Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

15. søndag etter pinse, 1. rekke

Teie kirke 28. september 2003 kl 11

Familiegudstjeneste

Høsttakkefest og utdeling av «Barnas kirkebok»

Salmer

Inngangsord

Utdeling av «Barnas kirkebok»

Åpningsord (Veksellesning: La oss prise… Syng for Herren, pris hans navn…)

943      Måne og sol (Side 3 i kirkeboken)

            Lesning Luk 17,11-19 DEN TAKKNEMLIGE SAMARITAN

354      Milde Jesus, dine hender (Side 39 i kirkeboken)

--------------------------

            Preken: TAKK OG TRO - gode hverdagsbønner i familien

 

Bordbønn og takkebønn:

            Å du som metter liten fugl - For helse glede

Morgenbønn:

782      Når dagen atter sender

            Aftenbønn:

Jesus du er glad i meg (side 15 i kirkeboken) = Kjære Gud, jeg har det godt

 

Forbønn (3 ledd = ved familiegudstjeneste, med takk for høstens grøde)

+ Fadervår (Side 21 i kirkeboken)

            Offer

725      Jeg folder mine hender små (Side 9 i kirkeboken)

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Amen.

 

I dag har vi båret med oss korn og frukt og grønnsaker inn i kirken. Vi er her for å takke for jorda og for maten vi får å spise. I dag er det høsttakkefest. Vi takker Gud for kornet som blir til brød, for alle grønnsakene og for frukten vi kan plukke på trær og busker. Vi takker for at vi har mat nok, og ikke trenger å være sultne når vi legger oss om kvelden.

            Når det er høsttakkefest bærer vi kurver mer korn og frukt og grønnsaker inn i kirken, og sier til Gud: Det er du som gjør sånn at vi får mat av jorda og trær og busker. Takk skal du ha!

            Og så har vi med oss noen mennesker til kirken, og vi møter noen her som vi kan takke for. Ta den som sitter ved siden av deg i hånden, og se opp mot alteret og si: «Takk skal du ha!»

 

Det er mange fireåringer i kirken i dag. Kan dere rekke stå opp på stolen? I dag har dere gått inn i kirken på beina deres. Men for fire år siden måtte dere bæres. Da bar mor og far dere inn i kirken. Akkurat som vi har båret kurver med frukt og grønnsaker inn i kirken. Mor og far, mamma og pappa kom til kirken for å takke for at de hadde fått akkurat deg inn i familien sin, og de kom fordi de ville at dere skulle være Guds barn. Rekk opp hånda alle dere som husker den dagen!

 

I dag skal dere som er fire år få en bok som heter «Barnas kirkebok». Vi håper at du vil like denne boken, og at du får sitte i et godt og varmt fang og lese boka sammen med mamma og pappa eller de som er fadderne dine. Kanskje dere kan synge noen sanger i boken også, og be bønner som står der.

 

Vi leser opp navnet ditt, og så kan du komme fram og få boken din. Du må gjerne ta med en voksen. Det er koselig om du sier takk, men det er ikke så lett å huske på. Den beste måten du kan takke på, er å finne fram boka og sette deg sammen med en voksen og se på bildene og lese i den. Se for eksempel på disse to bildene: en kurv med frukt og grønnsaker, og et barn som bæres til dåpen. (Side 42-43) Det er deg denne boken handler om.

Tekstlesning

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 17. kapittel, fra vers 11:

På veien mot Jerusalem drog han gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. 12 Da han skulle gå inn i en landsby, kom ti spedalske imot ham. De ble stående langt unna 13 og ropte: "Jesus, mester, miskunn deg over oss!" 14 Da han fikk se dem, sa han: "Gå og vis dere for prestene!" Og mens de var på vei dit, ble de rene. 15 Men én av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han priste Gud høylytt, 16 kastet seg ned for Jesu føtter og takket ham. Denne mannen var en samaritan. 17 Jesus sa: "Ble ikke alle ti rene? Hvor er da de ni? 18 Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å gi Gud æren?" 19 Og han sa til ham: "Reis deg og gå hjem! Din tro har frelst deg."

