Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Torsdag før fastelavnssøndag
Lukk meg i dine smerter inn

 

Har du opplevd noen gang å komme inn i en tom, gammel steinkirke? Allerede det første skrittet inn på steingulvet har brutt stillheten. Du får en stjålen opplevelse av å være alene i et rom utenfor åpningstid. Dine kremt gir gjenlyd mellom søylene. Du har vekket rommet. Du stanser.

         Snart hører du dine egne åndedrag fylle rommet. Du aner at her har andre vært før deg. Det er en annens rom, og mange andres rom. Men når dine lyder får gjenlyd, får du en intens opplevelse av at du fyller dette rommet. Nå er det ditt rom.

         Du våger noen toner for å prøve akustikken, og merker at tonene svinger gjennom rommet. De blir liggende et sted der oppe. Lenge. Din stikk-innom-tid er blitt til en høytid, - en høytid rundt dine skritt, dine kremt og dine sukk. Og dine spede toner blir til sang. Du kjenner på en merkelig måte at rommet ikke bare tar i mot deg. Det lytter til deg, og forsterker alle dine lyder. Akustikk betyr lydhørhet.

 

Det er et håp at denne boken kan gi noen slike fornemmelser. At du kjenner at dine tanker og følelser, erfaringer og lengsler blir tatt på alvor, tatt imot, forsterket og forklaret. At din smerte lukkes inn i Jesu smerte, - ikke slik at den forsvinner i Jesu smerte, men slik at du hører dine egne rop gjalle i Jesu smerterop, og at din egen angst dunker i Jesu angst til døden. At dine sukk lukkes inn i Åndens dype sukk, så du hører dine avbrutte åndedrag bli frigjort til stønn som runger frem til Guds trone. At dine forsiktige toner forsterkes til en hørbar stemme i det veldige lovsangskor i himmelens katedral.

 

Lukk meg i dine smerter inn

og gjør meg sterk og varm!