Hans tale er glattere enn smør,

men i hjertet tenker han på strid.

Hans ord er mildere enn olje,

likevel er de som dragne sverd.

Kast på Herren det som tynger deg,

han vil sørge for deg!

Han vil aldri i evighet la den rettferdige vakle.

Men du, Gud, styrt drapsmenn og svikere

ned i den dype graven,

så de bare får halvparten av sine dager.

Men jeg setter min lit til deg.

 

Salmenes bok 55,13-24