Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Torsdag før andre søndag i faste
Synd eller trivsel?

 

Hva skal til for å trives? Jeg merker at jeg trives og yter mitt beste når de jeg har rundt meg respekterer meg og er våkne for mine grunnleggende behov.

Jeg kjenner at det gjør meg godt

- når de tar hensyn til hviledagen min,

- når barna mine gjør ære på meg,

- når mennesker bryr seg om det som kan true meg

- når de tar hensyn til ekteskapet mitt,

- når de lar meg ha mine ting i fred,

- når jeg kan stole på at et ord er et ord,

- når ingen bruker knep for å lure fra meg noe

- eller prøver å sette mennesker opp mot meg.

 

Når jeg opplever dette, aner jeg at respekten deres ikke bare går på meg, men på noe bakenfor meg. Jeg aner at de har øyekontakt med min skaper og Far i måten de behandler meg på.

- De lar ingen andre hensyn komme foran Guds planer med meg.

- De vil bygge opp under min tillit til Gud og min respekt for hans navn.

 

Jeg aner at Gud har gitt de ti bud til mine medmennesker fordi han elsker meg. Han har gjort seg flid med meg, han har klare tanker om hvilke omgivelser han vil gi meg. Det er hans plan at mine medmennesker skal gi meg slike omgivelser. Han ser ikke likegyldig på den som legger seg på tverke og hindrer Guds gode planer med mitt liv. Han følger opp, og ser alt de gjør mot meg, han holder dem ansvarlig og han skal en dag kalle dem til oppgjør.

Salig er det folk som har Herren til Gud, det folk han har valgt til sin eiendom. Fra himmelen skuer Herren ned og ser hvert eneste menneske. Fra sin tronstol holder han øye med alle som bor på jorden, - han som har dannet alles hjerter og merker seg alt det de gjør. Sal 32,12-15

Synden har to sider

Det går ikke an å se synden bare fra min side eller bare fra din side. Jeg er både en som opplever din oppførsel, og jeg er en som oppfører meg mot deg. Men for å komme på innsiden av budene kan det være nyttig å dele opp, så jeg ser hva det betyr for meg at du har de ti bud. Da ser jeg tydeligere hva det betyr for deg at jeg har de ti bud.

Sett fra min side

For meg er det helt topp at Gud ser alt du gjør mot meg. Men hva synes du? Hvis du synes at det er ekkelt, er jeg redd du pønsker på noe. Fra min side er det flott at Gud erklærer noe for synd, - at du får høre at synd krenker Gud selv, ikke bare meg, - at han tar det personlig opp, hvis du gjør noe med meg, - at han ikke lar deg dø i synden, men trekker deg til ansvar for den.

Fra din side

Fra min side er det godt å ha et ord som synd, men hvordan ser den ut fra din side? Kanskje liker du ikke ordet i det hele tatt, fordi du synes synd er et ord for hengehoder, det dreper livsgleden, og kjører oss inn i mismotet. Eller kanskje mener du at synd er en allergi hos en livsfjern Gud i den høye himmel: Han tåler visst ikke synd, han unner oss ikke noen av jordens gleder, han har laget livet så stramt at ingen kan leve det. - Hvis du tenker slik om Gud, hvor blir det av meg da? Hvem blir glad av den livsgleden du snakker om?

Lik en galning som sender ut brannpiler og drepende skudd, er den som har sveket sin venn og sier: "Jeg gjorde det bare for spøk." Ordsp 26,18-19

 

Hvis du kjenner det ubehagelig at noen skal komme trekkende med synden hele tiden, kan du bruke et gammelt knep. Den beste måten å stoppe munnen på folk, er å erklære seg helt enig med dem. Du kan for eksempel si: "Vi er alle syndere." Slik gjemmes synden i solidaritet på livets bunn. Det er en halv sannhet at vi alle er syndere, og en halv sannhet blir fort til et dogme. "Vi er alle syndere" er et søtt dogme for en som slår kona si.

         Mot dette dogmet må vi lese Guds ord til Kain: "Du skal være herre over synden!" og Guds ord til Tessalonikerne: "Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv." (1 Mos 4,7 og 1 Tess 4,7) Mot dette dogmet er det om å gjøre å få øye på henne som synden går ut over, - for henne har Gud øye på. Ja, mer enn det. Hun er Guds øyesten. Den er det farlig å røre!

For så sier Herren, Allhærs Gud, den herlige, som har sendt meg, om de folk som plyndret dere: Den som rører dere, rører ved min øyesten. Sak 2,12

De to første bud

Hvis vi fjerner de to første budene, må vi selv finne gode grunner til å ta hensyn til hverandre. Hvis Gud ikke er vår Gud og vår første prioritet, blir våre medmennesker overlatt til vår velvilje og dagsform alene. Men hvis Gud er vår Gud, blir det om å gjøre å la hans barn få de gode omgivelser som budene hans legger opp til. Når jeg besøker en vennefamilie, vet jeg at det er best for barna om jeg støtter foreldrenes bud og regler.

Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er om vi elsker Gud og holder hans bud. 1 Joh 5,2

 

All tale om synd må settes inn i denne sammenhengen. Å synde er å stikke kjepper i hjulet for Guds kjærlighet til våre medmennesker. Budene angir hvordan Gud arbeider med menneskene han har skapt, hvilke livsrammer vi er skapt for og trives best i. Budene er hva han vil ha oss med på, så vi arbeider på linje med hans skapergjerning og ikke setter oss på tverke av den.

 

Synd er å ødelegge Guds gode planer,
         - for meg,
                  - for mine medmennesker
                          - og for skaperverket.