Preken

(Ta med Kirkeboka og Lille katekisme)

 

Vi hørte om ti som var veldig syke og som møtte Jesus. Jesus gjorde alle sammen friske igjen, men det var bare en som kom tilbake til Jesus og takket ham. Han priste Gud høylytt, står det. Jeg vet ikke helt hva han sa. Men han sa vel «Hurra for Gud! Det er han som gjorde meg frisk!» Og så sa Jesus: «Din tro har frelst deg!»

 

Når vi takker, da vokser troen! Hvis du synes det er vanskelig å tro på Gud, da skal du takke.

I dag skal jeg snakke litt om å takke og å tro

Hva er det som skjer når jeg takker? Jo, da ser jeg den som gir inn i øynene og smiler. Når jeg takker Gud, da er det som jeg kan se inn i ansiktet hans og smile til ham. Og det smilet kjenner jeg er godt. Når jeg smiler takkesmil, da blir det godt og varmt inne i meg.

 

Det går an å gjøre takk til en god vane, noe vi gjør hver eneste dag. Akkurat som vi puster hver eneste dag. Det er veldig lurt. Og vi spiser hver eneste dag, og vi sover hver eneste natt, og vi står opp hver morgen.

 

Jeg skal snakke om fire gode vaner som mange har:

Ganske mange ber til Gud for maten og måltidet når vi skal spise.

Og noen husker å takke Gud for maten når vi er mette.

Ganske mange ber aftenbønn og takker Gud for dagen som er slutt.

Og mange starter dagen med en morgenbønn.


Bordvers og takkevers

Vi har mange fine bordvers som vi enten synger eller sier før vi begynner å spise?

Er det noen som har et sånt bordvers som de bruker hjemme?

 

O du som metter liten fugl, velsign vår mat o Gud.

Vi hører sammen med hele Guds skaperverk. Gud som gir mat til alle fuglene, vi ber at han også vil huske på oss.

 

Gledens Herre vær vår gjest ved vårt bord i dag.

Gjør vårt måltid til en fest, etter ditt behag.

Det er fint å tenke på at Jesus er hos oss når vi ber og synger.

Vi ber han om å være gjesten vår når vi sitter sammen. Da går praten mye lettere!

 

Herre, din jord bærer mat nok for alle, takk for den maten du vil vi skal ha!

Lær oss å dekke et langbord i verden, som alle kan reise seg mette fra.

I dette bordverset tenker vi på alle som ikke har nok å leve av.

 

Ikke alle er vant med å synge. Ofte leser vi bordbønnen i kor. Mange bruker en bønn med mange vanskelige ord, men de er blitt så glad i den at de ber den likevel:

I Jesu navn går vi til bords og spiser, drikker på ditt ord.

Deg, Gud, til ære, oss til gavn, så får vi mat i Jesu navn. (Norsk Salmebok 790)

 

Det er fint å ha god tid når vi spiser, og ha tid til å snakke sammen mens vi spiser, fortelle hvordan vi har sovet i natt, hva vi har gjort i barnehagen og på skolen og på jobben og hjemme. Mange familier avslutter måltidet med å synge et takkevers. Og så ser alle på den som har laget maten og sier «Takk for maten!»

            For helse, glede, daglig brød, vi takker deg o Gud.

 

For de gaver som du gir, takker vi deg Gud.

Du som hører før vi ber, priset være du.

 

Herre vi reiser oss mette fra bordet, takk for de gavene vår kropp har fått.

Nye skal sitte ved bordet og spise, hvis du får fordele har alle nok.

Trivsel

Det er viktig at dere finner bønner som alle i familien trives med, i hvert fall når dere får øvd litt. Det er viktig at kristne tradisjoner ikke blir stressende. Bli enige om å prøve å gjøre det på en spesiell måte i 2 uker. Begynn med noe enkelt som alle kan være med på, i stedet for noe veldig fint som bare blir et ork.

