Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

15. søndag etter pinse, 2. rekke

Torød kirke

1. september 2002 kl 11.00

Salmer

* 379   For solglans over land og hav (hymne)

(Se prekenteksten om salmer, hymner og åndelige sanger)

Salme 103,1-6 MIN SJEL, LOV HERREN!

280      Syng sangen ny for Gud, vår Herre (salme)

            Joh 5,1-15 DEN SYKE VED BETESDA

309      Jag kan icke räkna dom alla (åndelig sang)

----------------------------

            Ef 5,15-20 PASS PÅ HVORDAN DERE LEVER

----------------------------

316      Frå sola stig og strålar

            FORBØNN 1

375      Vi stemmer i en frydesang

            NATTVERD alt 2

376      Å at jeg kunne min Jesus prise

652      Vårt sinn er fylt med glede (reserve under utdelingen)

* 299   Nå la oss takke Gud

Inngang

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen.

 

«Takk alltid Gud, Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn,» står det i prekenteksten. «Si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger; syng og spill av hjertet for Herren!» - Salmer, hymner og åndelige sanger.

 

La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder...

Preken

Innledning til prekenteksten

Prekenteksten i dag hjelper oss å takke, også når livet er vanskelig og dagene er onde. Vi får hjelp til å ta tak i det som holder, også når alt ramler rundt oss, når vi får lyst til å slippe alle hemninger siden livet går på dunken likevel. Gud er Gud i kaoset også. Han er ikke Gud bare for deilige solkinnsdager.

Prekentekst

Prekenteksten leser vi i dag fra Efeserbrevet, det 5. kapittel, fra vers 15:

Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, 16 så dere kjøper den rette tid, for dagene er onde. 17 Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. 18 Drikk dere ikke fulle på vin; det fører til utskeielser. Men bli fylt av Ånden, 19 og si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger; syng og spill av hjertet for Herren! 20 Takk alltid Gud, Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.

 

Slik lyder Herrens ord.

Er dagene onde?

Disse versene får ekstra trykk av situasjonen de er skrevet i: «Dagene er onde!» skriver Paulus. Det er uro omkring de kristne. De blir angitt og arrestert for sin tro. Paulus sitter i fengsel og skriver til efeserne, enten sitter han i fengsel i Cæsarea (58-60) eller i Rom (61-63).

 

Vi skulle kanskje tro at alle tanker om takknemlighet var blitt igjen utenfor den mørke fengselsscella. Men akkurat der trengte Paulus lys fra himmelen.

 

«Dagene er onde.» Vi kan ikke si at dagene er onde for folk flest i Norge i dag. Hos oss skal ingen fengsles for sin tros skyld. Vi lever i et land hvor alle har grunnlovsbestemt frihet til å tro og mene hva vi vil. Samfunnet har forpliktet seg til å verge trosfrihet, og forhindre diskriminering på grunn av religion, politisk oppfatning, rase eller seksuell legning.

Ingen av oss har risikert fengsel ved å komme til gudstjenesten i Torød kirke i dag, slik det skjer i Nord-Korea. Nord-Korea er nå det landet i verden hvor de kristne forfølges hardest. De ti verste landene er Nord-Korea, Saudi-Arabia, Laos, Vietnam, Turkmenistan, Maldivene, Bhutan, Pakistan, Afganistan og Somalia. (Vårt Land 29. august 2002) Norsk misjon i Øst har laget en oversikt som viser at 160 000 kristne mister livet på grunn av sin tro hvert år. Det er et tall som er ubegripelig høyt!

Noen av oss har opplevd mobbing på grunn av troen. Men for de aller fleste er det småtteri i forhold til fengsling og henrettelse. Vi kan ikke si at for kristne er dagene onde i Norge i dag.

