Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Onsdag etter første søndag i faste
Mellom veterantribunen og seierspallen

 

I Hebreerbrevet oppmuntres vi til å "holde ut i det løp som er lagt opp for oss". Hvis du får se at Gud har lagt opp en etappe som han mener at akkurat du skal løpe, da blir livet noe helt annet enn å sirkle rundt fristelser. Gjennom Det nye testamente går det frem at Gud har utrustet hver av oss for en etappe i hans frelsesplan, og han har lagt opp en spesiell etappe for hver enkelt av oss! (Rom 12,3; 1 Kor 12,11; Ef 4,7 og 16; 1 Pet 4,10)

         På tribunen er det en sky av veteraner. De har løpt sine etapper, og nå heier de oss frem. Jesus er allerede kalt opp på kongetribunen, og han kaller på vår oppmerksomhet. Vi er på det seirende laget!

Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Hebr 12,1-3. Les også kapittel 11 om veteranene.

 

Tjenesten gjør deg ikke syndfri, men det er så mye lettere å leve rett og ha oppmerksomheten rettet rett vei, når du arbeider tett opp til Jesus. Kanskje har du erfart det?!

Trenerens tilrop

En god idrettsmann legger igjen i garderoben alt som kan hindre hundre prosents innsats. La oss legge av synden, så vi kan stå rustet til kamp mot den egentlige synden: verdens ondskap. Vi må legge bort all doping, alt som frister oss til å gå den lettvinte vei i stedet for en real kamp. Stå etappen ut, og vær et realt menneske og en real kristen midt i denne verden!

         Det ligger en friskhet rundt Bibelens tale om fristelser, som henter oss ut av fristelsenes lumre halvmørke og inn i idrettsbanens flomlys. Den Hellige Ånd har et navn som kan bety "han som roper til oss fra siden". Tilropene fra treneren er ikke til å misforstå:

Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. 1 Pet 2,9

Når Gud prøver oss

Ingen som blir fristet, må si: "Det er Gud som frister meg." For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Jak 1,13

 

Hvorfor ber vi "Led oss ikke inn i fristelse", hvis det er sant at Gud ikke frister noen? Kanskje er dette en bønn om at Gud ikke skal gi oss opp og overlate oss til lystene våre og til det onde? (Rom 1,28) 

Gud frister ingen for at vi skal falle. Men han kan sette oss på prøve for å øve opp vår motstandskraft. I Det nye testamente brukes det samme ord om fristelser og prøvelser. Det er tankevekkende. Det kaster lys over et skriftord som mange har følt langt hinsides sine erfaringer:

Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det. 1 Kor 10,13. Se også Hebr 12,3-5 og 12-13.

 

Fastetiden kan gi oss en sportslig glede i å knekke synden, og til å ta prøvelsene som viktige øvelser i å tåle påkjenninger og å oppøve styrke.

Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholdenheten må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele og ikke stå tilbake i noe. Jak 1,2-4. Se også Rom 5,3-5.

 

Løft ditt hode, du raske gutt!                  Se, nå er en velbehagelig tid

Om et håp eller to blir brutt,                  da vi erklærer alle synder krig,

blinker et nytt i ditt øye                         og fremmer alle dyders vekst!

straks det får glans fra det høye!                                    Leo’s fastepreken år 450

Bjørnstjerne Bjørnson