Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

12 søndag etter pinse, 1. rekke

Teie kirke

10. august 1997 kl 11.00

Salmer

            336     Å, kor djup er Herrens nåde               

                                   JES 2,12-17 HERREN DØMMER HOVMOD

            321     Guds Sønn er kommet til oss ned           

                                   ROM 3,21-26 RETTFERDIGHET VED TROEN

            324     Er Gud for meg, så trede                  

            ---------------------

                                   LUK 18,9-14 FARISEEREN OG TOLLEREN

            ---------------------

            328     Å, hvor er jeg vel til mote               

            350,3-6 Du nådens sol og sete                     

            449     Ren og rettferdig                         

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

 

I dag er vi kommet til 12. søndag etter pinse. Det høres ut som et husnummer, og sier ikke så mye om denne dagens særpreg.

            Men prøv å tenke deg kirkeåret som en lang boligblokk med to etasjer. I hver etasje er det en leilighet for hver søndag og helligdag i kirkeåret, - det blir mellom 60 og 70 leiligheter i hver etasje. Det ene året flytter vi oss fra leilighet til leilighet i første rekke, og neste år i annen rekke. Mellom leilighetene i første og annen rekke er det trapper, for de hører sammen, og vi åpner dem med samme kollektbønnen hvert år.

            I hver leilighet er det et evangelierom. Der finner vi et skrivebord med et brev fra Det nye testamente, og en gammeltestamentlig skattkiste. Så er det et skap med tilleggstekster som vi av og til bruker som prekentekst.

            På mandag går presten inn i neste leilighet, og begynner forberedelsene til at menigheten kan komme etter. Han snuser og suger inn inntrykk, og prøver å få fornemmelse av atmosfæren i leiligheten. Han leter frem gode ord og formaninger, trøst og irettesettelser. Han ser inn på badet om det vanker kalddusj eller varme bad denne dagen. Ting skal blankpusses og stå klart til menigheten kommer. Akkurat som når vi skal ta imot folk hjemme, tenker vi både på dem som skal komme og på hva vi har å by dem. Og så må vi ha litt ekstra, til dåpsfølget og til barna, og hvis én trenger spesielt omsorg.

            Snart kommer organisten og leter frem de spesielle notene for dagen, og kirketjeneren og klokkeren og tekstleseren. Og så er det blitt søndag, og vi kan åpne dørene for menigheten.

 

12. søndag etter pinse kommer vi inn i tempelet, og skal møte fariseeren og tolleren. Vi møter to forskjellige måter å be på.

·        Det handler om hvordan vi nærmer oss Gud.

·        Det handler om hvordan vi nærmer oss våre medmennesker.

·        Og det handler om hvordan vi ser på oss selv.

 

La oss gjøre som tolleren, og bøye oss for Gud, og bekjenne våre synder...

Preken

Innledning til tekstlesningen

Jo mer jeg har vandret rundt i tekstene i dag,  jo kosteligere er de blitt. Noen av kostbarhetene får jeg tid til å åpne så alle kan se inn i dem, og noe ville jeg så gjerne få trykket ned i hånden på den som ikke våger å forsyne seg.

 

I dag er det tre særtrekk fra Guds ord, som vi samles rundt:

1.      For det første, hovedsaken: Nåde for syndere! Et troens ord til dem som kveles av skam.

2.      For det andre et speil. En advarsel mot noe som kan drepe troen: Hovmodet. I dag kaller vi det å være høy på pæra. Men det er noe vi bare sier om andre.