 

Paulus satt i fengsel da han skrev dagens prekentekst. Han ble til slutt halshugget på grunn av sin kristne bekjennelse. Paulus hadde grunn til å si at «dagene er onde». Det gir formaningene hans konkret betydning. Når vi opplever onde dager, enten det er hverdagsbekymringer eller dramatiske påkjenninger, er det spesiell grunn til å

passe nøye på hvordan vi lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, 16 så vi kjøper den rette tid. 17 Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. 18 Drikk dere ikke fulle på vin; det fører til utskeielser.

 

Dette gjelder hver enkelt av oss, når vi opplever onde dager. Vi gjør vel i å slippe disse konkrete formaningene inn på oss, så vi har dem i ryggmargen når de onde dagene kommer!

- Det er ett sted i vår kirkes liturgier det snakkes om onde dager. Det er i vielsesritualet: Vi du bli fast hos henne i gode og onde dager. -

Hvem betaler?

Selv om vi ikke kan si generelt at dagene er onde i Norge, så er det hos oss, som over alt i verden, enkeltmennesker som må si: «Jo, dagene er onde!»

Vi finner et stikkord i teksten: «Drikk dere ikke fulle på vin.» Denne uken har vi lest i Tønsbergs Blad at tre av ti barn har foreldre som ruser seg. 15 000 av Vestfolds 48 000 barn har direkte eller indirekte problemer på grunn av foreldrenes rusmisbruk.

 

La med understreke tre ting med en gang:

1. Det skal være god plass til alkoholmisbrukere i Torød menighet!

2. Det er ingen som ønsker at deres bruk av alkohol skal gå ut over barna.

3. Vi må erkjenne at vi har med sterke krefter å gjøre, også vi som kjenner oss sterke i forhold til alkohol.

 

Det er få områder hvor slagord brukes så mye som i forhold til alkohol.

«Jeg vil at barna skal lære måtehold i hjemmet,» sier noen. «Så kan de få et fornuftig forhold til alkohol.» Problemet er at statistikken slår i hjel denne måten å tenke på. De ungdommene som lærer måtehold i hjemmet, er mye mer disponert for alkoholproblemer, enn de som har lært avhold i hjemmet. Jeg tror tiden er inne til å forstå at alkohol er et fellesproblem i Norge. Derfor er det ikke en privatsak.

«Men det må da være lov å kose seg litt!» Ja, det må være lov. Men spørsmålet er hvem som betaler! Det må ikke være lov å kose seg på andres bekostning. De som først og fremst betaler, er barna våre. Tre av ti barn. - Med Nøtterøys 10% av Vestfolds befolkning, betyr det at 1 500 barn på Nøtterøy har direkte eller indirekte problemer på grunn av foreldrenes rusmisbruk. Det skal godt gjøres at det ikke i hver eneste skoleklasse sitter barn med vonde hemmeligheter, som skammer seg over å ta kameratene med hjem.

Bibelens veiledning

Vi finner ikke et absolutt krav om å avstå fra alkohol i Det nye testamente, men vi finner et absolutt forbud mot å drikke seg full. (1 Tim 5,23 - Luk 21,34; Rom 13,13; 1 Kor 5,11; Gal 5,19-21; 1 Tim 3,2-3; 1 Tim 3,8-11; 2 Pet 2,13)

 

Det enkleste hadde vært om alle holdt seg helt borte fra alkohol. Det er bra med alle som gjør det. Men det er nok mer realistisk å snakke om ansvar. Hovedordet i den situasjonen vi er kommet i som nasjon, er ansvar:

Rom 15, 1 Vi som er sterke, må bære svakhetene hos dem som er svake, og ikke bare tenke på oss selv.

 

Vi som mener vi er sterke i forhold til alkohol, har ansvar for dem som er svake i forhold til alkohol.

1. Er jeg villig til å endre mitt bruk av alkohol, dersom det kan hjelpe noen?

2. Ikke bruke alkohol når alkoholikere eller misbrukere er til stede

3. Ikke bruke alkohol når barn og unge er til stede

Forstå hva som er Herrens vilje

Hver på vårt område trenger vi Paulus' formaning: «Forstå hva som er Herrens vilje!» Herrens vilje er at vi skal innrette oss på hverandre. Vi kaller det «den gylne regel»:

Luk 10, 27 Du skal elske din neste som deg selv.

