Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

11. søndag etter pinse, 1. rekke

Teie kirke 24. august 2003, kl 11

Salmer

15,1-2 Våkn opp du som sover

            Jer 18,1-10 LEIREN I POTTEMAKERENS HÅND

393,1-3 I dag er nådens tid

            ROM 9,1-5 OG 10,1-4 GUDS GAVER TIL ISRAEL

507      Våkn opp igjen du ild som brente

------------------------

            Luk 19,41-48 JESUS RENSER TEMPELET

------------------------

415      Du Far og herre

            FORBØNN 1

059      Dyraste Jesus

            NATTVERD alt 2

0102    La din vingård

416      Alltid freidig

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Amen.

 

Mitt hus skal være et bønnehus. Her skal vi:

 

La oss søke Gud sammen. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder...

Preken

Innledning til tekstlesningen

Jødefolket

- er en del av vår historie. Jerusalem er en del av vårt daglige nyhetsbilde.

Gjør troen konkret. Den handler om vårt liv midt i denne verden.

- er kalt til å bringe velsignelse til alle folkeslag.

I den jødiske religion i dag er misjon et skjellsord.

Til alle tider har det likevel vært noen jøder som søker Jesus.

- er en modell for oss.

Viser Guds strev for å få oss inn på Livets vei.

Jesu gråt over Jerusalem er Guds gråt over sitt eget folk,

og viser hans uendelige tålmodighet.

 

Hvorfor gråt Jesus?


Prekentekst

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas, i det 19. kapittel, fra vers 41:

Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den 42 og sa: "Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for dine øyne. 43 Det skal komme dager da dine fiender kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter 44 og slår deg og dine innbyggere til jorden. Det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forstod at tiden var kommet da Herren gjestet deg."

            45 Så gikk Jesus inn på tempelplassen og gav seg til å jage ut dem som drev handel der. 46 Han sa til dem: "Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere har gjort det til en røverhule."

47 Siden var han i templet hver dag og lærte folket. Overprestene og de skriftlærde og folkets ledende menn ville gjerne få ryddet ham av veien. 48 Men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for mye folk holdt seg nær ham og hørte på ham.

 

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

 

1. Mye folk holdt seg nær til Jesus og hørte på ham

Hvordan er det i Norge i dag? Er det mye folk som holder seg nær til Jesus og hører på ham?

Vi leser stadig om tomme kirkebenker. Mange aviser forteller om og om igjen om tomme kirker. Hva gjør det med dem som gjerne skulle gått i kirken. Over 60% av nordmenn sier de ville gått i kirken hvis noen tok dem med! - Hvis de må gå alene, er de vel redde for at de blir sittende alene i det store kirkerommet.

 

Er kirkene tomme? (Kilde: Aftenposten 9.2.03)

På kino:           12 millioner

På fotballkamp: 2 millioner besøkende hvert år

I kirken:          19 millioner

Nesten 10 ganger så mange kirkebesøk som tilskuere på fotballkamp!

Av de 19 millionene som besøker kirken hvert år, går 7 millioner til gudstjeneste, resten kommer til kirke ved begravelser, vielser og konserter o l.

I tillegg kommer alle som hører gudstjeneste og andakter på radio. Det er så mange at NRK ikke kan ta disse programmene av plakaten, selv om mange har forsøkt.

2. Hva ble folk tiltrukket av hos Jesus? - Hva blir vi tiltrukket av hos Jesus?

3. Frelse eller fortapelse?

Det ligger et stille bulder under tekstene i dag. Gud tar verden på alvor! Han hører ropene fra alle folkeslag som er holdt nede i urettferdighet. Han hører ropene fra alle som holdes som slaver og treller for luselønn. Han hører ropene fra alle som blir slått og mishandlet i hjemmet, og blir sveket av dem som skulle være deres beskyttere.

Mange støter seg på dommen. - Særlig i Norge i dag. Hvorfor?

