Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

10. søndag etter pinse, 1. rekke (T)

Torød kirke

27. juli 1997 kl 11.00

Salmer

 

            716     Gud, du er rik                            

                                   1 Kor 3,10-17 GRUNNVOLLEN OG BYGGVERKET

            677,1-3 Guds menighet, lukk opp din munn          

                                   mATT 25,14-30 LIGNELSEN OM TALENTENE

            714     Intet er vårt                              

            ---------------------

                                   SALME 8,10-14 HVA ER ET MENNESKE?

            ---------------------

            316     Frå sola stig og strålar                  

            360     En stor og mektig gave                    

            715     Himmelske Far, du har skapt oss            

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

 

Berører oss som mennesker. Tanker om oss selv og om verden rundt oss.

Som å komme seg ut på tur sammen. Vi opplever forskjellige ting, men hele naturen er vår. Graset er grønt for æille. Nok for alle.

Noen opplever sitt, noen... noen...Trøst ved en blomst. En kilde jeg vil komme tilbake til og hente kaffevann.

Preken

Innledning til prekenen

Forvalteransvaret i lesetekstene. Vuggegaver og nådegaver. Stewardship og menighetsansvar.

I dag om skaperverket og vårt forvalteransvar.

Tekstlesning

Prekenteksten i dag er Salme 8 i Salmenes bok:

Salmenes bok 8,1-10 (Til korlederen. Etter Gittit.) En Davids-salme. 2 Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt på himmelen. 3 Av småbarns og spedbarns munn har du reist deg et vern mot dine fiender for å stanse hver motstander som vil ta hevn. 4 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, 5 hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? 6 Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. 7 Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: 8 Sauer og okser, alle sammen, ja, også de ville dyr i marken, 9 fuglen i luften og fisken i sjøen, alt som ferdes på havets stier. 10 Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

 

Så liten i forhold til universet.

Jesaja 57,15 Så sier han som er høyt opphøyet, som troner evig og heter Den Hellige: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv og gjøre de knustes hjerter levende.

 

Det kristne menneskesyn. Mellom selvforakt og elsk-deg-selv.

 

Far for å “stakkare”.

AB1920 (s. 118) Bønn under konfirmasjonen: “...De er svake, styrk du dem med din kraft. De skal gå gjennom en farlig verden, led du dem ved din Ånd.” Den første setningen er nå strøket.)

<> 1. Johannes brev 2,14 Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere kjenner Faderen. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere er sterke; Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde.

 

Skremmende fremtid / ansvar

 

Abraham

1. Mosebok 15,2 Men Abram svarte: "Herre, min Gud, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort, og Elieser fra Damaskus skal arve mitt hus. 3 Meg har du ikke gitt barn," sa Abram, "og en trell i mitt hus kommer til å arve meg." 4 Da kom Herrens ord til Abram, og det lød så: "Nei, han skal ikke arve deg, men din egen sønn skal bli din arving." 5 Så tok Herren ham med seg ut og sa til ham: "Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du er i stand til det! Så tallrik skal ætten din bli." 6 Abram trodde Herren, og derfor regnet Herren ham som rettferdig.

Salme 314,2

Gjør du som Abraham gjorde,

sku imot himlen opp!

Mens du da stjernene teller,

vokser din tro, ditt håp.

 

Satt til herre over skaperverket. 1 Mos 1

1. Mosebok 1,26 Da sa Gud: "La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden." 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: "Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!" 29 Og Gud sa: "Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere.”

 

Verden som lån av våre barn.

 

Naturen som fiende eller hellig. (Idr-prof’s bibeltime)

            Forandring i holdning til naturen.

            “Til fjells under granelien” - Hulder og troll - Turistforeningen.

Den kristne skapelsesforståelse som sekulariserende. Forsøpling <> panteiseme.

            Naturen hadde ubegrenset mottagelighet for søppel.

            Fabrikkpiper i AP-reklame før krigen. = Arbeid til alle.

En ny oppvurdering av naturen. Kan gå over alle grenser.

            Naturen som ren, mysteriøs og kraftfull i New Age. = Panteisme.

 

 

Hvalen i Paul Watsons tenkning (Greenpeace)

Paul Leer-Salvesen: Skyldfølelsen i Christoffersen, Svein Aage (red): Etikk og ekklesiologi, Norges Forskningsråd, KULT skriftserie nr. 34, Oslo 1995. 317-334

 

Paul Watsons indignasjon mot norske hvalfangere:

“Hvalen taler i samme ordelag om nordmennene som jødene taler om nazistene. Vi er i dag ved gjennombruddet for kommunikasjon.                    Vil vi at hvalen skal fortelle våre barn om at vi var med på den grusomme nedslaktingen av dem?” Det er ikke hvalen som truet art som står i fokus. Argumentasjonen er ikke økologisk eller bio-etisk. Watson gjør hvalen til et “du”, et ansikt som møter oss som en personlighet. - Hvorfor tar ikke Watson skrittet ut og sier at hvalen er “skapt i Guds bilde”?

Hva med hvalen?

Jeg mister perspektivet om jeg ser et du i hvalen, treet og ethvert liv. Da relativiseres det menneskelige du. Målet må være å møte Gud som et du, og ikke krenke ham ved å ødelegge hans skaperverk. [Skaperverket er ikke bare en ting, det er en eiendom!]

 

Bruken av Salme 8 i Det nye testamente.

Matteus 21,12 Jesus gikk så inn på tempelplassen og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, 13 og sa til dem: "Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule." 14 På tempelplassen kom blinde og vanføre til ham, og han helbredet dem. 15 Men overprestene og de skriftlærde så underne han gjorde, og barna som ropte i helligdommen: "Hosianna, Davids sønn!" De ble forarget 16 og spurte ham: "Hører du hva de sier?" Jesus svarte: "Ja, men har dere aldri lest: Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris!"

 

Hebreerne 2,6 Om dette er det en som har vitnet et sted: Hva er et menneske, siden du kommer det i hu, en menneskesønn, siden du tar deg av ham? 7 En kort tid har du stilt ham lavere enn engler. Men du har kronet ham med herlighet og ære, 8 alt har du lagt under hans føtter. Når det står: "lagt alt under ham", da er ingen ting unntatt; alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. 9 Men vi ser at Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, er kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. 10 For Gud som er alle tings grunn og opphav, ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la høvdingen som leder dem til frelsen, nå fullendelsen gjennom lidelser.