www.tekstboken.no - hovedsiden

Ressurssider til boken LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke, utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Du kommer til ressurssiden for den enkelte kirkeårsdag ved å klikke på dagen i listen nedenfor.

Du kan også gå direkte til dagen ved å skrive internettadressen + nummeret for dagen: www.tekstboken.no/09 leder deg direkte til Romjulssøndag.

 

Fra 1. søndag i advent 2023 brukes 2. tekstrekke. Se kirkeårskalender her.

 

Kirkeårskrans
Kirkeårskransen er tilpasset Tekstboken 2011:

En plakat i A3-format,
en PowerPoint-presentasjon
og en artikkel til menighetsbladet.

·       Om disse nettsidene

·       Oversikt over endringer i tekstboken
fra 1977 til 2011

·       Tekstgjennomgåelser på Ordet.be
og foross.no 

·       En bønn ved forberedelsen

·       FASTEBOK

·       Ressurser til fortellingene:
Kristin Gunleiksrud: Bibelfortellinger
Kirkeårets fortellingstekster, IKO

·       Konfirmasjonsprekener

·       Bibeltimer og temataler

·       Andre ressurser i prestetjenesten

·       Lille katekisme 2018

I november 2023 ble det lastet ned 700 prekener og andre ressurssider.

 

Adventstid og jul

01 - 1. søndag i adventstiden

02 - 2. søndag i adventstiden

03 - 3. søndag i adventstiden

04 - 4. søndag i adventstiden

05 - Julaften

06 - Julenatt / Ottesang

07 - Juledag

08 - Stefanusdag / 2. juledag

09 - Romjulssøndag

10 - Nyttårsaften

11 - Nyttårsdag

 

Åpenbaringstid

12 - Kristi åpenbaringsdag

13 - 2. søndag i åpenbaringstiden

14 - 3. søndag i åpenbaringstiden

15 - 4. søndag i åpenbaringstiden

16 - 5. søndag i åpenbaringstiden

17 - 6. søndag i åpenbaringstiden

18 - Såmannssøndag

19 - Kristi forklarelsesdag

 

Fastetid

20 - Fastelavnssøndag

21 - Askeonsdag

22 - 1. søndag i fastetiden

23 - 2. søndag i fastetiden

24 - 3. søndag i fastetiden

25 - 4. søndag i fastetiden

 

26 - Maria budskapsdag

 

Påske og påsketid

27 - Palmesøndag

28 - Skjærtorsdag

29 - Langfredag

30 - Påskenatt / Ottesang

31 - Påskedag

32 - 2. påskedag

33 - 2. søndag i påsketiden

34 - 3. søndag i påsketiden

35 - 4. søndag i påsketiden

36 - 5. søndag i påsketiden

37 - 6. søndag i påsketiden

38 - Kristi himmelfartsdag

 

Pinse

39 - Søndag før pinse

40 - Pinseaften

41 - Pinsedag

42 - 2. pinsedag

 

Oppdrag, disipler, apostler

43 - Treenighetssøndag

44 - 2. søndag i treenighetstiden

45 - 3. søndag i treenighetstiden

46 - 4. søndag i treenighetstiden

47 - 5. søndag i treenighetstiden

48 – Aposteldagen
     6. søndag i treenighetstiden

 

 

Å leve i Guds rike

49 - 7. søndag i treenighetstiden

50 - 8. søndag i treenighetstiden

51 - 9. søndag i treenighetstiden

52 - 10. søndag i treenighetstiden

 

Å leve i Guds menighet

53 - 11. søndag i treenighetstiden

54 - 12. søndag i treenighetstiden

55 - 13. søndag i treenighetstiden

56 - Vingårdssøndag

     / 14. søndag i treenighetstiden

57 - 15. søndag i treenighetstiden

 

Lidelse, oppstandelse, helbredelse

58 - 16. søndag i treenighetstiden

59 - 17. søndag i treenighetstiden

60 - 18. søndag i treenighetstiden

 

Å leve i Guds verden

61 - 19. søndag i treenighetstiden

62 - 20. søndag i treenighetstiden

63 - 21. søndag i treenighetstiden

64 - 22. søndag i treenighetstiden

 

Å leve med oppgjøret i vente

65 - 23. søndag i treenighetstiden

66 - 24. søndag i treenighetstiden

67 - 25. søndag i treenighetstiden

68 - 26. søndag i treenighetstiden

69 - 27. søndag i treenighetstiden

70 - Domssøndagen / Kristi kongedag

 

Merkedager

71 - Lysmesse

72 - Kyndelsmesse

73 - Samefolkets dag

74 - 1. mai

75 - 17. mai

76 - Sankthansdagen / Jonsok

77 - Olavsdagen / Olsok

78 - Mikkelsmesse

79 - Høsttakkefest

80 - Bots- og bededag

81 - Reformasjonsdagen

82 - Allehelgensdag

83 - Minnedag

 

Temadager

84 - For skaperverket

85 - For kristen enhet

86 - For rettferdighet og fred

87 - For forfulgte

 

En menighets-utgave av LILLE KATEKISME
og de andre bekjennelses-skriftene.
Egnet for hjemmet, skolen og KONFIRMANTUNDERVISNINGEN.

Oversettelse og presentasjoner
ved Harald Kaasa Hammer.

149 kroner. Bestilles fra www.delkforlaget.no

Se ressursmateriale på www.lillekatekisme.no

Om disse nettsidene

 

LA TEKSTENE TALE er en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke. Se nærmere presentasjon av håndboken her.

 

På disse ressurssidene er tidligere prekener knyttet til de nye plasseringene i Tekstboken som ble tatt i bruk Første søndag i adventstiden 2011. Også prekener over andre tekster er tatt med, når de tematisk kan knyttes til teksten. Dette betyr at det kan henvises til samme preken flere steder.

 

Prekener og andre ressurser legges ut til egen oppbyggelse for alle som åpner dem, men også som inspirasjon til andre som forkynner. Alt er til fri bruk! Det er ingen grunn til å opplyse hvor en henter prekenstoff fra. Det virker fremmedgjørende hvis en forkynner begynner å markere sitater og angi kilder i en preken. Når forkynnere henter stoff fra andre kilder, skal de gjøre stoffet til sitt eget, og formidle alt de sier som sitt eget. Vi har alle våre kilder i Bibelen og i Bibelens virkningshistorie frem til vår tid. Prekenene er offentlige, og legges ut slik de ble holdt, og det er ingen copyright. Men det kan være interessant å få tilbakemeldinger om hvordan stoffet er brukt. Send for eksempel SMS til 9500 8961.

 

Til hver søndag er det til slutt tatt med noen prekenelementer. De kan være hentet fra en av prekenene denne dagen. Prekenelementene er ment som en inspirasjon til å komme i gang med eget prekenarbeid. Hvis reaksjonen er at "Sånn vil jeg i hvert fall ikke si det!" - da er du allerede kommet godt i gang!