3.      For det tredje en stille samtale, om forskjellen mellom syndserkjennelse og selvforakt.

Tekstlesning

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas, det 18. kapittel, fra vers 9:

 

Lukas 18,9-14 En annen lignelse fortalte han til noen som stolte på at alt stod rett til med dem, og så ned på andre: 10 To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. 11 Fariseeren stilte seg opp og bad slik: "Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, som snyter, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. 12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener." 13 Tolleren stod langt nede og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: "Gud, vær meg synder nådig!" 14 Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

 

Dagens tekst har en tydelig adresse: Jesus fortalte en lignelse til noen som stolte på at alt stod rett til med dem, og så ned på andre. Gjelder det oss som er samlet her? Her gjelder det å ha tungen rett i munnen. Gjennom det jeg har opplevd av Teie menighet gjennom 9 måneder, kan jeg ikke si at det karakteriserer menigheten. Og jeg vet ikke om jeg kan si at det karakteriserer noen menighet jeg kjenner. Men det er helt klart et ord til selvransakelse for en hver. Tendensen ligger der i oss alle. Hvordan omtaler jeg andre mennesker? Hva slags samtaler synes jeg gir meg størst tilfredsstillelse? Er det der hvor vi overgår hverandre i akking over verdens elendighet? Tendenser er det i oss alle!

 

Og vi har alle tendenser i oss til å miste motet, til å synke ned i selvforakten. Særlig når jeg har lite krefter. Da minnes jeg om alle tabbene jeg har gjort, og alle feilene. Mange år etter kan jeg høre ordene i kritikk jeg har fått, som rungende ekko i sjelen. Og så forbindes det med en dyp visshet om at jeg har såret Gud, og dem han er glad i, og meg selv, og alt jeg kunne ha gjort godt. Og jo mer jeg slår øynene ned, jo mer knugende føles himmelen over meg.

 

I dagens tekst er det som Jesus står foran både fariseeren og tolleren, og prøver å få øyenkontakt med dem begge to.

·        Fariseeren må våge å slå blikket ned, for å møte Jesu blikk. For Jesus står ved siden av dem fariseeren ser ned på. Enten fariseeren liker det eller ikke, så er det Jesu posisjon. For Jesu plassering er ikke der hvor han kan godkjenne mennesker, men der han er for å frelse.

·        Og Jesus står foran tolleren, og ber ham løfte blikket, og se på sin frelser. Og se at hver enkelt synd han skammer seg over, har fått den behandling de fortjener: De er naglet til korset. De er ikke bortforklart eller glemt, - de er naglet til korset. Og Jesu venter bare på et blikk: “Vil du holde fast i syndene dine, eller vil du la dem henge fast på korset?”

Syndsbekjennelsen og selvforakten

Av og til kritiseres vi for at gudstjenesten begynner med syndsbekjennelse. Det er en så negativ start på gudsforholdet å bekjenne sine synder. Og det er klart, at hvis vi blir stående med øynene i bakken, så blir det negativt. Men hovedsaken er jo å møte Jesu blikk, og motta syndenes forlatelse. Da blir syndsbekjennelse det sunneste et menneske kan møte dagen med.

            Det er nok et faktum at en del forkynnelse har stanset med de nedslåtte øyne, og da er veien farlig kort til en selvforakt som ikke er forenlig med Guds kjærlighet til oss. Kanskje er det grunn til å kalle vårt århundre for selvforaktens århundre i vår del av verden. Den tydeligste formulering av selvforaktens lov, har Aksel Sandemose gitt oss. I boken

“En flyktning krysser sitt spor” fra 1933 har han satt opp Jante-loven, etter den lille byen Jante i Danmark:

1. Du skal ikke tro at du er noe.

2. Du skal ikke tro du er like meget som oss.

3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss.

4. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.

5. Du skal ikke tro du vet mer enn oss.

6. Du skal ikke tro du er mer enn oss.

7. Du skal ikke tro at du duger til noe.

8. Du skal ikke le av oss.

9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.

10. Du skal ikke tro du kan lære oss noe.

Dette er en drepende lov, og en drepende holdning mellom mennesker.

            Det er en lov for de nedslåtte øyne. Men gudstjenestens syndsbekjennelse handler om å møte Jesu blikk, og bli ferdig med synden. Og det er det sunneste et menneske kan gjøre.

