Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Mandag etter første søndag i faste
Forsakelsen

 

"Jeg avsverger djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen!" Fra de første århundrene var dette opptakten til dåpsbekjennelsen. De som skulle døpes, snudde seg mot vest, spyttet tre ganger og erklærte sin forsakelse. Så snudde de seg helt rundt, mot øst og oppstandelsens morgenrøde og bekjente troen med like stor kraft som de hadde avsverget djevelen. Slik bega de seg inn i det åpne rom hos Gud deres Far og Skaper, sammen med Jesus deres Herre og frelser, og de åpent seg for Den Hellige Ånd gjerninger. Slik sa de JA til at Ånden skulle lede dem frem gjennom kirken og det kristne fellesskap til syndenes forlatelse, og så videre til legemets oppstandelse og det evige liv.

Djevelens gjerninger og djevelens vesen

Når vi avsverger djevelen og alt hans vesen, så sier vi nei til konkrete gjerninger, selv om de kan lokke oss med spenning: okkulte handlinger, å søke innsikt gjennom magiske handlinger, å lytte til spådommer, å delta i spiritisme og være nysgjerrige på besettelse. Djevelen skal ikke slippe frem til oss med slike gjerninger, og vi skal ikke være med på dem. (2 Krøn 33,6; 3 Mos 20,27; Apg 16,16-18)

         Når vi sier nei til djevelens vesen, er det ganske menneskelige trekk vi avviser: hovmod og innbilskhet, løgn og halvsannheter, baksnakkelse og fristelser. (1 Tim 3,6; Joh 8,44)

Forsakelsen kaster lys over troen

Trosbekjennelsen er ikke bare en oppramsing av hva menigheten mener. Likesom forsakelsen er et aktivt NEI til djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen, er trosbekjennelsen et aktivt JA til den treenige Gud, til å leve livet i hans gode rammer, etter hans gode vilje og rettet mot hans gode mål.

Forsakelse er å ta ansvar

For oss alle gjelder det at vi har ansvar for hva vi slipper inn på oss og hva vi slipper ut av oss. Når vi forsaker djevelen, betyr det at vi ikke ser på ham som en uovervinnelig makt.

Det umulige og helt nødvendige budet

Herren sa til Kain: "Hvorfor er du harm, og hvorfor stirrer du ned for deg? Hvordan er det? Har du godt i sinne, kan du løfte blikket. Men har du ikke godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Den vil ha makt over deg, men du skal være herre over den." 1 Mos 4,6-7

Gud kalte oss ikke til urenhet

Det er merkelig at det skal være nødvendig å si det. Men Paulus fant det altså nødvendig å skrive til menigheten i Tessalonika:

Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. 1 Tess 4,7

 

Kanskje var nåden blitt en sovepute i denne menigheten: passe myk i halvmørket. Når jeg bare ikke blir konkret, kan det høres helt evangelisk ut å si: "Uansett hvor mye jeg synder, er Gud like glad i meg." Men hva hvis jeg blir konkret? "Uansett hvor mye jeg snyter kundene, er Gud like glad i meg." Da hører alle at noe er galt, - i hvert fall hører kundene mine det! Guds krav til Kain er musikk i deres ører: "Du skal være herre over synden!" Hadde ikke Gud sagt det, ville hans kjærlighet til kundene mine vært lite verd.

Å slutte fred med syndene

Det er fristende og farlig å slutte fred med syndene. Det setter strek over vekst og modning og rettskaffenhet.

Men når en rettferdig vender seg bort fra sin rette ferd og gjør urett, all slags styggedom som de ugudelige gjør, skulle han da få leve? Alle de rettferdige gjerninger han har gjort, skal være glemt. Han skal dø fordi han viste seg troløs og syndet. Esek 18,24

 

Alle er ansvarlige for sine liv, for å kjempe mot synden, og strekke seg etter det gode, og gi kjærligheten rom. Uoppgjorte synder er landingsplasser for djevelen og et grumsete rede for alle mulige fristelser. Det beste vern mot djevelen, er å legge hele livet åpent for Gud.

Gi ikke djevelen rom

La ikke djevelen slippe til! Ef 4,27

         Bøy dere da for Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn! Jak 4,7-8

 

Det kan virke veldig optimistisk med slike formaninger. Men hemmeligheten ligger nettopp i Guds nærvær og hjelp. Han står rett bak deg for å støtte deg. Og han har gitt sterke løfter om å bevare deg.

Vi vet at den som er født av Gud, ikke synder; for han som er født av Gud (Kristus), bevarer ham, og den onde rører ham ikke. 1 Joh 5,18

         Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv; de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min Far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min Fars hånd. Joh 10,27-29