Samfunnsredaktør Erling Rimehaug skrev i Vårt Land 21.12.02:

Hvordan er det mulig å tro på en god Gud som ikke slår ned på det onde? Hvordan kan man tenke seg en himmel der overgriperen bare vandrer inn med et klapp på skulderen fra en overbærende Vårherre? «Da vil jeg heller være i helvete,» utbrøt en kvinne.

….

Først skal djevelen, dyret og den falske profeten kastes i ildsjøen, så skal vi alle frem for dommen - og så kan Gud skape en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor. Uten dette håpet, blir kristentroen bare snillisme uten kraft til oppreisning for all verdens ofre.

 

Jesus kom ikke for å gi oss lettvint tilgivelse. Han kom ikke for å si at Gud ikke bryr seg om overgrep. Han kom for å gjøre opp for verdens synd. Og måten han gjorde det på, kan ikke noen kalle lettvint!

            Og så kom han for å lede oss inn på fredens vei! På rettferdighetens vei! Og for å føre oss inn på Livets vei!

 

Dette er ikke en lettvint måte å snike seg unna oppgjørets dag på. Det handler om soning og om å bli født på ny. Det handler ikke om å fortsette å være en like stor tyrann som før, bare med den forskjell at Gud tilgir meg. Det handler om å komme inn på Livets vei. Det handler ikke om å bli syndfri, men om å leve i daglig oppgjør, og å slippe kjærligheten og rettferdigheten frem i livet hver eneste dag.

Vi kan ha mange følelser som velter opp i oss når vi hører om dommens dag.

La oss aldri glemme at mange mennesker lengter etter dommens dag som den store befrielsesdagen, da de endelig skal få oppreisning for alle årene i undertrykkelse!

 

Mange synker ned i depresjon bare de hører om dommens dag. De kjenner seg skjebnebestemt til dom og helvete. Da må vi lese dagens gammeltestamentlige tekst om igjen og om igjen! (Om pottemakeren i Jer 18.) Her det ikke snakk om en forutbestemt skjebne.

 

Når vi hører Bibelens ord om en oppgjørets dag skal det lede oss til:

®Nød for egen frelse!

®Nød for andres frelse!

Nå er tiden hvor det går an å bli frelst

Det er forskjell på dommens dag og i dag!

I dag er det ikke synden som er det store problemet. Jesus kom jo for å ta bort synden, og det kan han!

Men på dommens dag er synden problemet, hvis vi har holdt fast på den og ikke villet la Jesus ta den bort!

Jesus gråt over Jerusalem - ikke fordi det var så mye synd der. Han var jo kommet for å bære syndene bort. Jesus gråt over Jerusalem fordi de ikke skjønte at frelsestiden var nå, at det var Jesus som var deres store sjanse!

 

Første gang Jesus kom, da kom han ikke for å dømme verden. Han kom for å frelse verden.

Joh 3, 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Andre gang han kommer skal han komme for å dømme levende og døde.

4. Et bønnens hus - for alle folk

Gud ville at tempelet skulle være et bønnens hus. Vi har ikke et tempel. Tempelet ble ødelagt i år 70, og er ikke bygget opp igjen. Men vi har en kirke, og den skal være et bønnens hus for alle som bor i Teie menighet.

            Jeg har ikke følelsen av at Teie kirke er blitt en røverhule, slik tempelet var blitt det. Men her må alle som har andre meninger om dette enn meg si fra!

Her skal mennesker kjenne seg velkomne. En viktig forutsetning for det er oss som folk møter i kirken. Føler de seg velkommen eller støtt bort pga oss? (Rom 2,24)

Det er mye kjærlighet i Teie menighet, og det er om å gjøre at den slippes løs, så mennesker kan merke den og glede seg over den. Det er som med tenåringsforeldre. Alle foreldre er glad i barna sine, men det er altfor mange som ikke makter å vise det slik at det blir oppfattet.

Vi ønsker for Teie menighet denne vinteren at vi skal søke å komme nærmere Jesus og nærmere hverandre, at vi skal utvikle vår kjærlighet til Jesus og til hverandre. Jesus sa det slik:

Joh 13,35 Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.