I noen familier er det vanskelig å vente med å begynne å spise frokost til den siste er ferdig på badet. I mange barnefamilier kan det være vanskelig å holde barna ved bordet til alle har spist. Noen barn har mer lopper i blodet enn andre. Ofte vil de voksne sitte litt lenger. Da går det an å be for maten midt i måltidet. For eksempel kan det være en avtale at når sistemann setter seg til bords, begynner de med bordbønnen, selv om det er en som akkurat holder på å si noe. Da er det viktig at den som ble avbrutt får fortsette med det han skulle si med en gang etterpå. Mor og far kan hjelpe med å huske hvem som snakket.


Og så var det aftenbønn

I sommer satt jeg og pratet med en mann på min alder og den voksne datteren hans.

Og så sa mannen: «Jeg må be aftenbønn hver kveld, jeg.»

Da så datteren på ham med store øyne: «Ber du aftenbønn!?»

«Ja,» sa faren, «jeg får ikke sove jeg, hvis jeg ikke har bedt aftenbønnen min.»

Datteren trodde ikke sine egne ører.

 

Mange barn synes at det er det koseligste de vet når far eller mor setter seg ned på sengekanten og leser litt, og så synger de aftenbønn, eller ber Fadervår. (Tegning side 13)

 

Er det noen som har en aftenbønn dere synger hjemme hos dere?

 

Vi synger:

Kjære Gud, jeg har det godt. Takk for alt som jeg har fått.

Du er god, du holder av meg. Kjære Gud, gå aldri fra meg!

Pass på liten og på stor. Gud bevare far og mor, - Og alle barn på jord. Amen.

 

I «Barnas kirkebok» står det en bønn som ligner på side 15. Det er samme melodien:

Jesus, du er glad i meg, derfor vil jeg be til deg.

Takk for dagen som er over, vær hos alle når vi sover.

Hjelp hvert barn på denne jord, søsken, venner, far og mor.

 

Etter aftenbønnen kan dere finne en ting hver å takke Gud for.

Det var en gutt som ikke fikk sove. Og så sa moren hans: «Du kan se hvor mange ting du finner som du kan takke Gud for.» Så slukket hun lyset. En time etter kom gutten tassene inn i stuen og sa: «Jeg blir aldri ferdig å takke. Det er så mye!»

Morgenbønn

Noen ber en bønn om morgenen også, eller synger en sang.

Nå skal vi synge en sang som ikke står i «Barnas kirkebok». Den lærte jeg av pappan min. Den sang vi alltid om morgenen når vi satte oss i bilen.

 

Når dagen atter sender sitt lysvell over jord,

vi rekker våre hender mot deg, vår konge stor.

 

Hjelp oss i dag å vandre på sannhets faste vei,

hjelp oss å glede andre med hjertet vendt mot deg!

Norsk Salmebok 782 

 

Den sangen gir en fin begynnelse på dagen. Men noen er så trøtte og travle når de står opp av sengen at de ikke kan tenke på å synge en sang en gang. Da skal jeg lære dere en bønn som tar fire sekunder. Den står i Luthers lille katekisme, som er en lærebok i familietradisjoner.

 

Fire sekunder: Du tar pekefingeren din og tegner et kors på deg, fra pannen til magen og fra skulder til skulder, og så sier du: «I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.» Ti ord på fire sekunder. Det er godt å strekke seg også når en står opp av sengen. Da strekker du deg ut mot Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd. Hvis du begynner dagen sånn, tror jeg du vil merke at de ti ordene får ny betydning hver morgen.

Takk og tro

I dag har vi lest om en som kom til Jesus og takket ham. Og Jesus sa: «Din tro har frelst deg!»

Når vi takker Gud, da er det som vi ser inn i ansiktet hans og smiler. Det er veldig lett å glemme å takke. Derfor trenger vi gode vaner, når vi setter oss til bords, og når vi er ferdige å spise, når vi legger oss og når vi står opp.

 

La oss reise oss og bekjenne vår hellige tro!

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,

som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket,

stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen,

sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,

skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke,

de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.