Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Lørdag før første søndag i faste
Noen kontrollspørsmål

 

Når du har bestemt deg for å søke hjelp, kan det være lurt å forberede seg med noen kontrollspørsmål. De kan være nyttige for enhver.

1. Er det virkelig synd, det som du kaller for synd?

Er det distanse mellom de grensene som Bibelen setter, og de grensene du er oppdratt med? Da trenger du oppfriskning av din forståelse av synd. Det er et godt tema å gå til en sjelesørger med.

2. Legger du lista for høyt?

Tror du kanskje at du ikke skal merke den minste antydning til misunnelse når du er blitt en kristen? - ikke den minste lyst til å gi naboen en stikkende replikk? Da trenger du å høre at det gamle menneske ikke trekker sitt siste sukk før du dør. Du kommer til å merke din syndige lyst så lenge du lever. Det er heller et alvorlig varsko hvis du ikke merker noe til dine onde lyster. Det som er avgjørende, er om lystene er korsfestet, eller om de får lov til å regjere dine handlinger.

3. Kjenner du fristelsene som noe som behersker deg?

Merker du rare tanker rundt fristelsene, som du ikke tør å fortelle dem som står nær deg? Eller kanskje er viljestyrken din svekket, så du bare roter deg dypere og dypere ned i fortvilelsen? Da trenger du faglig hjelp. Da står du foran noe som kan bli en spennende og lærerik prosess for deg, i samarbeid med en sjelesørger og psykisk helsetjeneste.

4. Kanskje er fristelsen et avvik?

Det er noe som er sterkere enn fristelser, og det er avvik. Bortenfor lysten til å stjele, ligger kleptomani. Det er et avvik man trenger hjelp med å takle.

            Gode egenskaper kan utvikles til avvik. Hos noen har våken oppmerksomhet utviklet seg til drepende mistenksomhet, lekelyst er blitt til spillesyke, sparsomhet er blitt til gjerrighet, ømhet er blitt til overdimensjonert seksualdrift.

            Det kan være vanskelig å finne ut om plagene er medfødte legninger eller senere svekkelser. Men uansett er det mitt liv og min kropp og mine følelser. Det er jeg som kjenner på dem, og det er mitt ansvar å takle dem. En moden måte å vise ansvar på, er å søke faglig hjelp.

5. Beveger du deg i faresonen?

Oppsøker du miljø hvor du har lidd nederlag? Legger du sinnet ditt åpent for alle slags fristelser i det du ser og hører og leser? Da trenger du en skikkelig utfordring! De fleste vet at de langt på vei kan styre fristelsene. De vet at når de ser akkurat det TV-programmet og kjøper akkurat det bladet, så er fristelsene der. Og når de møter akkurat det mennesket, så vokser det frem slemme tanker.

Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere. Sal 1,1

            Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer til helvete. Matt 5,30

6. Er du sliten?

Av og til er fortvilelsen over alle fristelsene et uttrykk for at jeg har lite å gå på. Vi har alle en terskel for hva vi slipper inn på oss og hva vi slipper ut av oss. Når terskelen blir lavere fordi vi er slitne, slipper det ut og inn ting som ellers holdes rimelig godt på plass. Det er viktig å få klarhet om det er terskelkreftene som er svekket, eller om det er fristelsene som er blitt sterkere. Hvis vi ikke får klarhet i det, bruker vi kanskje masse krefter på feil sted.

            En god hjelp til å sortere får du som regel ved å snakke med en som kjenner deg godt, og har kjent deg lenge.