Matt 7, 12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.

 

Det betyr at vi ikke skal la andre betale. Og i hvert fall ikke barna! Jeg håper dette er noe vi kan gjøre til et samtaleemne oss i mellom.

Vi ønsker å gi barn og unge et trygt sted å være.

Tidligere var det et absolutt krav at det ikke skulle være alkohol i kristne ungdomsmiljøer. Foreldre kunne trygt sende ungdommene sine på møter og leirer i kristen regi. På få år har det skjedd et ras. Forskjellen på kristne og andre ungdomsmiljøer blir mindre og mindre.

 

Men vi ønsker å bygge et trygt barne- og ungdomsmiljø i menigheten vår, og at foreldrene kan være trygge på å sende barna og ungdommene sine til oss.

Hvor blir det så av takknemligheten på takknemlighetens søndag?

Paulus satt i en fengselscelle og skrev om takknemlighet, lovsang og spill for Herren. Og når vi snakker om takknemlighet og lovsang, så flykter vi ikke fra verdens problemer. Midt i verdens problemer vil vi etablere et menighetsfellesskap som kan gi støtte og glede til å møte de onde dagene. Vi ønsker å holde kanalen åpen til vår himmelske Far, han som har oversikt fra himmelen over alt som kan møte oss, og han som åpenbarer sin vilje og sin vei midt i denne verden. Å takke og synge lovsanger er ikke en måte å flykte fra denne verden, men det er å regne med Gud i denne verden. For vi er ikke Gudsforlatt, - det må ingen få innbilt oss!

Bli fylt av Ånden, 19 og si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger; syng og spill av hjertet for Herren! 20 Takk alltid Gud, Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.

Treenigheten

Legg merke til hvordan alternativet til å bukke under på de onde dagene er å strekke seg ut i treenigheten og å holde sammen med hverandre i menigheten: Takk Faderen, i vår Herre Jesu Kristi navn, bli fylt av Ånden. Faderen, Sønnen og Ånden. Vi kan oppleve onde dager i verden, men verden er Guds. Vår skaper holder verden i sine hender, og fra himmelen har han full oversikt. Jesus er Herre, med all makt i himmel og på jord, - og han er vår Herre. Ånden svevde over vannene med sin skaperkraft da verden ble skapt.

Det er Guds livsrammer vi strekker oss ut i når vi opplever onde dager i denne verden. Vi er ikke overlatt til oss selv, vi som tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper, vi tror på Jesus Kristus som sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, og vi tror på Den Hellige Ånd som er i virksomhet fra verdens skapelse, som nå fyller oss med Jesu Kristi kjærlighet og som leder oss frem mot målet, mot legemets oppstandelse og det evige liv.

Vi trenger både salmer, hymner og åndelige sanger for å riste troen løs fra motløsheten, så troen kan utfolde seg og hente alle Guds velsignelser inn i de onde dagene. Om dagene er onde, så er Gud fremdeles god, og han sitter fremdeles på tronen.

Og vi trenger hverandre, til å rekke oss troens ord gjennom salmer, hymner og åndelige sanger, etter som vi trenger til i vår dagsform og dagens humør.

Blir alt løst, bare vi synger lovsanger?

Det er ikke slik at vi skal bite tennene sammen og takke og lovsynge hele tiden. Det blir kunstig. Legg merke til hva Jakob skriver:

Jak 5, 13 - 14 Er det noen blant dere som har det vondt? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. 14 Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn.

 

Salmene vi har i salmenes bok spenner fra klage og fortvilelse til glede og lovsang. Over halvparten av salmene inneholder klage over fiender som gjør livet surt for salmisten. Her er det salmer for alle erfaringer!

 

Men salmene skal ikke bare speile våre erfaringer og sinnsstemninger. De skal speile himmelen og Guds herrevelde midt i denne verden.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.