 

For noen er syndsbekjennelsen en nødvendighet i begynnelsen av en gudstjeneste, for det de bærer på er blitt for tungt for dem. For andre kan syndsbekjennelsen være en nødvendig påminnelse om nåden som grunnlaget for å møte Gud. Det er en påminnelse om hva vi ville vært uten Jesus. Hovedpoenget i Jesu lignelse er den bekjennelsen Paulus kommer med: “Ved Guds nåde er jeg det jeg er.” (1 Kor 15,10)

            Jeg tenker meg syndsbekjennelsen i begynnelsen av gudstjenesten som en dørmatte. Hvis jeg kommer med sølete sko, er det godt å få gnidd skikkelig av seg. Men selv om jeg kommer med nypussede sko, uten et støvgrann verken oppå eller under skoene, så viser jeg respekt ved å tørke av meg på føttene før jeg går inn i huset.

            Syndsbekjennelsen er tydelig, slik tollerens bønn er tydelig. “Gud, vær meg synder nådig,” sa han. Det er rett på sak. Ikke en utydelig antydning som “Jeg har nok kanskje ikke vært som jeg skulle.” Nei: “Jeg har krenket deg.”

Er fortellingen om fariseeren og tolleren blitt altfor populær?

Prekenteksten i dag er gått inn i språket vårt, og er blitt en av de mest kjente fortellingene i Bibelen. Ja, den er blitt så populær, at en kan bli litt mistenksom. Det er jo tankevekkende at i norsk språkbruk ere det blitt fariseeren som slår seg for sitt bryst. “Jeg er ikke av dem som slår meg for mitt bryst og sier. ‘Se på meg!’” I Jesu lignelse er det motsatt. Det er tolleren som slår seg for sitt bryst, og sier “Gud vær meg synder nådig!”.

            I dag er det blitt en omvendt fariseisme: “Jeg er i hvert fall ikke en fariseer. Jeg er i hvert fall ikke en hykler, sånn som de som går til gudstjeneste bare for å vise seg frem.”

            Jesus fortalte lignelsen for å advare mot moralsk overlegenhet, mens i dag brukes lignelsen til å forsvare moralsk likegyldighet.

 

Vi merker ellers godt på Jesus at han ikke vil forsvare moralsk likegyldighet. Tolleren er et eksempel på sann omvendelse til Gud, ikke på en akseptabel måte å leve på. Tenk på Sakkeus. Da Jesus kom inn i hjemmet hans, erklærte han at han ville gjøre opp for seg, og gi firedobbelt tilbake til dem han hadde presset penger av. Og Jesus sa: I dag er frelsen kommet til dette huset. (Luk 19) Og tenk på den rike, unge mannen som hadde holdt alle budene fra sin ungdom av. “Jesus så på ham, og fikk ham kjær,” står det. (Mark 10,17-21)

 

Nei, Jesus tar det ikke lettvint med våre liv, for det ville gå ut over andre. Han tar det ikke lettvint med dem vi presser for penger og arbeid. For han vet hvem som må betale. Det er alltid noen andre som må betale, hvis jeg tar meg friheter.

 

Fortellingen om fariseeren og tolleren skal gi tolleren frimodighet til å møte Jesu blikk, og gi fariseeren en påminnelse om å senke blikket, så også han kan få nåde hos Gud.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

 

------------------------------------

Momenter

 

Det er sunt å være seg bevisst at man ønsker noe, selv om man ikke makter å leve opp til det. Hykleri blir det først hvis en krever noe av andre, men tillater seg å gjøre det selv.

 

Det blir galt hvis vi mener at en ikke kan lære til andre noe som en ikke har maktet å leve opp til selv. Da ville jo all moral gå nedover i et samfunn! - Ikke sant?

 

Takknemlighet er sunt - stolthet er skadelig.

Ydmykhet er sunt - selvforakt er skadelig.

Frimodighet er sunt - hovmod er skadelig.

 

Salomos ordspråk 23,17 Vær ikke harm på syndere, men vis alltid iver for gudsfrykt! 18 Gjør du det, da har du en fremtid, og ditt håp er ikke forbi.